Třída 3.C

Třídní učitel:

Mgr. Mlčochová Daniela

 tel: 251640367
 dmlcochova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Učivo 5.-9.6.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   5.- 9.6.2023  Třída:  3.C      Český jazyk  Procvičujeme vyjmenovaná slova a slovní druhy na test 15.6.    Uč.102-106  PS 35-38  PS Hravá 55,56        Matematika    Procvičujeme násobení, sčítání a odčítání – pamětné a písemné, slovní úlohy na opakovací test 13.6.        Anglický jazyk    út   Lekce 9: I can do it.: pracovní učebnice 60-61  st    Lekce 9: pracovní učebnice 62-63  čt    Lekce 9: pracovní učebnice 64-65; nácvik mluvení: představení se (1 minuta)        Prvouka  Uč. 48,49  PS 46          Další informace:  Akce na červen:  6.6. Focení tříd  16.6….

Učivo 22.-26.5.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22.- 26.5.2023  Třída:  3.C    Český jazyk  Pokračujeme v procvičování vyjmenovaných slov, začínáme s určováním osoby a čísla u sloves  Uč. 95-97  PS 31,32  Pís. 25  Čít. 153-155  Matematika    Procvičujeme slovní úlohy, písemné sčítání, odčítání, násobení  PS Hejný 42,43 a 46  Anglický jazyk    út   Please/Thank you/You’re welcome: pracovní učebnice 56-57  st    Opak. na test: pracovní učebnice 58 a pracovní list (vzít domů a připravit se)  čt    Test Lekce 8: slovní zásoba: poznávání a jak správně psát; Kladení a odpovídání na otázky: Is he/she/it…..? Yes, he/she/it is. X No, he/she/it isn’t.  Prvouka  Uč. 46-47  PS 43-45   …

Učivo 15.-19.5. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15.- 19. 5. 2023  Třída:  3.C    Český jazyk  Učíme se vyjmenovaná slova po Z a procvičujeme všechna vyj.sl.  Uč. 93-95  PS 29,30  Hravá 52-54  Pís.25  Čít.153-155    Matematika  Procvičujeme počítání do 1000 a slovní úlohy, opakujeme geometrii  PS Čtyř. 57-59  PS Hejný 40,41    Anglický jazyk    út   Opak:Are you…? Yes, I am. x No, I’m not.: pracovní učebnice 51-52  st    I’m…/I’ve got…: Pracovní učebnice 53; hraní s kartičkami  čt    Lekce 8: Please; pracovní učebnice 54-55     Test Lekce 8: 25.5        Prvouka  Začínáme téma  -živočichové  Uč . 46,47  PS 43-44       …

Učivo 9.-12.5.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9.- 12.5. 2023  Třída:  3.C    Český jazyk  Procvičujeme vyjmenovaná slova po V   Uč. 90-92  PS 27,28  Hravá 49-51  Pís. 24,25  Čít. 149-152  Matematika  Procvičování počítání do 1000 a geometrii  PS Čtyř. 55,56  PS Hejný 37 a 39  Anglický jazyk  út   Opak: He/She/It is x isn’t; Is it….? a Hry s kartičkami z knihy zdrojů  st    Lekce 8: Toys (pracovní učebnice 48-49): Are you…? I’m x I’m not  čt    Projekt: Nakresli svůj pokoj a popiš ho a co v něm je (pracovní list)  Prvouka  Uč. 39, 40  PS 41    Další informace:  10.5. Divadlo ve škole…

Učivo 2.-5.5.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2.- 5.5.2023  Třída:  3.C    Český jazyk  Učíme se vyjmenovaná slova po V  Uč.88-90  PS 25-27  Hravá 46,47  Pís. 22  Čítanka 149-152  Matematika  Opakujeme počítání do 1000 a slovní úlohy   PS Čtyř. 52-54  PS Hejný 36-38  Anglický jazyk  út   Lekce 8: My Room: It’s… x It isn’t… (pracovní učebnice 42-43)  st    My Room: Is it….? Yes, it is. x No, it isn’t. ((pracovní učebnice 44-45)  čt    My Room: He’s/She’s/It’s (pracovní učebnice 46-47)    Prvouka  Uč. 37,38  PS 41    Další informace:         

Učivo 24.-28.4. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24.-28.4.2023  Třída:  3.C      Český jazyk  Procvičujeme vyj.sl. po S a začneme vyj.sl. Po V  Uč. 84-87  PS 24  Hravá 41,43,44  Pís. 20  Čít. 138-142    Matematika  Procvičujeme počítání do 1000  PS Čtyřlístek41,42 + geom.52,53  PS Hejný 34,35  Anglický jazyk  út   Opakování: food/animals; Is it…? I like x I don’t like, odpovídání na otázky o sobě (pracovní učebnice 40-41)  st    Opakování: dokončit str 40-41, mluvené hry z opakování  čt    Projekt: Vytvořte a veďte dialog ve skupinách (používání slovní zásoby, otázky, fráze z lekce 1-7)    Prvouka  Uč. 37  PS 39    Další informace:  24.4. Plavání …

Učivo 17.-21.4. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17.- 24.4. 2023  Třída:  3.C      Český jazyk   Opakovací test 19.4.,    dále procvičování vyjmenovaných slov po S  Uč. 83,84  Hravá 40,42  Pís. 19  Čít. 138-140  Matematika  Opakovací test 18.4.,   procvičování – počítání  do 1000  Uč.92  PS Čtyř. 38,40  PS Hejný 33  Anglický jazyk    út   Opakování: lekce 7 a hraní s kartičkami  st   Opakování: lekce 7 (p.list)  čt   Test lekce 7: zvířata (poznat, napsat a seskupit (farm, zoo, pets), I’m…vs I’ve got..; Have we got…(+zvířata)? Yes, we have. x No, we haven’t.; krátké čtení pro pochopení      Prvouka  Tento týden nebude ( plavání,…