3.- 4.4. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.- 4.4. 2023 

Třída:  3.C 

 

 

Český jazyk 

Procvičování vyjmenovaných slov po S 

Hravá vyj.sl. 36,37 

Matematika 

Procvičování počítání se závorkami 

PS Hejný 29 

Anglický jazyk  út Velikonoce: slovní zásoba a tradice 
Prvouka 

Živá příroda  

Uč. 34-35 

 

Další informace: 

3.4. Beseda a workshop se spisovatelkou Evou Vychodilovou 

4.4. Povídání o knize Kocour Mikeš s paní knihovnicí 

5.4. Ředitelské volno 

 

04.04.2023