Třída 3.C

Třídní učitel:

Kopecká Hana, Mgr.

 tel: 251640367
 hkopecka@zscernos.cz

rozvrh

Aktuálně ze třídy

3. C Učivo 20. 9. -24. 9. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20. 9. – 24. 9.   Třída:  3. C      Český jazyk  Učebnice   str. 9/1,  2, 3, 5   str. 10/1, 2, 3   str. 11/4, 5  P. S.  str. 5 a str. 6  Čítanka  str. 21, 22, 23, 24, 25    Matematika  Učebnice   str. 9/8, 10, 11, 12    str. 10/1, 2, 3, 5   str. 11/6, 7  P. S.  str. 9/5, 6, 7   str. 10/3, 4   str. 11/5, 6, 7, 8  Minutovky  str. 1, str. 2    Anglický jazyk  Úterý: Opakování z minulého roku (barvy a čísla): učebnice str. 4-5; pracovní sešit str. 5  Středa: Opakování z AJ 1.C/2.C (věci ve třídě): učebnice str. 6; pracovní sešit str. 6   Čtvrtek: Opakování z AJ 1.C/2.C (pokyny ve třídě): učebnice str. 7;…

3. C Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. 9. – 17. 9. 2021  Třída:  3.C      Český jazyk  Učebnice str. 6/1   str. 7/2, 3, 4   str. 8/5, 6, 7  P. S.   str. 4/ 2, 3, 4, 5  Čítanka  str. 17, 18, 19, 20    Matematika  Učebnice   str. 7/7, 8, 9, 11, 12     str. 8/1, 2, 3, 5, 6, 7  P.S.   str.  4, 5, 7, 8    Anglický jazyk  Úterý: Opakování z minulého roku: popisující tváře (monster); It’s got…; I’ve got; hraní (např. I’m riding my bike.)   Středa: Opakování z minulého roku: místnosti domu, Kde je?; oblečení   Čtvrtek: Představení sebe: učebnice 2-3; pracovní sešit 2-3  Prvouka  Učebnice   str. 6  P. S.   str. 6, 7, 8, 9   

3. C učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. 9. – 10. 9. 2021  Třída:  3.C      Český jazyk  Učebnice str. 4/1, 2, 3, 4      str. 5/5, 6, 7, 8   str. 6/1  P. S.  str. 2,    str. 3  Čítanka   str. 11, 12, 13, 14      Matematika  Opakování sčítání a odčítání do 100  Učebnice   str. 5/1, 2, 3, 4      str. 6/1, 2, 3, 4, 5  P.S.   str. 4, 5, 7      Anglický jazyk  Úterý: Opakování: fráze z minulého roku (o mně: I’m + jméno. I’m ____ years old. I like ____. I don’t like ____. My favourite…..) Otázky a odpovědi: Is it…? It’s ….    Středa: Opakování: Barvy a čísla (také psaní), zvířata; podstatná jména a přídavná jména před podstatnými jmény – např. (two green crocodiles).   Čtvrtek: Opakování: Části obličeje; oblečení; I’ve got …          Prvouka  Učebnice   str. 4, 5,…