Třída 5.E

Třídní učitel:

Martina Václavková

 tel: 251001790
 mavaclavkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Setkání na pláži

Dnes odpoledne jsme se společně sešli na pláži u Berounky. Dospělí přinesli občerstvení – pečené dobroty i ovoce, nezapomněli jsme ani na bezlepkové :). Příjemně jsme si popovídali, neformálně probrali,co nás čeká a na co se můžeme těšit. Bylo to moc fajn odpoledne. Děkuji za zorganizování Kubíkově mamince a všem, co přišli za společnost. Těšíme se na spolupráci ve školních lavicích i mimo ně M. Václavková, třídní učitelka 5.E a asistentka Štěpánka   Spolu – rodiče i děti, učitel i asistent – jde to i mimo školní lavice  

Přišli jsme k vám

V úterý jsme navštívili výstavu  PŘIŠLI JSME K VÁM v centru Mana v Černošicích. Vypráví o lidech z odlišných zemí i kultur, kteří zde v Černošicích žijí. Děti pracovaly ve skupinkách, vyhledávaly informace a seznamovaly se s příběhy našich spoluobčanů. Příspěvky i exponáty byly velmi zajímavé a podnětné. Výstava byla hezky uspořádána. Je přínosné, že jsme měli možnost si ji prohlédnout. Děkujeme pořadatelům i všem, kteří se s námi podělili o své dojmy.        

Kriteria hodnocení

Kritéria hodnocení – písemné, samostatné práce žáka – ústní prezentace učiva – plnění zadaných úkolů v určitém zadaném čase (žák pracuje v určitém tempu přiměřenému svému věku) – práce v hodině (včetně vedení sešitu) – aktivita v hodině – plnění zadaných projektů – domácí příprava na vyučování – nošení učebních pomůcek, učebnic Všechna tato kritéria určují výslednou známku na vysvědčení. Žák bude hodnocen podle daných pravidel ve školním řádu.