Třída 7.D

Pozor! Toto je archivní stránka 7.D ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Plán učiva- 17.- 21. 5. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17.- 21. 5. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Středa – test přídavná jména, zájmena – viz listy příprava na test  Číslovky, slovesa  Balady  Matematika  Osová a středová souměrnost  Věty o s hodnosti trojúhelníků    Anglický jazyk  Opakování 4. lekce  25. 5. (TUE) test Unit 4    Německý j. Španělský j.    Španělský jazyk   Números 1-100 -procvičení  Operaciones matemáticas  Slovesa – ser , tener, llamarse– str. 89 – umíš časovat!!    Přírodopis  Liliovité, vstavačovité, lipnicovité    Dějepis  Zámořské cesty  Zeměpis  Evropa – povrch, vodstvo-  tvorba mapy  Test- Evropa – povrch, slepá mapa- 26.5.2021      Fyzika  Hydraulické zařízení      Další informace:  OV-Rovnost a nerovnost¨, Všeobecná deklarace lidských práv …

Plán učiva- 10.- 14. 5. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD     10.- 14. 5. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Zájmeno jenž – skloňování – PS 23 horní 1,2  Zájmena – opakování, přídavná jména opakování  Balady  PS str. 22/9  Čtenářský deník – nejzazší datum odevzdání 11. 5.  Kaligram – vytvořit a odevzdat do 14. 5.  Matematika  Shodnost geometrických útvarů, konstrukce Δ  HM- str.83-87  Domácí úkol- HM– str. 90- 91, kontrola 14.5.2021  Test- 14.5.2021- Finanční matematika, konstrukce Δ    Anglický jazyk  12. 5. (WED) test -body/-thing  Pro ty, kdo nebudou ve škole:  Na základě zápisu z minulého týdne -body,-thing (v TEAMS)  SB: p. 49 – ex. 3b (písemně do šk. sešitu)  Wb.: p. 39 – ex. 4  SB: p. 50…

Plán učiva- 3.- 7. 5. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.- 7. 5. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Zájmena – uč. str. 29, 30  Skloňování zájmena jenž  – učebnice str. 30, 31, 32 + pracovní list v poznámkovém bloku  Poezie 6 – nonsencová literatura  Zhodnocení přijímacích zkoušek z čj  Matematika  Promile, opakování učiva, finanční matematika- tvorba letáku  HM- str. 75 + prezentace  Domácí úkol- dokončení projektu, který byl zadán minulý týden      Anglický jazyk  4. 5. (TUE) Test navigace (podle mapy a navigace budete určovat, kam dojdete)  v Teams → 7. D Aj → Soubory → -body, –thing → vytisknout, nalepit jako zápis do sešitu  Wb.: p. 38–39 – 1, 2, 3  Německý j. Španělský j.  Španělský jazyk   Descripción física  Zkouším!!   Números 1-100 –nauč se  + procvičení  Německý…

Kritéria hodnocení za 2. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče a milí žáci, níže naleznete přehlednou tabulku s  kritérii hodnocení pro všechny vyučované předměty. V případě dotazů neváhejte kontaktovat konkrétního vyučujícího. Marie Zálešáková Kritéria hodnocení pro školní rok 2020/21 – 7.D   Předmět Kritéria Čj Kritéria hodnocení pro český jazyk: výborně – žák odevzdává práci zadanou v distanční formě vzdělávání v termínu – při online hodinách (popř. prezenčních hodinách) pracuje aktivně, hlásí se a po vyvolání odpovídá správně, popř. s drobnými chybami – žák při testech, kvízech a zkoušení vykazuje výborné znalosti, popř. znalosti jen s drobnými chybami (90% – 100%), případné chyby je schopen sám najít a…

Plán učiva- 26.- 30. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26.- 30.4. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Zájmena – uč. str. 27, 28, 29, 30  Poezie 5  Čti, termín odevzdání zápisu ve čtenářském deníku je 7. 5.  Matematika  Finanční matematika- úroková sazba a úrok  Uč.č 2- str. 65– 69  Domácí úkol- bude zadán a vysvětlen v hodině- projekt    Anglický jazyk  27. 4. (TUE) Zkoušení – navigace z domova do školy   30. 4. (FRI) test THE / A, AN v Teams    Německý j.   Španělský j.    Německý jazyk  Učte se slovíčka a skloňování sloves. V úterý dokončíme látku páté lekce, to znamená, že ve čtvrtek budeme psát test přes FORMS. Doporučuji si udělat opakovací test…

Plán učiva- 19.- 23. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.- 23. 4. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Velká písmena – opakování – Poznámkový blok – Testy – Velká písmena – ať vidím, jak už Vám to jde 😀  Přídavná jména – pravopis učebnice str. 23/cv. 7 (do 23. 4. 14:00 – poslat poslední dva řádky z a), b), c) – bude známkováno)                            – jmenné tvary přídavných jmen – uč. str. 24, 25  Zájmena –  uč. str. 27, (28)  Poznámkový blok – oddíl Pracovní listy – Poezie 4  (do 22. 4. do 18:00 poslat “překlad” básně Christiana Morgensterna – Jak si šibeniční dítě zapamatuje názvy měsíců – moc se těším, buďte kreativní – originál + překlady najdete v sekci  Soubory – Morgenstern)  Matematika  Procenta kolem nás, úroková sazba a úrok  Uč.č 2- str. 61- 69  HM- 70-…

Plán učiva- 12.- 16. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.- 16.4. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Přídavná jména – uč.str. 22, (23)  Poznámkový blok – Pracovní listy – Poezie 3  DÚ PS str. 22/cv. 8 a), b) – foto poslat do chatu do 16.4. do 14:00    Matematika  Procenta- slovní úlohy  HM- 70– 73  Domácí úkol- HM– str.76- 77– poslat ke kontrole do 20.4.2021  Test- Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka- 13.4.2021    Anglický jazyk  Buďte připraveni na zkoušení ze slovní zásoby 4A  Wb.: p. 36 – ex. 1, 2  V Teams → Tým Aj → Soubory → Určitý a neurčitý člen zápis → Vytisknout a vlepit do sešitu NEBO Přepsat do sešitu    Německý j.    Španělský…