Třída 7.B

Třídní učitel:

Jeřicha Marek, Mgr.

 tel: 251001606
 mjericha@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Plán učiva 19. – 23.4.2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. – 23. 4.  Třída:  7. B      Český jazyk  út: psaní velkých písmen – procvičování, TEST – SLOVESA  st: psaní velkých písmen – procvičování  čt: příslovce  pá: příslovce    Matematika  Pondělí + úterý –⁠ procenta – cvičení v pracovním sešitě str. 72, 73   Středa + čtvrtek –⁠ úroková sazba a úrok –⁠ Zápis v Teams a PS str.74  Pátek –⁠ promile –⁠ zápis v Teams    V pondělí očekávejte testík na probranou látku z minulého týdne.    Na konci týdne opět práci odevzdejte do Zadání v Teams.  Anglický jazyk  Opakování na test UNIT 4 (23.4.)  SB p. 54  WB p. 42 + 43  YOUR PROJECT p. 55 -> odevzdat do TEAMS (26. 4.)  Německý j….

Plán učiva 12. – 16. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12. – 16.  Třída:  7. B      Český jazyk  Celý týden: psaní velkých písmen    Út: TEST (ZÁJMENA, ČÍSLOVKY)    Matematika  V pondělí očekávejte testík na probranou látku z minulého týdne.     Procenta – tento týden najdete práci v Teams.  V pracovním sešitě si v úterý udělejte cvičení 70/1,4. V pátek byste měli mít vypracovaná i zbylá cvičení na str. 70 a cvičení na straně 71. (Budeme je v týdnu postupně řešit.)    Na konci týdne opět práci odevzdejte do Zadání v Teams.  Anglický jazyk  Oddíl 4 D  SB pages 50+51  WB pages 40 +41  Německý j. -1   Německý j. -2   Španělský j.-1   Španělský j.-2     NJ – Schule :…

Plán učiva 6. – 9. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. – 9. 4.  Třída:  7. B    Český jazyk  Út: slovesný rod a vid   St: slovesný rod a vid + TEST – PRAVOPIS (jen zájmena a číslovky)  Čt: psaní velkých písmen  Pá: psaní velkých písmen  Matematika  Út: Procenta – úvod (zápis v Teams)  St: Procenta, desetinná čísla, zlomky (zápis)  Čt: PS str. 68  Pá: PS str. 69  Test ze znalostí z tohoto týdne očekávejte v pondělí 12.4.  Práci za celý týden opět odevzdejte do Zadání v Teams  Anglický jazyk  Section 4C + D  SB pages 48 – 51  WB pages 38  – 41  Test -> the, a, an,0  Německý j. -1   Německý j. -2   Španělský j.-1   Španělský j.-2    …

Plán učiva 29.3. – 2.4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. 3. – 2. 4.  Třída:  7. B    Český jazyk  Tento týden nás čeká LITERATURA:  út, st: cestopisy    Ve středu očekávejte v TEAMS domácí úkol, který bude na známky!  Matematika  Po: Grafické znázornění přímé úměrnosti (Zápis v Teams)         PS: 64/3,4,   Út: PS 65/1,2, 66/3,4  St: Grafické znázornění nepřímé úměrnosti (Zápis v Teams)        PS 67/1-4  Ostatní cvičení ze strany 64–67 jsou dobrovolná  Týdenní práci odevzdejte do Zadání v Teams    Anglický jazyk  Section 4C  SB pages 48   WB pages 38   Test -> the, a, an,0  Německý j. -1   Německý j. -2   Španělský j.-1   Španělský j.-2     NJ : 1.oprava testu ze 3.lekce, 2. kontrola dú z prac.seš. 3.prac.seš.35/5 …

Plán učiva 22. – 26. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. – 26.3.  Třída:  7.B      Český jazyk  Út: slovesa + TEST – PRAVOPIS  St: slovesa – opakování  Čt: slovesný rod a vid  Pá: slovesný rod a vid    D Ú. v Teams – do PÁTKU 26. března  Matematika  Po: Nepřímá úměrnost (Zápis v Teams)  Út: PS str.61  St: Trojčlenka (Zápis v Teams)  Čt: PS str.62  Pá: rezerva, TEST na nepřímou úměrnost  PS str. 63 je dobrovolná  Práci za celý týden odevzdejte do Zadání v Teams.  Anglický jazyk  Section 4B  SB p. 46+47  WB p. 36+37  Test – Londýn a jeho pamtáky + člen THE  Test – slovní zásoba 4CD  Napíšeme jeden test – 2 známky   Německý j….

Plán učiva 15. – 19. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. – 19. 3.  Třída:  7. B      Český jazyk  Út: číslovky + TEST – PRAVOPIS  St: číslovky  Čt: slovesa – pravopis, mluvnické kategorie  Pá: slovesa – slovesný vid      Matematika  Po: Přímá úměrnost (Zápis v Teams)  Út: PS str.58  St: Trojčlenka (Zápis v Teams)  Čt: PS str.59  Pá: rezerva, TEST na přímou úměrnost  PS str. 60 je dobrovolná  Práci za celý týden odevzdejte do Zadání v Teams.    Anglický jazyk  Section 4B  SB p. 46+47  WB p. 36+37  Test – Londýn a jeho pamtáky (p. 44 in SB)        Německý j. -1   Německý j. -2   Španělský j.-1   Španělský j.-2     NJ : dokončení 3.lekce…