Třída 9.B

Pozor! Toto je archivní stránka 9.B ze školního roku 2017 - 2018.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Petr Steinocher

Aktuálně ze třídy

Planeta Česko

Dne 4. května 2018 zhlédly některé 7., 8. a obě 9. třídy film o přírodě naší vlasti. Všichni jsme ocenili vynikající kameru, jejímž prostřednictvím jsme mohli pozorovat vývoj a růst rostlin a zvířat v naší krajině. K atraktivitě filmu přispěl i komentář čtený velmi civilním způsobem. Film nás provedl naší zemí tak, že jsme si plně uvědomili nejen její krásu, ale i vliv člověka   na kvalitu života v ní. Příjemným překvapení pro nás bylo zjištění, že si příroda mnohdy umí poradit i s lidskými zásahy, od nichž bychom předpokládali jen škodlivý vliv. Martina Fritschová              

9.A a 9.B na akci The Action New Generation

Dne 6. 12. 2017 jsme s pí Fritschovou a p. Steinocherem navštívili multimediální představení, které bylo zaměřeno na bezpečnost silničního provozu, a to netradičním způsobem. Autoři představení využívali výrazné světelné a zvukové efekty spojené s filmovými záznamy nehod a zásahů policie, záchranářů a hasičů. Své zkušenosti s nehodami na silnicích vyprávěli mladým posluchačům zástupci všech složek IZS. Promluvil zde i účastník nehody, která fatálně zasáhla do jeho života.   Názory našich žáků devátých tříd: Eva: „Depresivní, drastické, ale poučné.“ Filip V., Barča, Eva, Alex: „Scéna s vozíčkáři se nám zdála nevhodně zinscenovaná. Vyzněla totiž spíš posměšně, což určitě cílem nebylo. Představení mohlo být kratší,…

Žákyně a žáci 9.A a 9.B v rolích Mikuláše, andělů a čertů

Dne 5. prosince chodil naší školou Mikuláš (Alex Pachinger, Michal Pittr). Doprovázeli ho andělé (Eliška Bártová, Barbora Vašíčková, Karolína Kadečková, Sofie Ritzová, Klára Šonková) a čerti (Matyáš Mačura, Filip Vošahlík, Kateřina Zoufalá, Martin Pekárek, Teodor Sticzay). Mikuláš s andílky chválil hodné děti a s čerty vystrašil zlobílky z 1. – 5. tříd mokropeské základní školy. Všechny pak podaroval dobrotami a jinými maličkostmi. Všem hercům a pí učitelkám, které připravily pro Mikuláše a jeho družinu knihy pochval i hříchů a pro děti dárky, patří vřelé díky. Fotodokumentaci si vzali na starost Karin Loja a Matěj Vaněk. Maskérkou se stala Terezie Vesna Pešatová, s organizací pomáhala…

9. třídy v divadle

Dne 24. 11. 2017 jsme vyrazili s pí uč. Fritschovou a Jedličkovou do Divadla ABC na V+W revue. Ptáte se na náš názor, co se líbilo, nelíbilo? Pokud ano, zde jsou odpovědi.   Karin: „Hezké, zajímavé, ale mohlo to být trochu kratší.“ Alex: „Vtipné.“ David K.: „Dobrá hudba. Herce jsme obdivovali, protože uměli i zpívat, hrát na hudební nástroje, tančit.“ Eva: „Představení nás provedlo celou historií Osvobozeného divadla. Na 150 minut jsme se ocitli v době předválečné i poválečné. David a Teodor „ Revue jako taková byla výborná, vtipná a dokonale zpracovaná. Nenašli jsme jedinou chybu, ale nebyl to náš šálek kávy….