Třída 4.B

Třídní učitel:

Brožová Hana, Mgr.

 tel: 251001603
 hbrozova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Distanční výuka v týdnu od 19.10. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 19. 10. 2020 Třída: 4. B   Český jazyk   Opakování vyjmenovaných slov po B?L?M?P Kořen slova, část předponová příponová Předložky Věta jednoduchá a souvětí     Matematika   Násobení a dělení s nulo Dělení se zbytkem Slovní úlohy Jednotky délky a hmotnosti     Anglický jazyk   Pracovní listy 1,2,3,4 Friends and famiy     Přírodověda   Dělení rostlin     Vlastivěda   Sámova říše Řeky ČR     Výchovy a volitelné předměty           Další informace: