Třída 8.D

Pozor! Toto je archivní stránka 8.D ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Baník Vlastimil, Mgr.

Aktuálně ze třídy

ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY

Závěrečná písemná práce z matematiky se bude psát v úterý 15.6.2021. Úlohy budou z následujících témat: Mocniny a druhá odmocnina Pythagorova věta Mnohočleny Lineární rovnice Kruh, kružnice Geometrie – Thaletova kružnice

ÚLOHY O POHYBU V PRAXI

Ve středu 19. 5. 2021 jsme se s třídou vydali na atletický ovál. Počasí nám naštěstí přálo, i když chvílemi nám černé mraky naháněly až strach. Naším cílem bylo vyzkoušet si v praxi dva typy slovních úloh o pohybu, kterými jsme se zabývali v hodinách matematiky. Třída se rozdělila na 4 skupiny. První dvě skupiny si názorně vyzkoušely první variantu úloh, dva jdou proti sobě, druhé dvě skupiny variantu jdeme stejným směrem. Jako naše dráha (s) nám sloužila trať 100 metrů, na která byly i další značky vzdálenosti a tak jsme měli pomocníky pro naše měření. Bylo zajímavé pozorovat, jak někteří opravdu závodili…

Český jazyk v cílové rovince

Milí žáci, každý závěr školního roku je stresující, letos možná o to více, že jste většinu roku trávili za monitory počítačů. Co můžete očekávat v nadcházejícím měsíci v hodinách češtiny? O pravidelná páteční pětiminutová pravopisná cvičení vás nepřipravím, protože, jak říkám v hodinách, i když za pár let nerozeznáš přívlastek shodný od předmětu, psát bez pravopisných chyb budeš muset celý život. V průběhu května a června budeme opakovat probrané učivo, abyste zvládli závěrečný test, který je naplánovaný na 11. 6. Nadále budu hodnotit aktivitu v hodině a sem tam si od některých vyberu k oznámkování pracovní listy, kterými vás budu…

27. týden 10. 5. – 14. 5.

Moji milí, po prvním zdárném týdnu ve škole tu máme další distanční týden. V přiložené tabulce máte informace k jednotlivým předmětům. Mějte se pěkně, učte se pilně. Váš tříďas 8.ročník

Tabulka pro 26. týden

Moji milí, tento týden se sice budeme vídat ve škole, ale aby jste byli připraveni na vše, přikládám tabulku pro týden 3. – 7. 5. 8.ročník

Kritéria závěrečného hodnocení

Vážení rodiče, milí žáci, v přiložené tabulce máte vypsaná kritéria hodnocení pro jednotlivé předměty. Na základě plnění těchto podmínek budete hodnoceni, Kritéria hodnocení – 8.D