Třída 3.C

Třídní učitel:

Mgr. Mlčochová Daniela

 tel: 251640367
 dmlcochova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Učivo 23.27.1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.-27.1.2023  3.C    Český jazyk  Opakujeme vyjmenovaná slova po B,L,M  Procvičujeme slovní druhy – přídavná jména, zájmena  Uč. 57-59  PS 2.díl 6,7  Pís.31,32  Čít. 94-102          Matematika  Opakujeme násobilku, pracujeme s číselnou řadou do 1000  Čtyřlístek 14-17  Uč. 56-58  PS Hejný 6-8        Anglický jazyk    út   učebnice 73-74 a hraní s kartičkami (sešit zdrojů 32-34); D.ú. učebnice 75: 5   st   učebnice 74 a 76   čt  Test lekce 4 (části obličeje a těla, poslech a kresba/barva podle popisu, have got/has got x haven’t got/hasn’t got (ne všechny formy, jen negativní a pozitivní význam)); Projekt: Nakreslete zvíře nebo příšeru a popište je        Prvouka    Uč. 27,28  PS 29-31  Trvá referát na volné téma        Další informace:    Bruslení 27.1.23   

Učivo 12.-16.12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.-16.12. 2022  Třída:  3.C    Český jazyk    Uč. 45-46  PS 34-35  Pís. 24  Hravá vyj. sl. 11-13    Čtenářský deník – doplnit  Matematika    Uč. 48-49  PS Hejný 35-36  PS Čtyřlístek 35, + 47 (geometrie)  PS Geometrie 10      Anglický jazyk    út   Opak lekce 3: učebnice 58 a p.list (vzít domů a připravit se na test)  st   Test lekce 3 a vytvořte si rodokmen  čt  Lekce 4: tělo (učebnice 59-60)        Prvouka    Uč. 20-21  PS 22-23  Referát na libovolné téma      Další informace:  14.12. Divadlo v Club Kině (vstupné 100 Kč)  16.12. Bruslení   …

Učivo 5.-9.12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   5.- 9.12.2022  Třída:  3.C    Český jazyk    Procvičujeme vyjmenovaná slova po B,L  Uč.do strany 45  PS do s. 33  Pís. 23  PS Hravá vyj. slova 8-10      Čtenářský deník – ukázat do konce prosince (s alespoň jednou přečtenou knihou )  Matematika  Procvičujeme násobení, písemné sčítání, odčítání  PS Čtyřlístek 31,32  PS Hejný 33.34    Anglický jazyk    út   Opak. lekce 3: rodina a have got; ABC (učebnice 54-55)  st   učebnice 56-57   čt   Opak lekce 3: učebnice 58; test lekce 3: 14.12     Prvouka    Uč.1 8,19  PS 21,22  Zadán nový referát – na libovolné téma, vypracovat do konce prosince   …

Učivo 28.11.-2.12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   28.11.- 2.12.22  Třída:  3.C      Český jazyk  Učíme se vyjmenovaná slova po L nazpaměť + básničku Papírové zuby    Uč.40-43  PS 30-32  Pís. 22      Matematika  Procvičujeme násobilku 9, písemné sčítání a odčítání  Ps Hejný 29  PS Čtyřlístek 30,31  Geom. PS 8,9    Anglický jazyk      út   Lekce 3: How many..? a množná podstatná jména (učebnice 48-49)   st   Lekce 3: How many ….have you got? (učebnice 50-51)   čt   Lekce 3: How many…have you got?/You’ve got… + toys (učebnice 52-53)        Prvouka    Uč.18  PS 21  Referát – zajímavost z Černošic ( ti,kdo ještě neměli..)    Další informace:  28.11. Rybova Česká mše vánoční v ClubKině  2.12. Bruslení     

Učivo 21.-25.11.22

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21.-25.11.2022  Třída:  3.C      Český jazyk  Opakujeme vyjmenovaná slova po B ,   začneme s vyjmenovynými slovy po L  Uč. 37-40  PS 28-30  Pís. 21        Matematika  Procvičujeme násobilku 9, písemné odčítání  Uč. 36-38  PS Hejný 27,28  PS Čtyř. 27,28  PS Geometrie 8,9        Anglický jazyk    út   Lekce 3: Family (učebnice 42-43)  st   Lekce 3: I’ve got…x I haven’t got… (učebnice 44-45)  čt   Lekce 3: učebnice 46 a opakování (rodina, sloveso ‚have got‘, a množná podstatná jména)        Prvouka    Uč. 16,17  PS 19,20     

Učivo 14.-16.11.22

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14.-16.11.22  Třída:  3.C      Český jazyk    Procvičujeme vyjmenovaná slova po B a k nim slova příbuzná  Uč. 36,37  PS 27    Naučit nazpaměť básničku Papírové zuby      Matematika  Uč. 34,35  PS Hejný 25/6, 26    Anglický jazyk    út   Opak. lekce 2: mluvení, hry a pracovní list  st   Test lekce 2    Prvouka    Opakování   Uč. 15        Další informace:         

učivo 4.- 11.11.22

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7.-11.11.22doplňte  Třída:  3.C      Český jazyk  Uč. do str. 35 (naučit vyjmenovaná slova po B)  PS do s. 26  Pís.do s. 19        Matematika  Uč.do s. 31  PS Hejný do s. 25  PS Čtyřlístek do s. 27        Anglický jazyk    út   Lekce 2: He/She is…x He/She isn’t… + Pocity: pracovní učebnice 33-34 (čtení, poslech, divadlo)    st   Nácvik psaní: pracovní učebnice 35-36  čt   Opakování z lekce 2: pracovní učebnice 37-38; test lekce 2: 9.11        Prvouka    Uč. Do s.15        Další informace:  Referát o naší obci  Naučit se vyjmenovaná slova po…