Třída 1.B

Třídní učitel:

Kuželová Iva, Mgr.

 tel: 251001797
 ikuzelova@zscernos.cz

rozvrh

Aktuálně ze třídy

UKLIĎME ČESKO

Páteční dopoledne jsme si užili tradiční akci UKLIĎME ČESKO. Děti obdržely ochranné rukavice a bezpečně poučeny vyrazily do boje s odpadky. Po úklidu nás za odměnu čekala dobrá svačinka a pobyt na čerstvém vzduchu. Stihli jsme si i zazpívat a proběhnout se v okolí Berounky. Akce nám ukázala, jak je důležité mít čisté okolí, budeme se podle toho chovat 🙂

Olympijský běh v 1. B

Olympijský běh v naší třídě byl velice úspěšný a vydařený. Počasí nám přálo a všichni jsme si akci společně užili. Navíc jsme právem hrdí na našeho Kubíka, který měl nejlepší čas ze všech prvních tříd, což všem spolužákům rozzářilo úsměv na tváři.