Třída 2.D

Třídní učitel:

Mgr. Petra Levá

 tel: 251001796
 pleva@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Domácí práce v týdnu od 15. 6. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 15. – 19. 6. 2020 Třída:  2.D     Český jazyk   Závěrečné opakování – měkké, tvrdé souhlásky, párové souhlásky, slovní druhy, slova nadřazená, podřazená, synonyma, antonyma Učebnice str. 112,113     Matematika Násobení a dělení 2-10, sčítání a odčítání do 100, jednoduché slovní úlohy Učebnice 7,8/39  3,4,5/40   6,7/41  2,3,4/42   8/43       Anglický jazyk AT THE FARM Seznam se s novými slovíčky: farm – farma,dvorek,horse –kůň, sheep – ovce, puppy- štěně, kitten – kotě, duckling – káčátko. Pracuj na str.54/cv1,2 – poslecbnisi nahrávky, posouchej a ukazuj. Ve vystřihovánkách si vystřihni zvířátka k lekci 25…

Domácí práce v týdnu od 8. 6. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 8. – 12. 6. 2020 Třída:  2.D     Český jazyk Učebnice str. 108, písemně cv. 8, 113/110 Spojky – nová látka Soutěživé hry – podstatná jména Komunikační a slohová výchova – použij tato slova /hek, šnek, ušmudlaný, chrápat, knedlík/ v krátkém příběhu www.skolakov.cz – procvičuj párové souhlásky Diktát – párové souhlásky Připrav si čtenářský list   Matematika www.skolakov.cz – procvičuj násobení a dělení 0 –5 – souhrnná cvičení PO – kontrola 8/33, 7/35, 4/36, 4/36, 5/36 Úkol – 6,7,8,9 /37 4/38, 5/39, 7/39 Opakování – sčítání a odčítání do 100       Anglický jazyk…

Domácí práce v týdnu od 1. 6. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 1.   – 5. 6. 2020 Třída: 2. D   Český jazyk   Učebnice str. 103/ cv. 12, 13 Str. 104 /cv. 15, 17, 19/ 105, 106 /4     Matematika Str. 30/ 3,4 31/ 9, 10 32/3, 4 a 5 6/33     Anglický jazyk IT´S GOT WINGS Seznam se s novou slovní zásobou: wings – křídla, beak –zobák,tail –ocas, swim-plavat, bird– pták, cute –roztomilý, panda – panda medvídek, penguin – tučňk, platypus – ptakopysk, It hasn´t got (wings) – Nemá křídla. Pracuj v učebnici na str.50/cv.1 – poslechni sinahrávku (2.07) a ukazuj. Pokračuj na st.51/2…

Domácí práce v týdnu od 25. 5. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 25. – 29. 5. 2020 Třída:  2.D     Český jazyk Slova nadřezaná, podřazená Písemně cv. 11. str. 102, cv. 12/103 Mluvní cviceni, píši vzkaz, sms Opakování podstatných jmen       Matematika Počítáme peníze Str. 18 – 20, cv. 1, 3, 4 /18 cv. 8, 9 a, b, 10, 11/19 1,2.3/20 cv. 8/21 Násobilka 2 – 5 Počítáme do 100         Anglický jazyk PETS Zopakuj si říkanku ze str. 46/cv.1 a názvy zvířátek z obrázku. Vyhláskuj své jméno. Pracuj v učebnici na str. 48 a seznam se s novými slovíčky: pet –…

Domácí práce v týdnu od 18. 5. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 18. – 22. 5. 2020 Třída:  2.D     Český jazyk Opakování sloves – str.99 Slova nadřazená, podřazená, souřadná       Matematika Násobilka 2 –9, přidat násobilku 10 Počítáme do 100       Anglický jazyk The alphabet – Abeceda Pracuj v učebnici na str. 46/cv.1 – poslechni si říkanku a opakuj.  Řekni,  jaká slovíčka v říkance slyšíš. Pokračuj na stejné straně cvičením č. 2. – přečti abecedu. Zazpívej si písničku na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=JztA7jArqiM Nahrávky najdeš v Teams.     Prvouka Voda v přírodě       Výchovy a volitelné předměty ·         HV…

Domácí práce v týdnu od 11. 5. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 11. – 15. 5. 2020 Třída:  2.D     Český jazyk   Opakování slovních druhů, slova citově zabarvená – zdrobnělá, lichotivá, hanlivá….. Učebnice str. 93 a 96     Matematika   Násobení a dělení 2-8 Přidat postupně násobení a dělení 9 Učebnice – vypracuj další 3 strany     Anglický jazyk ENGHLISH IS EASY 3 Pracuj v učebnici na str. 45/sv.1,2,3 a opakuj čísla, barvy a části těla. Nahrávky ke cvičením najdeš Teams. Online hodina – středa v 10:00     Prvouka   Jarní příroda     Výchovy a volitelné předměty ·         HV – zazpívej…

Domácí práce v týdnu od 4. 5. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 4. – 7. 5. 2020 Třída:  2.D     Český jazyk   Učebnice str. 91 a 92, nauč se básničku na str.95     Matematika Násobíme osmi, učebnice str. 28 a 29       Anglický jazyk Happy monsters (Veselé příšerky) Pracuj v učebnici na str.42/1 – poslechni si nahrávku a ukazuj na obrázku, co slyšíš. Seznam se s novými slovy: scary– strašidelný, body – tělo, tooth –zub, teeth – zuby. Potom pokračuj na str.43/3 – nakresli příšerky, které ti popisuje nahrávka. Online hodina středa v 10:00   Prvouka   Určuj, co se seje a…