Třída 9.B

Pozor! Toto je archivní stránka 9.B ze školního roku 2016 - 2017.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Martina Fritschová

Aktuálně ze třídy

Zájezd do Anglie

Na začátku června se uskutečnil poznávací zájezd do Anglie. Jak si ho žáci užili, se podívejte v galerii.  

Klasifikace z hudební výchovy

Podmínkou uzavření klasifikace z hudební výchovy je napsání testu a sólový zpěv jedné vybrané písně / pravidla sólového zpěvu znáte/. Žáci z 9.A i B, kteří byli přítomni ve škole, mají test napsaný a většina má splněný i sólový zpěv. 9.A má hodinu ještě v pátek, kdy lze zazpívat i dopsat test. Ostatní žáci musí přijít individuálně a domluví se, jak dané podmínky splní, jinak nebudou v řádném termínu klasifikováni. Klasifikaci za pololetí uzavírám v pondělí 23.1.2017 ve 14 hodin. U žáků, kteří jsou dlouhodobě nemocní, bude postupováno individuálně. Jana Venclíčková

Školou chodil Mikuláš

Dne 5. prosince navštívil i naši školu Mikuláš (Patrik Oehm). Doprovázeli ho andílci (Ilona Kamenská, Karolína Lovětínská, Tereza Roztočilová a Tereza Velinská) a čertíci (Lucie Cvrková, Šárka Šporová, Dominik Burian a Zoran Fiala). Mikuláš s andílky chválil hodné děti a s čertíky jemně vystrašil zlobílky z druhých a čtvrtých tříd mokropeské základní školy. Všechny bez rozdílu pak podaroval dobrotami a jinými maličkostmi. Všem hercům a pí učitelkám, které připravily pro Mikuláše a spol. podklady a pro děti dárky, patří vřelé díky. Martina Fritschová, tř. uč. 9. B Foto pořídili Z.Bláhovcová a J.Sacher    

Kam po základní škole…

V pátek 25. listopadu 2016 se žáci devátých tříd rozjeli se svými třídními učitelkami do Kongresového centra Praha na veletrh středních škol Schola Pragensis.

Protidrogová prevence

Dne 8. 11. 2016 proběhla na naší škole akce programu prevence, tentokrát se zaměřením na nebezpečí užívání drog. Lektor seznámil žáky 7. a 9. tříd s účinky a povahou nejužívanějších drog . Stručně a jasně shrnul nejdůležitější údaje a závěry pomocí interaktivní tabule a předem připravených posterů. Neformálním chováním a vyjadřováním navázal lektor s žáky kontakt hned od počátku a získal si jejich pozornost, důvěru a zájem.   Zpracovala dne 10. 11. 2016: M. Fritschová

Prodejní prezentace literatury v anglickém jazyce

Srdečně zveme rodiče i žáky naší školy dne 22. listopadu 2016 na prodejní prezentaci literatury v anglickém jazyce. Knihy  vhodné pro žáky od 1. do 9. tříd. Prezentace knih nakladatelství USBORNE bude k dispozici v prostorách školy po celou dobu konzultačních hodin pro rodiče od 14:00 do 18:00 hod. Odkaz na katalog s celkovou nabídkou naleznete zde. (http://www.usborne.com/catalogue/catalogue.aspx?css=1&cat=1). V případě, že si nějakou knihu vyberete a chcete si ji vyzvednout už 22. listopadu ve škole, máte možnost napsat objednávkový e-mail nejpozději do 5. 11. na : joyfulreading.eng@gmail.com. Těšíme se na Váš zájem!!!