Třída 3.C

Pozor! Toto je archivní stránka 3.C ze školního roku 2022 - 2023.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Učivo 11.-14.4.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11.- 14.4. 2023  Třída:  3.C    Český jazyk  Vyjmenovaná slova po S  Uč. 81-83  PS   22,23  Pís. 17,18  Čít.  135-137  Hravá 38,39  Matematika  Procvičování   PS Čtyřlístek 36,38,39  PS  Hejný 32  Anglický jazyk    út   Zoo zvířata: pracovní učebnice 34-35  st   Zoo zvířata: pracovní učebnice 36-37  čt   Opakování: Zvířata (lekce 7) hraní s kartičkami   ** Test lekce 7: 20.4 (zopakujeme ve třídě příští týden)  **        Prvouka  Pátek 14.4. opakovací test z tématu Neživá příroda (uč. 27-33)    Další informace:    11.  a  13. 4.   Konzultace  ke 3. čtvrtletí školního roku  (objednávací systém bude na webu školy)   …

3.- 4.4. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.- 4.4. 2023  Třída:  3.C      Český jazyk  Procvičování vyjmenovaných slov po S  Hravá vyj.sl. 36,37  Matematika  Procvičování počítání se závorkami  PS Hejný 29  Anglický jazyk  út Velikonoce: slovní zásoba a tradice  Prvouka  Živá příroda   Uč. 34-35    Další informace:  3.4. Beseda a workshop se spisovatelkou Evou Vychodilovou  4.4. Povídání o knize Kocour Mikeš s paní knihovnicí  5.4. Ředitelské volno   

Učivo 27.- 31.3.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   27.3.- 31.3.2023  Třída:  3.C      Český jazyk  Procvičujeme vyjmenovaná slova po P a začneme po S  Uč. 77-80  PS 21  Hravá 31-35  Pís. 15  Čít. 131-134  Matematika  Pokračujeme v násobení a dělení v oboru do 1000  PS Čtyř. 34,35 + geom. 49,50  PS Hejný 29,31  Uč. 90  Anglický jazyk  út   Hospodářská zvířata a opak. čísla: pracovní učebnice 32-33  st    Zoo zvířata: pracovní učebnice 34-35  čt   Příběh/hry v angličtině (dopoledne s Anderson)  Prvouka  Uč. 33-35  PS 37      Další informace:  Čtvrtek 30.3. – akce “Dopoledne s Andersenem”  Prosím donést 80 Kč na besedu a workshop se spisovatelkou (…

Učivo 20.-24.3.2023

Třída:  3.C    Český jazyk  Trénujeme vyjmenovaná slova po P  Uč.  75-76  PS 19,20  Hravá vyj.sl. 29,30  Pís. 13,14  Čít. 131-134  Matematika  Procvičujeme velkou násobilku  PS Čtyřlístek 32,33 + (geometrie ) 49,50  PS Hejný 28,29  Uč. 88,89  Anglický jazyk    út   Opak: Domácí mazlíčci a I’ve got/He/She’s got + množná podstatná jména: p.učebnice  27  st    Hospodářská zvířata: pracovní učebnice 28-29  čt   Hospodářská zvířata: pracovní učebnice 30 a kartičky z učebnice zdrojů    Prvouka  Probíráme téma voda a půda  Uč. 31,32  PS 36      Další informace:  20.3. Divadlo  24.3. poslední lekce bruslení       

Učivo 13.17.3.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13.- 17.3.2023  Třída:  3.C      Český jazyk  Trénujeme určování pádů u pod.jmen (učíme se nazpaměť pádové otázky), začneme se učit vyjmenovaná slova po P  Uč. 71-74  PS 17,18  Hravá vyj. slova 27-29  Pís. 12  Čítanka 125-130  Matematika  Procvičujeme písemné odčítání a zaokrouhlování, v geometrii – tělesa  PS Čtyřlístek 29-31,  +47,48 (geometrie)  PS Hejný 25-27  Anglický jazyk    út   Lekce 7: Domácí mazlíčci a I’ve got/He/She’s got + množná podstatná jména: p.učebnice  22-23  st    I like x I don’t like + domácí mazlíčci; pracovní učebnice 24-25  čt   Have/has got (I, we, you, he, she) +…

Učivo 6.-10.3.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6.-10.3.2023  Třída:  3.C    Český jazyk  U podstatných jmen určujeme rod, číslo a pád  Uč. 70-72  PS 15,16  Pís. 9,10  Čít. 121- 127        Matematika    Procvičujeme dělení se zbytkem, počítáme do 1000  Uč. 80-81  PS Hejný 23-25  PS Čtyřlístek 28,29      Anglický jazyk    út    Jídlo: komiksy a rozdíl mezi ‚I’m‘ a ‚I’ve got‘ pracovní učebnice  16-17  st    Jídlo: ‚I’ve got‘ a ‚I like‘ pracovní učebnice 18-20  čt    Test lekce 6: rozpoznávat a psát slovní zásobu, seřadit slova do věty, I like ____ x I don’t like ____, a jak odpovědět na otázku: Do you like…