Třída 2.D

Třídní učitel:

Mgr. Petra Levá

 tel: 251001796
 pleva@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Domácí práce v týdnu od 25. 5. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 25. – 29. 5. 2020 Třída:  2.D     Český jazyk Slova nadřezaná, podřazená Písemně cv. 11. str. 102, cv. 12/103 Mluvní cviceni, píši vzkaz, sms Opakování podstatných jmen       Matematika Počítáme peníze Str. 18 – 20, cv. 1, 3, 4 /18 cv. 8, 9 a, b, 10, 11/19 1,2.3/20 cv. 8/21 Násobilka 2 – 5 Počítáme do 100         Anglický jazyk PETS Zopakuj si říkanku ze str. 46/cv.1 a názvy zvířátek z obrázku. Vyhláskuj své jméno. Pracuj v učebnici na str. 48 a seznam se s novými slovíčky: pet –…

Domácí práce v týdnu od 18. 5. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 18. – 22. 5. 2020 Třída:  2.D     Český jazyk Opakování sloves – str.99 Slova nadřazená, podřazená, souřadná       Matematika Násobilka 2 –9, přidat násobilku 10 Počítáme do 100       Anglický jazyk The alphabet – Abeceda Pracuj v učebnici na str. 46/cv.1 – poslechni si říkanku a opakuj.  Řekni,  jaká slovíčka v říkance slyšíš. Pokračuj na stejné straně cvičením č. 2. – přečti abecedu. Zazpívej si písničku na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=JztA7jArqiM Nahrávky najdeš v Teams.     Prvouka Voda v přírodě       Výchovy a volitelné předměty ·         HV…

Domácí práce v týdnu od 11. 5. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 11. – 15. 5. 2020 Třída:  2.D     Český jazyk   Opakování slovních druhů, slova citově zabarvená – zdrobnělá, lichotivá, hanlivá….. Učebnice str. 93 a 96     Matematika   Násobení a dělení 2-8 Přidat postupně násobení a dělení 9 Učebnice – vypracuj další 3 strany     Anglický jazyk ENGHLISH IS EASY 3 Pracuj v učebnici na str. 45/sv.1,2,3 a opakuj čísla, barvy a části těla. Nahrávky ke cvičením najdeš Teams. Online hodina – středa v 10:00     Prvouka   Jarní příroda     Výchovy a volitelné předměty ·         HV – zazpívej…

Domácí práce v týdnu od 4. 5. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 4. – 7. 5. 2020 Třída:  2.D     Český jazyk   Učebnice str. 91 a 92, nauč se básničku na str.95     Matematika Násobíme osmi, učebnice str. 28 a 29       Anglický jazyk Happy monsters (Veselé příšerky) Pracuj v učebnici na str.42/1 – poslechni si nahrávku a ukazuj na obrázku, co slyšíš. Seznam se s novými slovy: scary– strašidelný, body – tělo, tooth –zub, teeth – zuby. Potom pokračuj na str.43/3 – nakresli příšerky, které ti popisuje nahrávka. Online hodina středa v 10:00   Prvouka   Určuj, co se seje a…

Domácí práce v týdnu od 27. 4. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 27. – 30. 4. 2020 Třída:  2.D     Český jazyk   Můj domácí mazlíček – popiš svého domácího mazlíčka Opakuj abecedu Učebnice str. 89 – opakuj psaní velkých a malých Str. 90 – cv.6, 8,9       Matematika Násobilka 2-9, trénuj násobení a dělení Učebnice str. 26 a 27       Anglický jazyk I HAVEN´T GOT ANY LEGS Pracuj v učebnici na str. 40. Seznam se s novými slovíčky a frázemi: finger – prost, toe – palec na noze, arm – paže, hand – ruka. I´ve got  …- Já mám…. I haven´t…

Domácí práce v týdnu od 20. 4. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 20. – 24. 4. 2020 Třída:  2.D     Český jazyk Reprodukuj přečtený text, naslouchej četbě dospělého Nauč se abecedu Učebnice str. 88, cv.1,2,4 písemně, cv. 3 ústně www.yutube.com Abeceda s Dádou Patrasovou       Matematika Opakování a upevňování násobení a dělení 2 –8, přidat násobilku 9 Opakování – sčítání a odčítání do 100 Řešíme  slovní úlohy – str. 24 a 25       Anglický jazyk Pracuj v učebnici na str. 39/3,4. Poslechni si nahrávku a vybarvuj. Procvičuj a zahraj si 2 hry: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5453 https://www.skolasnadhledem.cz/game/5443 Odkazy a nahrávku máš připravenou v Teams.  …

Domácí práce v týdnu od 14. 4. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 14. – 17. 4. 2020 Třída: 2.D   Český jazyk Opakování probraného učiva Slovní druhy – slovesa – napiš,co dělá maminka, tatínek, ty…..a ostaní členi rodiny   Čti vlastní knihu, pokud přečteš, vypracuj čtenářský list       Matematika Opakování Opakuj násobení a dělení 2-8 Sčítej a odčítej do sta, použij rozklad       Anglický jazyk Pracuj v učebnici a dokonči cvičení na str. 37/cv.6,7 – poslouchej a doplňuj. Nahrávku poslechu najdeš v Teams. Seznam se s novými slovy a opakuj si části těla: snow-sníh, snowman– sněhulák, head – hlava, hair – vlasy, mouth…