Třída 7.D

Pozor! Toto je archivní stránka 7.D ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Plán učiva- 4.- 8.1.2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   4. -8. 1. 2021  Třída:  7. D    Český jazyk  Pracovní list – vedlejší věty A4 – máte u sebe  PU prostředku a původce děje – učebnice (stránky nevím, učebnici si ve škole vyzvednu až zítra odpoledne)  Vypravování pohádky st, čt  – ti, co ještě nemají známku – řekneme si kdo na pondělní hodině  Popis – PS (stránky nevím, učebnici si ve škole vyzvednu až zítra odpoledne)  Matematika  Počítáme s poměry  Zápis- prezentace v Teams  PS (ten s růžovým proužkem)- str.74/1-7; str. 75/8, 9,10, 13;  str.76/14  Postupný poměr  Zápis- prezentace v Teams  PS (ten s růžovým proužkem)- str.77/ 5-13  Test- Poměry– 15.1.2021    Anglický jazyk  Voc. 2C (vypsat zezadu do sešitu, umět) – příští týden si napíšeme test  Wb.: p. 18 – ex….

Plán učiva – 14.12.-18.12.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14.-18.12.2020  Třída:  7.D      Český jazyk  VV příslovečné: podmínkové, přípustkové, příčinné, účelové (viz pracovní list ze školy – A5)  Procvičování různých druhů VV (viz pracovní sešit ze školy A4)  Pohádka – vypravování – 16. 12. Danča,, 17. 12. Adéla  Pracovní postup – Konstrukce trojúhelníku  Čtvrtek – ministest větné členy  Matematika  Poměr- určení poměru  nastudovat v učebnici č.2 a vyhledat informace – udělat krátký zápis do sešitu – Co je to poměr?   Poměr – krácení a rozšiřování  Zápis– učebnice č.2- zelený rámeček na straně- 4, 5, 6, 8, 9, 10  Cvičení– učebnice č.2- str.6/8,9; str.7/11, 12; str.9/2,3,4,5; str.11/10,12,14 – výsledky těchto cvičení můžete zkontrolovat ve výsledcích v učebnici  HM- str.50-51 – výsledky…

Plán učiva- 7.12.- 11.12.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7. – 11. 12. 2020  Třída:  7.D      Český jazyk  PU příčiny, účelu, přípustky, podmínky  VV příslovečná příčinná, účelová, přípustková, podmínková  Popis pracovního postupu  Pohádka autorská  Matematika  Zlomky- příprava na písemnou práci- 11.12.  Pracovní listy dostanou žáci nakopírované v pondělí ve škole    Anglický jazyk      Německý j.   Španělský j.    Španělština   Unidad 1- opakováni  Unidad 1 – Test  Animales  Německý jazyk  Opakujte si slovíčka z druhé i první lekce. Prezenčně budeme opravovat a hodnotit vaše odevzdané projekty. V učebnici na straně 31 přeložte do velkého sešitu cvičení číslo 17, na stránce 32 přeložte cvičení 18 a odpovězte na otázky (v NJ…

Plán učiva- 30.11.- 4.12.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30.11.-4.12.2020  Třída:  7.D      Český jazyk  VV způsobové a měrové – uč. str. (viz obsah)  PL (pracovní list) – Poznámkový blok – Pracovní listy – VV2  Trénuj: určování VV ve forms – do pátku 4. 12. (pozor, lze otevřít jen jednou)  Popis pracovního postupu. PS59/10, PS 60/11   Pohádka 2.12. –  Káťa, 3. 12. Lukáš D.  DÚ na papír napiš pracovní postup pro konstrukci trojúhelníku. Nezapoměň být přesný/á. Přines 7. 12. s sebou do školy.  Matematika  Zlomky–  procvičování učiva  uč.č.1- str.37-38  HM- str.26, 27, 28  DÚ– pracovní list – Zlomky- slovní úlohy– najdete ho – Domácí úkoly- Týden– 30.11.- 4.12.  Vypracovat do sešitu- ke kontrole budu vybírat 11.12.  Test- Zlomky– kompletní souhrn učiva– 11.12.    Anglický jazyk  Voc. 2A (zapsat, umět)  Wb.: p. 14 –…

Plán učiva- 23.11.- 27.11.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.11.- 27.11.2020  Třída:  7.D      Český jazyk  Ve středu 25. 11. zkusíme cvičný diktát – jen pravopisné cvičení   PS str. 45/cv. 14, 15  VV příslovečná místní a časová – učeb. str. 107  Pracovní list – VV 1  (2 možnosti, kde jej najít – BUĎ: výukové soubory, NEBO: Poznámkový blok – Pracovní list – VV1)  Vypravování pohádky  – 25. 11. Prokop, 26. 11. Dorotka  Tradiční čtvrteční procvičení – určování větných členů  DÚ PS str. 45/cv. 18 – kód napiš do Poznámkového bloku – oddíl  Domácí úkoly – PS 45/18 – do 25. 11.     Matematika  Zlomky- dělení, složené zlomky  uč.č.1– str.34/3, str.35/5, 6, 7, 8, 11, str.36/12, Úlohy na závěr  HM– str.24, 25, 26    Domácí úkol– HM- str.27-28  Domácí úkol nahrát  do Soubory- Domácí úkoly-…

Plán učiva- 16.- 20.11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16.-20.11.2020  Třída:  7.D      Český jazyk  Práce s Poznámkovým blokem v Teams  Přívlastek postupně rozvíjející, přívlastek několikanásobný, VV přívlastková – učebnice str. 120-123  PS pro 7. ročník – str. 36/cv. 11, 37/cv. 13  Pohádka – 18. 11. Ema a 19. 11. Tomáš  A opět zkusíme procvičení větných členů – třeba to už tentokrát vyjde.  Matematika  Zlomky- násobení  uč.č.1– str.29/2; str.31/9, 10; str.32/11, 12, 13, 16  HM– str.21, 22, 23    Domácí úkol– PS (ten s tím růžovým proužkem)- str.31/8, 9, 11, 12, 13  Domácí úkol nahrát  do Soubory- Domácí úkoly- Týden– 16.-20.11. Nahrát do 22.11.  Anglický jazyk  1) ÚT – test Irregular verbs (to make -> to speak)  2) Wb.: p. 9 – ex. 6  3)…

Plán učiva – 9.- 13.11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9.- 13.11.2020  Třída:  7.D      Český jazyk  VV předmětná  – učebnice str. 102, 103  PS pro 7. ročník 36/10, 39/1, 2  https://www.umimecesky.cz/rozbory-vv-podmetne-predmetne-2-uroven/2541  čtvrtek – 12. 11. Minitest na určování větných členů  DÚ do pátku 13. 11. do 15.00 PS 42/6  Matematika  Zlomky- odečítání  uč.č.1- str.26/1, str.25/9B, str.27/3, 4A, 5, 7  PS (růžový pruh) – str.23/10, 11  HM- str. 19-20    Domácí úkol– uč.č.1- str.28/8, 9 (postupy výpočtu, ne jenom výsledky), 10 – slovní úlohy- zápis, výpočet, odpověď  Soubory- Domácí úkoly– složka z aktuálním datem 13.11.– zde, prosím, domácí úkol odevzdat- nahrát. Děkuji.    Procvičení-   https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-kraceni    Anglický jazyk  ÚT – test irreg. v.  TO FALL –> TO LOSE  Wb.: p. 7…