Třída 7.B

Pozor! Toto je archivní stránka 7.B ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Jeřicha Marek, Mgr.

Aktuálně ze třídy

Plán učiva 24. – 28. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24. – 28. 5.  Třída:  7. B      Český jazyk  Opakování pravopisu    čtvrtek – test (pravopisná doplňovačka)      Matematika  Opakování osové souměrnosti – PS  str. 92  (Pro ty, kteří nejsou ve škole – zopakujte si podle učebnice str. 21,22 nebo na Teams ve Wiki najdete video)  Středová souměrnost – zápis v Teams, PS str. 93-97  (Pro ty, kteří nejsou ve škole – na Teams ve Wiki najdete video)    V úterý test (10 min) na shodnost trojúhelníků  Anglický jazyk  Oddíl 5B v uč. a prac. seš.  Test nepravidelná slovesa    Německý j. -1   Německý j. -2   Španělský j.-1   Španělský j.-2     NJ : út : test na časování sloves, učeb.str.52-všechna cvičení  Čt : zkoušení…

Plán učiva 17. – 21. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. – 21. 5.  Třída:  7. B      Český jazyk  Opakování látky 7. ročníku          Matematika  Shodnost trojúhelníků – dokončení z minulého týdne                                               Zápis je v Teams                                               PS do str. 89  V pondělí 24.5. očekávejte procvičení na známky.    Anglický jazyk  Oddíl 5B v uč. a prac. seš.  Německý j. -1   Německý j. -2   Španělský j.-1   Španělský j.-2     NJ :Učeb. 51/6, str.52,  prac.seš. :Nový Dú : 44/7, 45 / 9  Ústní zkoušení : četba z učeb. 51/4a    Španělský jazyk – Šva  Números 1-100 -procvičení  Operaciones matemáticas  Časování všech probraných sloves!!    Přírodopis  Liliovité, vstavačovité, lipnicovité    Dějepis          Zeměpis  Evropa…

Plán učiva 10. – 14. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10. – 14. 5.  Třída:  7.  B     Český jazyk  Po: Neohebné slovní druhy – opakování  Út: Neohebné slovní druhy – opakování  St: Pravopis – opakování  Čt: Pravopis – opakování  Pá: MALÝ TEST – PRAVOPIS, opakování pravopisu      Matematika  V tomto týdnu budeme   1) opakovat celá čísla, racionální čísla a přímou a nepřímou úměrnost – témata na středeční test.  2) pokračovat ve shodnosti trojúhelníků – zápis na Teams v Souborech, cvičení v pracovním sešitě strana 85-89.  Anglický jazyk  Unit 5  Procvičování předpřítomný čas (kladná věta)  Oddíl 5A v pracovním sešitě  Test nepravidelná slovesa test 12.5.  Test předpřítomný čas kladná věta 14.5.  Německý j. -1   Německý j. -2  …

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení pro ŠR 2020/21 – II. stupeň Třída: 7.B Třídní učitel: Jeřicha Marek Předmět Kritéria Čj Kritéria hodnocení pro český jazyk: výborně – žák odevzdává práci zadanou v distanční formě vzdělávání v termínu – při online hodinách (popř. prezenčních hodinách) pracuje aktivně, hlásí se a po vyvolání odpovídá správně, popř. s drobnými chybami – žák při testech, kvízech a zkoušení vykazuje výborné znalosti, popř. znalosti jen s drobnými chybami (90% – 100%), případné chyby je schopen sám najít a opravit – žák má správně vyplněná cvičení v pracovním sešitě, na nichž jsme v online hodinách pracovali společně nebo byly…

Plán učiva 3. – 7. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. – 7. 5.  Třída:  7. B    Český jazyk  út: příslovečné spřežky  st: stupňování příslovcí  čt: opakování příslovcí  pá: předložky    TENTO TÝDEN NEPÍŠEME TEST! 😉      Matematika  1. Opakování trojúhelníků – PS str. 80  2. Opakování shodnosti – PS str. 83, 84, zápis v Teams  3. Shodnost trojúhelníků – PS str. 84, 85  4. Věta sss – zápis v Teams, PS 85, 86  Anglický jazyk  Section 5A  Test slovní zásoba 5ABC Německý j. -1   Německý j. -2   Španělský j.-1   Španělský j.-2     NJ : oprava testu, práce s novými slovíčky L 5 : do dalšího týdne mít opsaná ve slovníčku a počítat v…

Plán učiva 26. – 30. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26. – 30. 4.  Třída:  7. B      Český jazyk  Út: příslovce, TEST – VELKÁ PÍSMENA  St: příslovce, příslovečné spřežky  Čt: příslovečné spřežky, stupňování příslovcí  Pá: příslovce – opakování, předložky      Matematika  Po + út: Promile, PS 75  St – pá: opakování úhlů –⁠ pracovní list Opakování z geometrie na Teams + PS 78, 79    Test – v pondělí 26.4. – jednoduché úrokování  Na konci týdne opět odevzdejte práci do Zadání v Teams  Anglický jazyk  Section 5A  SB p. 56+57  WB p. 44 + 45          Německý j. -1   Německý j. -2   Španělský j.-1   Španělský j.-2     NJ : úterý : test…

Plán učiva 19. – 23.4.2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. – 23. 4.  Třída:  7. B      Český jazyk  út: psaní velkých písmen – procvičování, TEST – SLOVESA  st: psaní velkých písmen – procvičování  čt: příslovce  pá: příslovce    Matematika  Pondělí + úterý –⁠ procenta – cvičení v pracovním sešitě str. 72, 73   Středa + čtvrtek –⁠ úroková sazba a úrok –⁠ Zápis v Teams a PS str.74  Pátek –⁠ promile –⁠ zápis v Teams    V pondělí očekávejte testík na probranou látku z minulého týdne.    Na konci týdne opět práci odevzdejte do Zadání v Teams.  Anglický jazyk  Opakování na test UNIT 4 (23.4.)  SB p. 54  WB p. 42 + 43  YOUR PROJECT p. 55 -> odevzdat do TEAMS (26. 4.)  Německý j….