Třída 1.A

Třídní učitel:

Rujbrová Eva, Mgr.

 tel: 251001797
 erujbrova@zscernos.cz

rozvrh

Aktuálně ze třídy

Plán učiva od 20. do 24. září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 20. – 24. 9. 2021 Třída: 1. A     Český jazyk Uvolňovací cviky, zrakové rozlišování, sluchové vnímání, třídění a spojování. Recitace. Pohádka nejen o řepě. Písmeno a hláska S.     Matematika Určujeme počet. Počítáme do 6. Orientace v prostoru. Skládáme kostky, dodržujeme rytmus. Čteme číslice 1,2,3,4.     Anglický jazyk         Prvouka Pravidla naší třídy.     Další informace: V pátek 24.9. divadlo ve sportovní hale Věry Čáslavské. V případě dotazů či nejasností mne kdykoli kontaktujte.

Ukliďme Česko

V pátek 17. září jsme se připojili k akci Ukliďme Česko. Povyprávěli jsme si o tom, za jak dlouho se v přírodě rozloží odpady, které můžeme nalézt při úklidu. Vydali jsme se vyčistit část Lavičky, po práci se děti nasvačily a pohrály si na příjemném místě blízko Berounky.

Hokejový trénink

Ve čtvrtek nám hodinu tělocviku zpestřili trenéři hokeje. Děti si vyzkoušely střely na bránu, opičí dráhy, celou hodinu si velmi užily.

Plán učiva od 13. do 17. září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. do 17. září  Třída:  1. A      Český jazyk  Barevný týden.  Uvolňovací cviky.  Vybarvování.  Rozvoj řečových dovedností, pravolevé orientace.    Matematika  Orientace v prostoru  Přirozená čísla – numerace 1-5  Číslo a počet, rytmus    Anglický jazyk  Hello! What’s your name? Songs.    Prvouka  Ve třídě.      Další informace:  V případě dotazů mě kontaktujte. Děkuji.         

Olympijský běh

Olympijský běh se dětem 1. A vydařil. Počasí nám přálo, každý závodník dostal medaili a drobné odměny. Všichni jsme si akci společně užili.

Plán učiva 6.-10. září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. do 10. září  Třída:  1. A      Český jazyk  Cestička do školy  Jsem ve škole  Uvolňovací cviky  Vybarvování  Rozvoj řečových dovedností, pozornosti a logického myšlení    Matematika  Orientace v prostoru  Přirozená čísla – počet  Číslo a počet, rytmus    Anglický jazyk  Hello! What’s your name?    Prvouka  Co se děje ve škole, kdo pracuje ve škole      Další informace:  V případě dotazů mě kontaktujte. Děkuji.