Třída 1.B

Pozor! Toto je archivní stránka 1.B ze školního roku 2022 - 2023.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Anglický jazyk – učivo.

PLÁN UČIVA AJ  20. 2. Anglický jazyk My bag isn´t green – s. 32 – 33. Slovní zásoba: pen, pencil case. Odpověď: My favourite colour is (blue). Yes, it is. No, it isn´t.

Anglický jazyk – učivo 6. 2.

PLÁN UČIVA AJ  6. 2. Anglický jazyk What colour is it? – s. 30 – 31 Říkanka: one – the sun, two – my glue, three – a tree, four – a door, five – a knife (dle říkanky vybarvit cv. 3) Slovní zásoba: sun, glue, tree, knife, pencil, paper, kite.