Český jazyk v cílové rovince

Milí žáci,

každý závěr školního roku je stresující, letos možná o to více, že jste většinu roku trávili za monitory počítačů. Co můžete očekávat v nadcházejícím měsíci v hodinách češtiny?

O pravidelná páteční pětiminutová pravopisná cvičení vás nepřipravím, protože, jak říkám v hodinách, i když za pár let nerozeznáš přívlastek shodný od předmětu, psát bez pravopisných chyb budeš muset celý život. V průběhu května a června budeme opakovat probrané učivo, abyste zvládli závěrečný test, který je naplánovaný na 11. 6.

Nadále budu hodnotit aktivitu v hodině a sem tam si od některých vyberu k oznámkování pracovní listy, kterými vás budu nadále zásobovat.

Nyní víte co můžete čekat ode mne, od vás očekávám průběžnou přípravu do hodin, svědomité plnění zadaných úkolů a nadšení se něco dozvědět.

A jedna drobná informace na závěr: Možností a času jste měli spoustu a ještě teď není pozdě, protože 7. 6. už těžko cokoliv změníš.

Mějte se pěkně, učte se pilně!

13.05.2021