Třída 4.B

Třídní učitel:

Brožová Hana, Mgr.

 tel: 251001603
 hbrozova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Výuka v týdnu os 24. 5. do 28. 5. 2021

Matematika – pracovní sešit do strany 37, opakování jednotek hmotnosti, délky a objemu Český jazyk – pracovní sešit do strany 86, opakování koncovek podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem, věta holá, holý podmět, rozvitý podmět, několikanásobný podmět, stavba věty, věta jednoduchá a souvětí. Vzorec pro souvětí. Vlastivěda – závěrečný test, opakování Přírodověda – Ekosystém rybník a řeka – projekt Anglický jazyk – čtení Prince a Chuďase, opakování present continius, future, past simple

Výuka od 10. 5. do 14. 5. 2021

Matematika – pracovní sešit do str. 33, opakování jednotek hmotnosti, délky a objemu Český jazyk – pracovní sešit do strany 80, opakování koncovek podstatných jmena a shoda podmětu s přísudkem Angličtina – rozhovory na téma Můj volný čas, present simple a present continius Vlastivěda – opakování Habsburků, průmysl v ČR Přírodověda – Ekosystém lidské obydlí

Distanční výuka od 3. 5. do 7. 5. 2021

V matematice budeme pokračovat v pracovním sešitě do strany 30 V češtině do strany 77 Z vlastivědy budeme psát ještě v pátek test, který jsme již psali – oprava. Z přírodopisu si děti udělají výpisky z průmyslu ČR a také ekosystém lidské obydlí, který částečně uděláme zítra. Pokud se někdo nebude moc zúčastnit konzultačních hodin, mám pracovní listy doma nebo ve škole ( zítra a v pátek).

Japonsko

Na dnešní výlet jsme se museli pořádně vyspat, protože nás čekala dlouhá cesta letadlem a to do Japonska. Japonsko leží v asijské části naší planety a omývá ho tichý oceán. Má přes 6 800 ostrovů. Nejznámější a největší jsou 4 z nich. Honšú, Hokkaidó, Kjúšú a Šikoku. Japonsko má mnoho zajímavostí, ale navštívit všechna místa jsme neměli tolik času, proto jsme se rozhodli, že nejdříve navštívíme ostrov Kjúšú. Na tomto ostrově je zachováno mnoho tradic, jako výroba indiga (barvy), tofu (pokrm ze sóji), lov mořských ježků, lovení perlorodých ústřic a mnoho další tradiční výroby. Mezi známé bojové umění, jako je…

Distanční výuka od 19. 4. do 23. 4. 2021

V pondělí budeme mít opět výlet a to do Japonska. Matematika – pracovní sešit do strany 25 + pracovní list, který děti dostaly ve škole. Dále budeme opakovat převody jednotek. Český jazyk – pracovní sešit do strany 71, opakování sloves a podstatných jmen Angličtina – 2 pracovní listy, které si děti také odnesly. Vlastivěda – pokračování vlády Habsburků + průmysl v ČR Přírodověda – Ekosystém park, pokračování

Výuka v týdnu 12. 4. 2021 – 16. 4. 2021

Matematika: pracovní sešit do strany 23, zlomky, slovní úlohy Český jazyk – pracovní sešit do strany 69, opakování podstatných jmen, sloves, písemná čtvrtletní práce Vlastivěda – začátky vlády Habsburků, průmysl ČR Přírodopis – ekosystém park