Třída 1.B

Pozor! Toto je archivní stránka 1.B ze školního roku 2021 - 2022.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Kuželová Iva, Mgr.

učitel

Aktuálně ze třídy

Pasování na čtenáře paní spisovatelkou Hankou Jelínkovou

Měli jsme to štěstí, že k nám do školy zavítala paní spisovatelka Hanka Jelínková, která píše nádherné knihy pro děti. Paní spisovatelka představila dětem své nové knížky a povídala si s dětmi o jejich vztahu ke knihám, k životu, přírodě. Celé besedování potom uzavřela slavnostním ceremoniálem, kdy pasovala děti na čtenáře. Všichni zaslouženě pasovaní si odnesli PAMĚTNÍ LIST, který jim paní Jelínková podepsala. Další báječně prožitý den. Paní spisovatelce moc děkujeme za krásnou motivaci do dalšího čtení a bádání o životě.

Školní výlet – Koněpruské jeskyně a putování po zkamenělinách

Školní výlet se vydařil podle našich představ, počasí nám přálo a nálada byla výborná. Děti si vyslechly co se skrývá v názvu Koněpruské jeskyně, legendy, které se o jeskyních tradovaly, na vlastní oči si prohlédly místa, kde byla penězokazecká dílna. Dokázaly pojmenovat názvy zvířat dle kostí, které byly nalezeny v systému Koněpruských jeskyní. Pan průvodce i paní průvodkyně děti velice pochválili za jejich úžasné znalosti. Po svačině a zakoupení drobných suvenýrů jsme pokračovali do starého lomu hledat zkameněliny. Děti byly opět skvělé a téměř každý našel „svoji“ zkamenělinu. Někteří veleúspěšní hledači se rozdělili i s ostatními kamarády. A další odměnou…

Školní akademie 2022

Všichni z 1. B jsme se moc těšili na naše zahajovací vystoupení, které jsme pilně trénovali, malovali kulisy, vyráběli kostýmy atd. Týmová myšlenka byla pojmout naše představení jako cestovatelský sen. Dále bylo potřeba povzbuzovat se a překonat trému, která přišla těsně před vystoupením :-). Nakonec všichni zvládli zahrát svůj part na jedničku, krásně zazpívali, zatančili i pobavili diváky. „Děkovačku“ si prvňáčci užili a tréma byla za nimi. Potom jsme si vychutnali představení našich kamarádů z jiných tříd.