Třída 3.A

Pozor! Toto je archivní stránka 3.A ze školního roku 2021 - 2022.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Velikonoce – jarní dílny

Žáci netrpělivě vyhlíželi jaro a Velikonoce. Proto jsme v prvních jarních v hodinách VV a PČ vyrobili květináčky, které jsem v dalším týdnu osázeli osením a dále k nim vyrobíme vajíčka, abychom byli na Velikonoce patřičně připraveni. Kromě tvoření se tomu tématu věnujeme i v literatuře a v prvouce. Je to pro nás krásná průřezová práce napříč předměty. Držte nám palce, ať se brzy květináčky zazelenají.

Plán učiva na týden od 11. do 13.04.2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  11. – 13. 04. 2022 Třída:  3.A Český jazyk PS II. str. 6/cv. 6, 8; str. 7;  VSH str. 46-47, 42 (na známky); Učebnice str. 84-87 Opakování:  VS B, M, L, P, S Podstatná jména – rod (střední, ženský, mužský živ. a neživ.,) čísl Slovesa – číslo, čas Literatura  dílna čtení – Velikonoce u nás a ve světě Ve světe minulém: Čítanka str. 95-99, PS čít. str. 7 Matematika Dělení se zbytkem – PS 11-13 Anglický jazyk Velikonoce Prvouka Velikonoce PS str. 30-31 Další informace: ČTVRTEK a PÁTEK – PRÁZDNINY  

Plán učiva na týden od 4. do 7. 04. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  4. – 7. 04. 2022 Třída:  3.A Český jazyk Nové: Vyjmenovaná slova po V  PS II. str. 4, 6;  VSH str. 46-47, 42 (na známky); Učebnice str. 84-87 Opakování:  Předložky  VS B, M, L, P, S Podstatná jména – rod (střední, ženský, mužský živ. a neživ.,) čísl Slovesa – číslo, čas Literatura  dílna čtení – Velikonoce u nás a ve světě Ve světe minulém: Čítanka str. 92-99, PS čít. str. 7 Matematika převody jednotek – nově jednotky objemu (l, hl)  sčítání/odčítání trojciferných čísel násobení/dělení 0-10 kružnice Učebnice str. 49-51 Opakovací test ve čtvrtek uč. II….

Plán 14.-18.03.2022

Český jazyk dále budeme pracovat se skladbou vět – tj. věta jednoduchá, souvětí (např.: V1 a V2; V1, protože V2) zaměříme se na nalezení podstatného jména a slovesa ve větě, abychom se mohli jednou opírat o podnět a přísudek představíme si nové VS S budeme intenzivně opakovat VS, která již známe (tj. B, M, L, P) v úterý bude diktát/dopňovačka Literatura – ve světě minulém Matematika Sčítání a odčítání trojciferných čísel Násobení/Dělení Kružnice, Kruh Průběžně naťukáváme převody jednotek Ke konci týdne bude souhrnný testík Prvouka Krev roznáší živiny po těle Ke konci týdne opakování na téma – Člověk a jeho zdraví:…

Plán učiva na týden od 23.2.-4.3.2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  23.2. – 4. 03. 2022 Třída:  3.A Český jazyk VS B, L, M a P, kořen slova + předpona, slovní druhy – pod.jm., slovesa Uč. str. 64, 68, 71, 72-75 VSH str. 33-36 Matematika Písemné sčítání/odčítání, násobení/dělení, trojúhelník Prac. seš. str. 4-7 Geometrie str. 12-13 Anglický jazyk Komiks str.  Nově slovní zásoba – jídlo na str. 42 Písnička “Get dressed for the day” V úterý bude kontrola domácích úkolů v pracovním sešite – je potřeba mít hotov celou lekci 8 (Kromě posledního cvičení My Star Turn) Prvouka Trávicí soustava  Masopust  (dokončení témat) Další informace:

Plán učiva na týden 21.- 25. 02. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  21. – 25. 02. 2022 Třída:  3.A Český jazyk VS B, L, M a P, kořen slova + předpona, slovní druhy – pod.jm., slovesa Uč. str. 62 – 71 Prac. seš. str. 34/cv. 2, str. 35/cv. 5, str. 37/cv. 9 VSH str. 29-32 Matematika Písemné sčítání/odčítání, násobení/dělení, trojúhelník Prac. seš. str. 1-3 Geometrie str. 12-13 Úterý: test písemné sčítání  Anglický jazyk Popis osob, oblečení, přivlastnňovací pad Uč. str. 40-41 Testík: Clothes – základní slovní zásoba z učebnice (pátek)  Prvouka Živiny vstupují do těla trávicí soustavou  Uč. str. 37 Prac. seš. str. 19 Další informace: V…

Plán učiva na týden 31.1. – 3.2. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 31. 1. – 3. 2. 2022 Třída:  3.A     Český jazyk Upevňování používání VS po B, L, M Slovní druhy Představení nových VS po P VSH str. 25-26 Prac. seš. str. 39/cv. 3, 40/ cv. 7 Učebnice str. 61-65 Prac. seš. čít. Str. 34-35 Čítanka str. 63 Matematika Opakovací aktivity – násobení a dělení v oboru malé násobilky; písemné sčítání a odčítání do 1000 Pracovní sešit: str. 26 + 32 + 36 Anglický jazyk Clothes/Oblečení – slovní zásoba učebnice str.38 Pracovní sešit str.38 Minitest v úterý – Have got/has got, části těla Prvouka Projekt: Potrava…