2. Medvídci

Vychovatel:

Totušková Anna

 tel: 728 179 956
 atotuskova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Září v Medvídcích

Září proběhlo v duchu seznamování. Seznámili jsme se navzájem, s prostředím školy, s uspořádáním věcí v oddělení a pod. Proběhlo školení v pravidlech. Někdo už si dokonce vyzkoušel „zlobivou kostku“. Naučili jsme se obsloužit se v jídelně. Pracujeme na tichém chození přes školu a převlékání se na ven.   Celý měsíc si děti hlavně hrály. Oblíbené je hlavně lego, stavebnice SEVA a kuličková dráha. Hrajeme jednoduché stolní hry, baví nás hlavně paní Pavouková, padající opičky, kočka Karla, kuličkové bludiště a Duch! Chodíme často ven na hřiště. Využíváme hračky školní družiny (švihadla a míče), protahujeme si těla na herních prvcích a…

Pravidla ve školní družině a na hřišti u školy

DRUŽINOVÉ DESATERO 1. POSLOUCHÁM PANÍ VYCHOVATELKU A DODRŽUJI VŠECHNA NASTAVENÁ PRAVIDLA. = pravidla v oddělení, ve škole, v jídelně, v knihovně, na hřišti, na procházce, při hře… = dbám na bezpečnost svoji i ostatních. 2. NIKOMU NEUBLIŽUJI, ANI SLOVNĚ! Chovám se k ostatním tak, jak bych chtěl/a, aby se oni chovali ke mně. 3. VŠECHNY ODCHODY Z DRUŽINY HLÁSÍM PANÍ VYCHOVATELCE, KTERÁ MĚ MÁ NA STAROST! Na záchod a na kroužek hlásím odchod i příchod. Odchod domů nahlásím paní vychovatelce a rozloučím se! 4. POUŽÍVÁM KOUZELNÁ SLOVA = pozdrav, prosba, omluva. Dokážu přiznat chybu a omluvit se. Umím pozdravit. Vím…

Medvídci, vítejte v novém školním roce!

ŠKOLNÍ ROK 2022 až 2023: ÚVODNÍ INFORMACE PRO 1.B A ČÁST 2.D 1. ÚVODNÍ INFORMACE PRO 1. TŘÍDU Vážení rodiče,  v novém školním roce 2022/2023 bych Vás chtěla přivítat a představit se.  Jmenuji se Anna Totušková, jsem vychovatelkou školní družiny a budu se starat o Vaše dítě. Pro náš kontakt uvádím školní mobilní telefon 728 179 956 (pouze v době družiny, sms kdykoli) a email atotuskova@zscernos.cz.  Třída, kde se budeme setkávat, je označena – 2. oddělení – MEDVÍDCI a nachází se v přízemí budovy A, ve třídě A02. Je to stejná třída, kde se Vaše dítě učí. V Medvídcích se…