Třída 4.A

Pozor! Toto je archivní stránka 4.A ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Distanční výuka 4. A

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 19. 10. – 23. 10. 2020 Třída:  4. A     Český jazyk UČEBNICE str. 38 -43 PRACOVNÍ SEŠIT do str. 26 Pracovní list z přílohy   Matematika Pracovní list z přílohy Pracovní sešit Opice str. 16 a 19 Pracovní sešit oranžový str. 22, (23)   MIND – aktivní účast na on-line hodinách – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály   Anglický jazyk ÚT – v rámci online výuky : učeb.str.7, str.8-první půlku, prac.sešit : 7/4 – část společně, 8/5 ST –…

Přírodověda a vlastivěda

Milí čtvrťáci, v přílohách máte  pracovní listy s opakovacími otázkami na vlastivědu a přírodovědu. Na hodině přírodovědy si do sešitu na novou stránku udělejte nadpis „Houby“ a nakreslete si do sešitu houbu a popište její části. Z učebnice si o houbách vypište několik důležitých informací. Z vlastivědy si udělejte podle učebnice zápis o mladší době kamenné a krátkou zmínku o době bronzové a železné. Naučte se odpovídat na otázky podle pracovních listů. Tyto pracovní listy mají výjimečně za otázkami i odpovědi :). Přeji hezké dny V. Kut.

Učivo na týden 14. 9. – 18. 9. 2020

Milí čtvrťáci, tento týden nebudu ve škole. Posílám Vám práci do hodin češtiny a matematiky. V příloze máte nahrané pracovní listy. Kromě pracovních listů budete řešit i úlohy v pracovních sešitech. Věřím, že většinu práce zvládnete ve škole a doma budete bez úkolů. Učivo z vlastivědy a přírodovědy vám sem nahraji zítra. Za týden se na vás těším Vratislava Kutílková