Třída 7.D

Třídní učitel:

Tafatová Jiřina, Mgr.

 tel: 251001794
 jtafatova@zscernos.cz

učitel
rozvrh

Aktuálně ze třídy