Třída 7.B

Pozor! Toto je archivní stránka 7.B ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Viktor Škarda

Aktuálně ze třídy

Čtenářské tipy

Chcete, aby váš žák četl, ale nemáte ponětí, co by mohl číst? Přes následující odkaz se dostanete na stránky, které by Vám mohly pomoci třeba i s výběrem vhodného knižního dárku k Vánocům. 😉 http://www.rostemesknihou.cz/cz/tipy-na-knihy-pro-deti/

ŠKolní rok 2019/2020

Mnozí rodiče i děti plánují již nyní aktivity na další podzim. Kroužky, kurzy plavání, jazykovou výuku a další volnočasové aktivity v novém školním roce mají děti rozplánované ve většině případů již od jara. Pro plánovače přehled prázdnin zde: Organizace školního roku 2019/2020: Zahájení: pondělí 2. září 2019 Konec 1. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020 Konec 2. pololetí: úterý 30. června 2020 Zahájení dalšího školního roku: úterý 1. září 2020 Prázdniny a svátky v rámci školního roku Den české státnosti sobota 28. září 2019 Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu sobota 26., neděle 27., pondělí 28., úterý 29., středa 30. října 2019 Den boje za svobodu a demokracii neděle 17….

Přednáškový cyklus Ptáci na obzoru, Ornita z.ú.

V pátek 5. 4. také naši třídu ve škole čekal program shrnující vlivy lidské činnosti na naší krajinu, zaměřený na změny přístupu k volně žijícím ptákům a jejich ochraně. Výklad lektora doprovázely ukázky živých ochočených jedinců. Součástí programu bylo představení změn v přístupu lidí k ochraně volně žijících ptáků a zajímavé poznatky o soužití člověka s těmito druhy v kulturní krajině střední Evropy. V programu se žáci seznámili se životem vybraných druhů ptáků, ale i s důvody, proč v naší krajině ubývali, nebo jak člověk jejich výskyt ovlivnil budováním měst, komunikací, rozsáhlých energetických sítí či změnami v zemědělském hospodaření. Povídání…

Tonda obal na cestách

Program určený pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpady a dozvěděli se o jejich dalším využití. Tonda obal byl na naší škole určen pro 7. a  9. ročníky. Naším cílem bylo vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem v ČR, ověření schopnosti vše správně vytřídit a získat informace pro získání jistoty v problematice hospodaření s odpady a obaly. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Osobně oceňuji zejména profesionální přístup lektora.V.Škarda.

Za hmyzem do lesoparku Cibulka

V centru Prahy a přitom v přírodě leží lesopark Cibulka, kde se snoubí příroda s historií. My jsme se rozhodli navštívit park s Ekocentrem Koniklec a dovědět se něco na této lokalitě o hmyzu, jeho chování, mimikry, adaptaci. Aktuální téma, protože ekologové stále píší, jak se nám ztrácejí z přírody druhy hmyzu díky klimatické změně. Opět jsme si zapracovali v týmech, v průběhu programu jsme hledali skryté pokyny a plnili teoretické i praktické úkoly týkající se života v lese. Také jsme se  zdokonalili v orientaci v terénu a prohloubili své přírodovědné znalosti a dovednosti. Na závěr jsme si vysvětlili, jak…