Třída 3.A

Třídní učitel:

Ing. et Mgr. Vratislava Kutílková

 tel: 251001603
 vkutilkova@zscernos.cz
Konzultační hodiny:
http://www.zscernosice.cz/wp-content/uploads/2016/09/3.D-150x150.jpg