Třída 3.B

Pozor! Toto je archivní stránka 3.B ze školního roku 2021 - 2022.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Plavání v Radotíně

Žákům 3. B začal plavecký kurz v Radotíně. Všichni žáci mají z plavání radost a těší se na další lekce. Plavat budeme každé úterý až do konce školního roku.  

Návštěva Technických služeb

Žáci 3. B navštívili Technické služby. Děti si samy vyzkoušely, zda umí správně třídit odpadky. Děkujeme paní Petelíkové za poutavou a poučnou besedu, kterou pro děti připravila.

Den Země s organizací Trilopark

Den Země byl v naší škole realizován organizací Trilopark. Pro žáky byl připraven interaktivní program týkající se vývoje člověka na Zemi. Žáci odkrývali třímetrovou kostru dinosaura, vytvořili si odlitek vyhynulého živočicha, preparovali artefakt z kamene a vyslechli si poutavé vyprávění od expertů z Triloparku. .