Třída 3.A

Pozor! Toto je archivní stránka 3.A ze školního roku 2021 - 2022.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden – 29.11. – 3. 12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  29.11. – 3. 12. 2021 Třída:  3.A Český jazyk Vyjmenovaná slova po B (dokončení) (uč. str. 41)  Vyjmenovaná slova po L (nové téma) (uč. str. 46-47) Slova nadřazená, podřazená, souřadná (uč. str. 44) Slova citově zabarvená (uč. str. 45) Literatura: Ve světě nesvětě  Čítanka str. 43 Prac. seš. čítanka: 22-24  Matematika Opakování: Násobilka 0-10 Písemné sčítání/odečítání (přes desítku) Přednosti Zaokrouhlování  Anglický jazyk Učebnice str. 28-29 Prac. seš. str. 28 Úterý 30.11. opakování Have got/Has got, části těla – Minitest Přinést barevné foto oblíbené osobnosti  (herec, zpěvák a podobně)  NEBO rodiny Prvouka Lidé a čas (pracovní…

Plán učiva – 22. – 26. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  22. – 26. 11. 2021 Třída:  3.A Český jazyk Vyjmenovaná slova po B – upevňujeme dovednosti v oboru vyjmenovaných slov po B, snažíme se rozpoznávat jejich příbuzná a odvozená slova a užívat je aktivně v textu. Učebnice: str. 40-43 Pracovní sešit: str.21/cv. 4, 28/cv. 1 Vyjmenovaná slova hrou: str. 4-6 Literatura: ,,Ve světě nesvětě” Matematika Zaokrouhlování – toto bude pro žáky nové téma pro tento týden.  Učebnice: str. 54-56 Hravý početník: str. 18-19 Prac. seš.: str. 21 (v tomto týdnu by již všichni žáci měli mít prac.seš. dokončený do str. 11 – bylo to průběžné zadání,…

Plán učiva 1.-5.11.2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  1. – 5. 11. 2021 Třída:  3.A Český jazyk Český jazyk: opakování ú/ů opakování slova příbuzná/jiný tvar slova kořen slova, předpona, příponou část pracovní sešit str. 17/cv. 5, 19, 20 Literatura: Bajky  Matematika Přednost uč. str. 41/cv. 36, str. 44/cv. 16, 17 Sčítání pod sebou str. 44/cv. 18-22 Prac.seš. str. 11-12 Hravý početník str. 9-13 Anglický jazyk Prvouka Lidé kolem nás: Jak lidé pracují, nakupují a prodávají Uč. str. 27-30, prac. seš. str. 13-16  

Plán učiva na týden 18. – 22. 10. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  18. – 22. 10. 2021 Třída:  3.A Český jazyk Kořen slova Učebnice: str. 24-28 Pracovní sešit: str. 15, 18/6, 19/8, 20/2 Literatura: Bajky  Čítanka: 22-29 prac. seš. str. 13, 15 Matematika Sčítání a odčítání dvojciferných čísel z paměti  Písemné sčítání dvojciferných čísel a počítání se závorkami  Uč. Str. 34 – 37, 39-44 Pracovní listy – autobus, pavučina, trojice  Anglický jazyk Učebnice str. 17-20 Pracovní sešit str. 16, 17/6, 18 V úterý – krátké opakování na slovní zásobu a krátké fráze (na známky) (školní potřeby, školní nábytek, zvířata) Prvouka Soužití vyžaduje pravidla Uč. str. 24 –…

Plán učiva na týden (11.-15.10.2021)

Dobrý den, plán pro 3.A na následující týden:   PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  11. – 15. 10. 2021 Třída:  3.A Český jazyk Kořen slova, předpona, přípona; párové souhlásky, měkké/tvrdé souhlásky Učebnice: str. 23 – 27 Pracovní sešit: 13, 15, 17 Čítanka: 10-11 Čítanka prac. seš. str. 5 Matematika Slovní úlohy, počítání v oboru malé násobilky, desítková soustava  Hravý početník str. 6-8 Uč. str. 11-15 Prac. sešit – str. Násobení  Pracovní listy – autobus, pavučina, trojice  Anglický jazyk Učebnice str. 14-16 Pracovní str. 14-15 Prvouka Pravidla lidského soužití, Spory Uč. str. 21, 22, 24 Další informace: V pátek 15. 10….

Plán učiva 4. – 7. 10. 2021

Dobrý den, níže naleznete plán na příští týden. Prosím, pokud doma budete procvičovat češtinu, zaměřte se na psaní i, í, y, ý (měkké a tvrdé souhlásky) a také na párové souhlásky (t/d, s/z, p/b, ť/ď, ž/š). Hodně žákům dělají tyto jevy velké problémy.   Všechny moc chválím za básně F. Hrubína! 😉   PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 4. – 8. 10. 2021 Třída:  3.A     Český jazyk Nové téma: Slova příbuzná, kořen slova, předpona, přípona Opakování: měkké a tvrdé skupiny souhlásek, párové souhlásky (stále velmi aktuální téma – budeme se k tomu vracet celý rok, diktáty jsou zaměřené na…

Mezinárodní den seniorů

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Rozhodli jsem se těm, kteří žijí v DPS Černošice, tento den zpříjemnit vlastnoručně vyrobenými přáníčky. Do výroby se kromě nás zapojily další třídy – 3.B, 4.D, 5.D, 6.D, proto se nám podařilo vyrobit přes 80 kusů. Kromě rezidentů bude 1.10. v DPS i mnoho dalších seniorů, pevně věříme, že každého z nich naše přáníčko potěší. Podívejte se do přílohy, jak jsou naši žáci šikovní.