Třída 3.F

Třídní učitel:

Mgr. Taťána Kaločová

 tel: 251001790
 tkalocova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

První pomoc

V pondělí 25. 9. k nám do třídy na hodinu prvouky přijeli zdravotníci z motolské nemocnice. Tématem hodiny bylo poskytnutí první pomoci. Zdravotníci nám povídali, jak se zachovat a co udělat, když je potřeba někomu zachránit život. Připomněli jsme si také důležitá telefonní čísla. Viděli jsme praktické ukázky první pomoci a práci s přístrojem AED, který slouží k oživení člověka, který nedýchá. V další části hodiny jsme si mohli prakticky vyzkoušet masáž srdce na cvičné figuríně jménem „Pepa“. Dnešní hodina první pomoci byla velmi zajímavá a poučná. Každý z nás se snažil zapamatovat si co nejvíce informací, aby v případě potřeby uměl poskytnout nebo přivolat první pomoc. Žáci…