Třída 6.D

Třídní učitel:

Marie Zálešáková

 tel: 251001607
 mzalesakova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

M – Opakovací písemná práce 5.ročník – 20.9.2019

Pracovní listy mají žáci nalepené v sešitě. Pracovní sešit Hravá matematika kapitola – Opakování 5.r. Témata- přirozená čísla – početní operace, slovní úlohy – zlomky se společným jmenovatelem, slovní úlohy – čtverec, obdelník – O, S, konstrukce – zaokrouhlování – římské číslice

Zeměpisné exkurze

Součástí výuky zeměpisu jsou pro všechny ročníky druhého stupně zeměpisné exkurze. Dětem se snažíme výuku zpestřit, získat praktické zkušenosti nejenom ze zeměpisu, ale i z ostatních předmětů. Žáci 6. tříd jedou na svoji exkurzi do ZOO Praha v pondělí 27. ledna. Děti si hradí dopravu a vstupné 50 Kč. Výstupem z akce bude projekt, bližší informace budou včas k dispozici. Pokud máte zájem o další informace, napište na: ludek.svoboda.mgr@seznam.cz nebo zavolejte v odpoledních hodinách na telefonní číslo 722 775 338. V případě zájmu zvažuji vlastivědný kroužek fungující během víkendů.   Luděk Svoboda