Třída 3.F

Třídní učitel:

Mgr. Taťána Kaločová

 tel: 251001790
 tkalocova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Vánoční besídka

V pátek 22.12. proběhla v naší třídě vánoční besídka. Vyráběli jsme svícen z jablíčka, hráli divadlo, uvařili jsme si čaj a pochutnávali  si na cukroví.  Zazpívali jsme si koledy a rozdávali si dárky, které jsme si vzájemně pro sebe připravili. Celé dopoledne bylo velmi příjemné a moc jsme si vše užili. Na závěr jsme si popřáli krásné vánoční prázdniny a šťastné a veselé Vánoce. Žáci a tř. učitelka

Muzeum Betlémů – Karlštejn

7.12. jsme jeli na exkurzi do Muzea Betlémů v Karlštejně. Prohlédli jsme si výstavu betlémů, které byly vyrobeny z různých materiálů a vyslechli si pohádku. Dále byla  pro nás připravená tvořivá dílnička. V dílničce děti vyráběly andílka z krajkového papíru a makovice. Každý si svého andílka odnesl domů. Nezapomněli jsme ani na nákup dárků pro své nejbližší. Celá exkurze se nám líbila a zpříjemnila nám předvánoční čas. Žáci 3.F a tř. učitelka       

Vánoční dílnička ve třídě

V hodinách Pč a Vv jsme vyráběli vánoční šišky. Děti si přinesly spoustu ozdob, kterými šiky ozdobily. Práce je velice bavila a přistupovaly k ní zodpovědně. Nazdobené šišky budeme prodávat na Mikulášském trhu 9. 12. v Černošicích. Získané peníze věnujeme na nákup dárků pro děti v dětském domově. Srdečně zveme všechny rodiče na Mikulášský trh, kde si můžete výrobky svých dětí zakoupit. Přejeme všem krásné, spokojené a šťastné Vánoce. Děti a tř. učitelka 3.F      

Jednotky hmotnosti v praxi

Děti, které navštěvují hodiny rozšířené matematiky aktivně používaly jednotky hmotnosti. Ve školní kuchyňce pekly sušenky. Všechny suroviny musely podle receptu správně navážit a dodržovat pracovní postup při zpracovávání surovin. Za pečlivou práci bez chyb v převodech gramů na dekagramy si odnesly sladkou odměnu a potěšily i svoje spolužáky ve třídách. Vratislava Kutílková

Beseda – animovaný film – Cyril Podolský

V pátek 3.11. nás navštívil ve škole tvůrce animovaných filmů Cyril Podolský. Je autorem známých Krysáků, Pata a Mata a dalších. Jeho poutavé vyprávění o tvorbě animovaného filmu od samého začátku až po televizní vysílání bylo velmi zajímavé. Své vyprávění proložil ukázkami filmů a měl s sebou i své loutky. Loutky jsme si mohli prohlédnout a vyslechnout si, jak výroba takové loutky je opravdu kus náročné a pečlivé práce. Cena loutek je proto hodně vysoká. Náročná je i výroba rekvizit. Ty se většinou vyrábí z lipového dřeva, aby byly lehké a loutky s nimi mohly pohybovat. V závěru besedy pan Podolský dětem odpovídal na jejich otázky a podepsal jim knihy, které…

Malování hrnečků

Ve středu 1.11. jsme v hodině Pč malovali hrnečky. Tato tvořivá dílnička zaujala všechny děti. Každý si mohl vybarvit svůj originální hrneček, který si odnesl domů. Děti práce v tvořivé dílničce moc bavila. Žáci a tř. učitelka

Národní galerie

Ve středu 25.10. jsme vyjeli do Prahy na návštěvu Národní galerie. Měli jsme objednaný program, který se jmenoval “ Do obrazu“. Program měl tři části. První část byla pohádka o malíři, který namaloval obraz pro svého císaře. Když si císař obraz prohlížel, malíř zaťukal na skálu, která byla na obrazu namalována. Skála se otevřela, malíř do ní vstoupil a skála se za ním zavřela. Malíře už pak nikdo nikdy neviděl. Ve druhé části programu byly děti rozděleny do tří skupin. Každá skupina pracovala u svého obrazu. Úkolem skupin bylo popsat, co obraz vyjadřuje, jak na ně působí. Své pocity děti vyjadřovaly nejenom slovem, ale…