Třída 6.C

Pozor! Toto je archivní stránka 6.C ze školního roku 2021 - 2022.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Drhová Markéta, Mgr.

Aktuálně ze třídy

Mise Vyšehrad   Pan průvodce seznámil děti v prostorách Starého purkrabství s pravidly programu Mise Vyšehrad. Cílem akce bylo najít všechna erbovní znamení a zasadit je do velkého erbu. Průvodce rozdělil děti do týmů a každý tým dostal tunely jiné barvy, jež mohl užít v různých módech – mód bojovníka, mód náramku, mód čelenky, mód mlčenlivosti, mód neviditelnosti. V posledním z módů jsme opouštěli hlavní sál a děti byly poslepu odvedeny do temných prostor, kde bylo tolik stolů s indiciemi, kolik bylo týmů. Každý z týmů měl najít mapu a zaznamenat do ní to, co mají najít z různých nápověd,…

Velká rodinná rada

Pátek 13. je prý nešťastným dnem. Ale ne pro 6. C. Ta měla na tento den naplánovánu Velkou rodinnou radu, program o finanční gramotnosti firmy Besedárium. https://www.besedarium.cz/velka-rodinna-rada/ Program si děti užily, snad se i něco z finančnictví do života přiučily. M. D.

NANOKAM

Dnes jsme se díky Mobilnímu planetáriu, které za námi přijelo do školy, vydali do nanosvěta do pěti říší. Velmi zajímavý program s názvem NANOKAM nám dovolil nahlédnou „okem“ mikroskopu do světa, který běžným okem nevidíme. Podívali jsme se do říše bakterií, jednobuněčných organismů, hub, rostlin i živočichů. Vše jsme viděli nad sebou i kolem sebe. Při tomto výletu jsme mohli ležet a pozorovat kupoli nad sebou, kde vše bylo promítáno. Viděli jsme například typy bakterií, měňavky, bičíkovce, plísně, houbová vlákna, kvasinky, průduchy listů, tyčinky a pylová zrna, roztoče, viry. Překvapením pro mnohé byla veš i mravenec. Před Nanokamem jsme se…

Pomóc, referát

Jak napsat referát   Vypravili jsme se do Městské knihovny Praha, aby nám s tímto tématem pomohla paní lektorka. Než jsme dojeli do knihovny, potkali jsme pány revizory, poznali jsme, jaké to je, když Vám uprostřed jízdy vypnou a zase zapnou eskalátory. Před samotnou návštěvou knihovny jsme měli chvilku na občerstvení.    Děti si vyslechly pověst o žárlivém rytíři z Platnéřské ulice a třeba se ho pokusí zachránit.   Poté si nás paní lektorka vyzvedla u sloupu postaveného z 8000 knih. Někteří nevěřili, že knihy nejsou přilepené a pokoušeli se je v nestřežených chvilkách vytahovat. Neúspěšně. Byli jsme zavedeni do…

Projektový den – rozvoj čtenářských dovedností

Pojďme si číst Děti si měly donést z domova knihu, kterou právě čtou. Během první hodiny jsme si přečetli a zhodnotili příběhy, které děti vytvořily v hodinách českého jazyka, připomněli jsme si pravidla čtenářské dílny a zbylo 15 minut na samostatné čtení. Druhou hodinu byl žákům představen podvojný deník a hned si prakticky vyzkoušeli, jaké to je s ním pracovat. Třetí hodinu zvládli podle své knihy vyplnit Vangův diagram, který znali už z 1. stupně díky skvělému vedení paní učitelky Radové. Formou krátkého mluvního cvičení udělali žáci krátkou anotaci na čtenou knihu a ke každé z nich jsme zhlédli příslušný podvojný…

Noc s Andersenem

Když paní naše knihovnice Mierzwová vznesla dotaz, zda neznáme nějaké šikovné děti, na které je spolehnutí a které by chtěly pomoci s organizací Noci s Andersenem pro děti z prvního stupně, která tentokrát nebyla nocí, ale jen večerem, ihned mě napadlo zeptat se mé 6. C. Nezklamala mě, les nadšených rukou. Ten, kdo si zvládl dojít do knihovny pro přihlášku a vyplněnou ji přinést zpátky, byl přijat. Sešli jsme se v pátek 1. dubna půl hodiny před vlastním začátkem akce. Paní knihovnice nás zasvětila do úkolů, které nás čekají. Pomocníci si mezi sebou rozdělili nejrůznější úkoly, které si hned navzájem…