Plán učiva na týden od 4. do 7. 04. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  4. – 7. 04. 2022
Třída:  3.A
Český jazyk Nové: Vyjmenovaná slova po V 

 • PS II. str. 4, 6; 
 • VSH str. 46-47, 42 (na známky);
 • Učebnice str. 84-87

Opakování: 

 • Předložky 
 • VS B, M, L, P, S
 • Podstatná jména – rod (střední, ženský, mužský živ. a neživ.,) čísl
 • Slovesa – číslo, čas

Literatura 

 • dílna čtení – Velikonoce u nás a ve světě
 • Ve světe minulém: Čítanka str. 92-99, PS čít. str. 7
Matematika
 • převody jednotek – nově jednotky objemu (l, hl) 
 • sčítání/odčítání trojciferných čísel
 • násobení/dělení 0-10
 • kružnice

Učebnice str. 49-51

Opakovací test ve čtvrtek uč. II. str. 54-55

Anglický jazyk
Prvouka Opakování: Střes, Vzduch, Oheň
PS str. 21 – 24, Uč. str. 46-47
Další informace: PÁTEK 

Výlet do planetária – Téma „Vesmír kolem nás“.

02.04.2022