Třída 3.C

Aktuálně ze třídy

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30.1.-2.2.20223  Třída:  3.C      Český jazyk  Procvičujeme slovní druhy  Uč. 59,60  PS 7,8  Pís. 2.díl 1-3  Hravá 24  Matematika  Sčítáme a odčítáme do 1000  Čtyřlístek 17,18  PS Hejný 10,11  Anglický jazyk  út   Booster 2: Opakování: učebnice 78-79   st   výlet do kina na anglický film   čt  Booster 2: Opakování: učebnice 80-81 (Příští týden dám dětem jejich druhé p.sešity AJ a plakáty)    Prvouka  Opakujeme  Uč. 24    Další informace:    31.1. – rozdáme vysvědčení  1.2. Kino – film v angličtině     

Učivo 23.27.1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.-27.1.2023  3.C    Český jazyk  Opakujeme vyjmenovaná slova po B,L,M  Procvičujeme slovní druhy – přídavná jména, zájmena  Uč. 57-59  PS 2.díl 6,7  Pís.31,32  Čít. 94-102          Matematika  Opakujeme násobilku, pracujeme s číselnou řadou do 1000  Čtyřlístek 14-17  Uč. 56-58  PS Hejný 6-8        Anglický jazyk    út   učebnice 73-74 a hraní s kartičkami (sešit zdrojů 32-34); D.ú. učebnice 75: 5   st   učebnice 74 a 76   čt  Test lekce 4 (části obličeje a těla, poslech a kresba/barva podle popisu, have got/has got x haven’t got/hasn’t got (ne všechny formy, jen negativní a pozitivní význam)); Projekt: Nakreslete zvíře nebo příšeru a popište je        Prvouka    Uč. 27,28  PS 29-31  Trvá referát na volné téma        Další informace:    Bruslení 27.1.23   

Učivo 12.-16.12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.-16.12. 2022  Třída:  3.C    Český jazyk    Uč. 45-46  PS 34-35  Pís. 24  Hravá vyj. sl. 11-13    Čtenářský deník – doplnit  Matematika    Uč. 48-49  PS Hejný 35-36  PS Čtyřlístek 35, + 47 (geometrie)  PS Geometrie 10      Anglický jazyk    út   Opak lekce 3: učebnice 58 a p.list (vzít domů a připravit se na test)  st   Test lekce 3 a vytvořte si rodokmen  čt  Lekce 4: tělo (učebnice 59-60)        Prvouka    Uč. 20-21  PS 22-23  Referát na libovolné téma      Další informace:  14.12. Divadlo v Club Kině (vstupné 100 Kč)  16.12. Bruslení   …

Učivo 5.-9.12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   5.- 9.12.2022  Třída:  3.C    Český jazyk    Procvičujeme vyjmenovaná slova po B,L  Uč.do strany 45  PS do s. 33  Pís. 23  PS Hravá vyj. slova 8-10      Čtenářský deník – ukázat do konce prosince (s alespoň jednou přečtenou knihou )  Matematika  Procvičujeme násobení, písemné sčítání, odčítání  PS Čtyřlístek 31,32  PS Hejný 33.34    Anglický jazyk    út   Opak. lekce 3: rodina a have got; ABC (učebnice 54-55)  st   učebnice 56-57   čt   Opak lekce 3: učebnice 58; test lekce 3: 14.12     Prvouka    Uč.1 8,19  PS 21,22  Zadán nový referát – na libovolné téma, vypracovat do konce prosince   …

Učivo 28.11.-2.12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   28.11.- 2.12.22  Třída:  3.C      Český jazyk  Učíme se vyjmenovaná slova po L nazpaměť + básničku Papírové zuby    Uč.40-43  PS 30-32  Pís. 22      Matematika  Procvičujeme násobilku 9, písemné sčítání a odčítání  Ps Hejný 29  PS Čtyřlístek 30,31  Geom. PS 8,9    Anglický jazyk      út   Lekce 3: How many..? a množná podstatná jména (učebnice 48-49)   st   Lekce 3: How many ….have you got? (učebnice 50-51)   čt   Lekce 3: How many…have you got?/You’ve got… + toys (učebnice 52-53)        Prvouka    Uč.18  PS 21  Referát – zajímavost z Černošic ( ti,kdo ještě neměli..)    Další informace:  28.11. Rybova Česká mše vánoční v ClubKině  2.12. Bruslení     

Učivo 21.-25.11.22

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21.-25.11.2022  Třída:  3.C      Český jazyk  Opakujeme vyjmenovaná slova po B ,   začneme s vyjmenovynými slovy po L  Uč. 37-40  PS 28-30  Pís. 21        Matematika  Procvičujeme násobilku 9, písemné odčítání  Uč. 36-38  PS Hejný 27,28  PS Čtyř. 27,28  PS Geometrie 8,9        Anglický jazyk    út   Lekce 3: Family (učebnice 42-43)  st   Lekce 3: I’ve got…x I haven’t got… (učebnice 44-45)  čt   Lekce 3: učebnice 46 a opakování (rodina, sloveso ‚have got‘, a množná podstatná jména)        Prvouka    Uč. 16,17  PS 19,20     

Učivo 14.-16.11.22

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14.-16.11.22  Třída:  3.C      Český jazyk    Procvičujeme vyjmenovaná slova po B a k nim slova příbuzná  Uč. 36,37  PS 27    Naučit nazpaměť básničku Papírové zuby      Matematika  Uč. 34,35  PS Hejný 25/6, 26    Anglický jazyk    út   Opak. lekce 2: mluvení, hry a pracovní list  st   Test lekce 2    Prvouka    Opakování   Uč. 15        Další informace: