Třída 4.B

Pozor! Toto je archivní stránka 4.B ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Brožová Hana, Mgr.

Aktuálně ze třídy

Sázení třídního dubu 4. B

Naše třída se ráda učí v blízkém lesíku. Děti se domluvily a zasadily si malý doubek, který chodíme do lesíka zalévat. Doufáme, že se doubek ujme a budou si pod ním hrát další generace školních dětí.

Poslední bruslení

Tak jsme byli v úterý naposledy bruslit. Naposledy všichni, kromě nového spolužáka Lva z Ukrajiny, který stál na bruslích naopak poprvé v životě. Myslím, že se s tím ale velice dobře popasoval. Nakonec již zkoušel jezdit i bez pomocné hrazdičky. 🙂  

Vyráběli jsme na akci Děti dětem

Naše třída přispěla svými výrobky na akci Děti dětem. V hodině Pč děti vyráběly svícny ze skleniček a společně jsme vyráběli sněhuláky z ponožek. Myslím, že se jim moc povedli. 🙂

Výuka v týdnu os 24. 5. do 28. 5. 2021

Matematika – pracovní sešit do strany 37, opakování jednotek hmotnosti, délky a objemu Český jazyk – pracovní sešit do strany 86, opakování koncovek podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem, věta holá, holý podmět, rozvitý podmět, několikanásobný podmět, stavba věty, věta jednoduchá a souvětí. Vzorec pro souvětí. Vlastivěda – závěrečný test, opakování Přírodověda – Ekosystém rybník a řeka – projekt Anglický jazyk – čtení Prince a Chuďase, opakování present continius, future, past simple

Výuka od 10. 5. do 14. 5. 2021

Matematika – pracovní sešit do str. 33, opakování jednotek hmotnosti, délky a objemu Český jazyk – pracovní sešit do strany 80, opakování koncovek podstatných jmena a shoda podmětu s přísudkem Angličtina – rozhovory na téma Můj volný čas, present simple a present continius Vlastivěda – opakování Habsburků, průmysl v ČR Přírodověda – Ekosystém lidské obydlí