Třída 6.D

Třídní učitel:

Marie Zálešáková

 tel: 251001607
 mzalesakova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

výstava Viléma Heckela

V posledním listopadovém týdnu jsme se vypravili do Galerie 90 na Vráži, abychom si prohlédli výstavu fotografií Viléma Heckela. Výstava byla uspořádána k 50. výročí úmrtí tohoto výjimečného fotografa a dobrodruha. Vilém Heckel pocházel z Černošic a věnoval se reklamní fotografii. Jeho životní zálibou bylo fotografování přírody a zejména hor, které zdolával s předními českými horolezci své doby. Heckel tragicky zahynul v roce 1970 při výstupu na Huascarán. Výstavou nás provázel pan Ivan Látal,  díky jehož poutavému výkladu, ale také velmi zdařilé instalaci fotografií, si odnášíme jedinečný zážitek. Jitka Rychlíková, učitelka VV