Třída 1.A

Třídní učitel:

Rujbrová Eva, Mgr.

 tel: 251001797
 erujbrova@zscernos.cz

učitel
rozvrh

Aktuálně ze třídy

Plán učiva od 10. do 14. ledna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10. do 14. ledna  Třída:  1.A      Český jazyk  Pondělí: Písmeno K – Slabikář str. 37, písanka str. 25 – napiš slova podle obrázků, str. 26 – přečti a opiš věty Míla lepí model. Jůla maluje jelena.   DÚ – str. 26/slož slovo a napiš ho v dolní části.   Úterý: Procvičování – Slabikář str. 38, písanka str. 26 – napiš psacím písmem věty Osel nese seno. Ota posílá pusu.    Středa: Procvičování – Slabikář str. 39, písanka str. 27.    Čtvrtek: Vyvození nové hlásky a písmene V – Slabikář str. 40. Písanka 2….

Vánoční nálada v 1.A

Před vánočními prázdninami si děti robalily dárečky u vánočního stromku, děti se radovaly, že na něm našly ozdoby, které vytvořily. Užily jsme si vánoční atmosféru i s cukrovím. Stromek nám zářil ve třídě ještě po prázdninách. Na Tři krále si děti vyrobily postavičky těchto mudrců, popovídaly jsme si odkud a kam šli, jaká jsou jejich jména a jaké dárky přinesli Ježíškovi.      

Plán učiva od 3. do 7. ledna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. do 7. ledna  Třída:  1.A      Český jazyk  Opakování probraného učiva.   Seznámení s novými písmeny.  Rozvoj slovní zásoby, vyprávění zážitků z prázdnin. Čtení.  Písanka – str. 21-25.    Matematika  Slovní úlohy.  Opakování počítání do 10.  Počítání do 12.  PS M str. 54-57.    Anglický jazyk          Prvouka  Moje rodina.  Svátek Tří králů      Další informace:  Přeji vám do nového roku zdraví, radost a štěstí a samé jedničky.       

Plán učiva od 20. do 22. prosince

Vánoce se blíží, tento týden se budeme ještě učit, ale čeká nás i zábava, povídání o Vánocích, tvoření a vánoční besídka. Přeji všem klidné prožití vánočních svátků, dětem hodně dárků pod stromečkem a pevné zdraví do nového roku. PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20. do 22. prosince  Třída:  1.A      Český jazyk  Slabikář str. 32, 33, 34 – vyvození hlásky a písmene D  Písanka str. 18, 19, 20    Matematika  Procvičování pamětného počítání do 10.  PS M str. 52, 53    Anglický jazyk          Prvouka  Moje rodina.  Vánoční zvyky a vánoční příběh.      Další informace:  Středa –…

Plán učiva od 13. do 17. prosince

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13.12. – 17. 12.  Třída:  1. A      Český jazyk  Procvičování čtení slabik, slov a vět s vyvozenými písmeny. Práce s didaktickým obrázkem ve slabikáři str. 24, 25, čtecí tabulky str. 26, 27.  Slabikář do str. 31.  Písanka procvičování str. 13, 14. Dokončování psaní na str. 12 – psací u, ú, str. 15 – psací t + str. 28 tiskací T, str. 16 – psací J a str. 29 – tiskací J.    Matematika  Počítání do 9, 10.  Různé způsoby zápisu rozdělování.  Zápis plánu stavby a zápis do tabulky.  PS Matematika do str. 49.    Anglický jazyk          Prvouka  Opakování: “Jsem…

Plán učiva od 6. do 10. prosince

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. – 10. 12.  Třída:  1. A      Český jazyk  Procvičování čtení slabik, slov a vět s novými vyvozenými písmeny. Práce s didaktickým obrázkem ve slabikáři str. 24, 25,  Procvičování hlásky a písmene J.  Vyvození nové hlásky a písmene N, n.  Písanka str. 12 – psací u, ú, str. 15 – psací t + str. 28 tiskací T, str. 16 – psací J a str. 29 – tiskací J.    Matematika  PS M str. 46, 47:  Počítání do 9, 10.  Různé způsoby zápisu rozdělování.  Zápis plánu stavby a zápis do tabulky.  Krokování PS M str. 48.    Anglický jazyk …

Plán učiva od 29. listopadu do 3. prosince

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29.11. do 3.12  Třída:  1. A      Český jazyk  Procvičení čtení slov a vět s písmeny M, L, S, P, procvičování slovní zásoby, čtení s porozuměním. Vyvození nových hlásek a písmen – T, J. Čtení slov a vět s těmito písmeny.  Písanka – str. 9, 10, 11  Návštěva knihovny.    Matematika  Opakování – Co už umíme?  Počítání do 9, 10.  Pracovní sešit str. 44-47.    Anglický jazyk  Happy birthday! How old are you? / I´m (seven)  Vybarvování a kreslení dle pokynů učitele.    Prvouka  “Jsem chodec”: procvičování pravidel chůze na chodníku, přecházení vozovky a pohybu na silnici.      Další informace:  Úterý – plavání v Ottománku (sraz v…