Třída 3.C

Třídní učitel:

Kopecká Hana, Mgr.

 tel: 251640367
 hkopecka@zscernos.cz

učitel
rozvrh

Aktuálně ze třídy

Učivo 3. C 10. 1. – 14. 1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10. 1. -14. 1. 2022  Třída:  3. C      Český jazyk  Opakování probraného učiva  Pololetní test  Učebnice  str. 45, 46  Čítanka str. 91,  prezentace přečtených knih    Matematika  Opakování probraného učiva  Pololetní test  Učebnice str. 46/ 1, 2, 3, 4   str. 47/ 6, 7    Anglický jazyk  Úterý: Lekce 6: Rodina; učebnice str 30 a pracovní sešit str 30  Středa: Opakování lekce 6 (test lekce 6 ve čtvrtek) a pracovní sešit str 31  Čtvrtek: Test lekce 6; učebnice str 31 (komiksy: čtení, poslouchání, divadlo)  Prvouka    Učebnice  str. 24  P. S.  str. 26        Další informace:         

3. C Učivo 3. 1. – 7. 1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. 1. -7. 1. 2022  Třída:  3. C      Český jazyk  Čj – naučit se vyjmenovaná slova po  L nazpaměť         Učebnice  str. 43, 44, 45          P. S.            str. 32/4, 5  str. 33, str. 34    Čítanka  str. 86 – 90                   str. 78 básnička Meluzína – nazpaměť do 7. 1.      Matematika      M – Učebnice  str. 42/6   str. 43/7   str. 45/5, 9    str. 46  ( Procvičovat násobilku a dělení)        P. S.  -str.  34/1   str. 35/4, 5, 6, 7      Anglický jazyk    Úterý: Lekce 6: Rodina; učebnice str 28 a pracovní sešit str 28   Středa: Have got x haven’t got; učebnice str 29 a pracovní sešit str 29   Čtvrtek: obrázkový slovník (rodina) v sešitu a cvičení: I’ve got x I haven’t got / How many…?   …

3.C Učivo 13. 12. – 17. 12. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13.12. -17. 12. 2021  Třída:  3. C      Český jazyk    Učebnice   str. 41, 42, 43  P. S.    30, 31  Čítanka   str. 73 – 77    Matematika    Učebnice   str. 41/10,    str. 42, 43  P. S.  31, 32., 33      Anglický jazyk  Úterý: pracovní sešit str. 25; učebnice str. 25  Středa: pracovní sešit str. 26; učebnice str. 26  Čtvrtek: pracovní sešit str. 27; učebnice str. 27  Prvouka  Učebnice  str. 22  P. S. – str. 24, 25          Další informace:         

MIKULÁŠ v Komendě

Jako každý rok, i letos navštívil děti ve škole v Komenského Mikuláš. Mikuláš v doprovodu hodných andělů a rozpustilých čertů přišel za všemi dětmi do každé třídy. Děti Mikulášovi společně zazpívaly připravenou koledu nebo zarecitovaly básničku. Ve své kouzelné knize měl Mikuláš o každém dítěti napsáno, jestli bylo nebo nebylo hodné. Čerti sice chtěli některé uličníky odnést do pekla, ale andělé je na poslední chvíli zachránili. Nakonec všechny děti od Mikuláše dostaly dáreček a slíbily, že už budou jen hodné. Sváteční den si užil Mikuláš, andělé, čerti, děti i paní učitelky a už se všichni těší na Vánoce.  

3. C Učivo 6. 12. – 10. 12. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. C Učivo 6. 12. – 10. 12. 2021  Třída:  3. C      Český jazyk    Učebnice str. 40, 41, 42, 43  P. S. str. –  29, 30  Čítanka  str. 67 – 69    Matematika    Učebnice  str. 36/3, 4   str. 37/11, 10, 12   str. 38, 39  P. S. – str. 28/4   str. 29  Procvičování násobení a dělení  Anglický jazyk  Úterý: opakování lekce 4; komiksy učebnice str. 23  Středa: test lekce 4 a mluvící hry  Čtvrtek: Lekce 5: pracovní sešit str. 24; učebnice str. 24  Prvouka  Učebnice  str. 22  P. S.  str. – 24   

3. C Učivo 29. 11. – 3. 12. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. 11. – 3. 12. 2021  Třída:  3. C      Český jazyk  Učebnice  str. 36/6,    str. 37/4  str. 38, 39, 40  P. S.  str. 27/2   str. 28, 29  Čítanka  str. 64 – 66    Matematika  Učebnice  str. 34, 35, 36  P. S.  str. 27/7,  str. 28  Rýsování přímek, úseček, polopřímek,  bodů    Anglický jazyk  Úterý: učebnice str. 21 a pracovní sešit str. 20:2 a 21: 3, 4; “BE” (I’m, He’s, She’s, a Are you…?)  Středa: učebnice str. 22 a pracovní sešit str.22  Čtvrtek: pracovní sešit str. 23 a opakování lekce 4  * Lekce 4 test:   8.12*  Prvouka  Učebnice  str. 20, 21                     – příprava na test ( str. 16 – 21)  P. S.  str. 21, 22, 23      Další informace:         

3. C Učivo 22. 11. – 26. 11. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. 11. – 26. 11. 2021  Třída:  3. C      Český jazyk  Učebnice  str. 35, 36, 37  Procvičujeme vyjmenovaná slova po B  P. S.  str.  26, 27  Čítanka   str. 60 – 64    Matematika    Učebnice  str. 32, 33, 34, 35  P. S.  str. 26, 27  Procvičujeme násobení a dělení  8, 9 a písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel.    Anglický jazyk  Úterý: Opakování lekce 1-3: učebnice str. 18-19 a komiks (učebnice str. 17)   Středa: poslechový kvíz (lekce 1-3); lekce 4: učebnice str. 20 a pracovní sešit str. 20   Čtvrtek: učebnice str. 21 a pracovní sešit str. 21; “BE” (I’m, He’s, She’s, a Are you…?)      Prvouka  Učebnice  str. 19  P. S.  str. 20, 21      Další…