Třída 8.A

Třídní učitel:

Strnadová Lenka, Mgr.

 tel: 251001451
 lstrnadova@zscernos.cz

rozvrh

Aktuálně ze třídy

Exkurze do Brna

Ve čtvrtek 11.listopadu se vydali žáci osmých tříd na zeměpisnou exkurzi do Brna. Akce byla do poslední chvíle ohrožena hrozbou karantény, ta zasáhla značnou část školy, jen 8. třídy odolaly. V deset hodin nás mezinárodní expres Metropolitan vyklopil na „role“ , jak se říká v Brně hlavnímu nádraží. Dále nás šaliny zavezli k našim cílům, především k funkcionalistické vile TUGENDHAT, zapsané jako památka UNESCO. Seznámili jsme se s historií a obdivovali nádhernou stavbu architekta Ludwiga Miese van de Rohe, který nebyl limitován ve své práci výší rozpočtu a zanechal úžasné dílo. Obdivovali jsme nádhernou onyxovou stěnu, řešení klimatizace i originální…

Doporučená literatura, čtenářský deník

Milí osmáci, níže naleznete příklad toho, jak může vypadat váš čtenářský deník. Připomínám, že deník je DOBROVOLNÝ a za každý, který bude odpovídat zadaným kritériím, dostanete jedničku s váhou 1. Termín odevzdání deníků v prvním pololetí je 10. ledna 2022. Pokud hledáte vhodné knížky, přečtěte si více v příspěvku.