Třída 8.C

Pozor! Toto je archivní stránka 8.C ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Samostudium 16.–20. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16.–20. 11.  Třída:  8. C      Český jazyk  Významové poměry mezi souřadně spojenými větami.   Opakování slučovacího, stupňovacího a odporovacího poměru  Nově se naučíme významové poměry: vylučovací, důsledkový, příčinný  Psaní čárek v souvětí    DÚ viz zadání v Teams  Matematika  OPAKOVÁNÍ Pythagorova věta v rovině – PL bude nasdílen přes Teams – zadání  PYTHAGOROVA VĚTA V PROSTORU  Učebnice 30/A(33/A)  HM 28-29  DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek  Anglický jazyk  Skupina Jeřichová:  1) from last week Wb.: p. 10 –  ex. 1, 2, 3, 4; p. 11 – ex. 6  2) after Wednesday lesson:…

Samostudium 9.–13. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9.–13.11.  Třída:  8.C      Český jazyk  V úterý 10. 11. test z větné skladby    Zadání úkolu viz  příloha          Matematika  OPAKOVÁNÍ – příklady z pátečního procvičení  a další  PYTHAGOROVA VĚTA V ROVINĚ  Učebnice 27-30 (30-32)  Příklady z učebnice 27/11A, 28/2A, 29/7A, 8A (30/11A, 31/2A, 32/7A,8A)  HM 25-27  DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek)  Anglický jazyk  Skupina Jeřichová  Wednesday – TEST used to  SB: p. 13 – ex. 4 (fill in and rewrite the green box into your exercise books)  Wb.: p. 9 – ex. 4  Voc. 1C…

Samostudium 2.–6. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2.–6. 10.  Třída:  8. C      Český jazyk    Viz příloha        Matematika  OPAKOVÁNÍ – HM 22-23, PRACOVNÍ LISTY (budou nasdíleny přes Teams)  PYTHAGOROVA VĚTA  Učebnice 23-26  (25-29)  Příklady z učebnice 24/1, 26/7 (27/1, 29/7)  HM 24-25  DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek   Anglický jazyk  1. skupina (Jeřichová)  1) Voc. 1B (vypsat, umět)  2) STŘEDA procvičení Past Simple x Past Continuous (+ slovíčka 1A)  3) Wb.: p. 6 –  ex. 1, 2 (až po středeční hodině)    2.skupina (Rychlíková)  Na test (středa) zopakovat: Past simple X continuous  Will X going…

Samostudium 19.–23. 10.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.–23. 10.  Třída:  8. C      Český jazyk  Do pondělí 19. 10. do 17:00 zaslat slohové práce.  V PS vypracovat úkoly ze str. 31 a 32, v pátek kontrola      Matematika  DRUHÁ ODMOCNINA  Vše probereme v hodinách, ale pro jistotu ještě sem, v hodinách řeknu, co si o volném dni vypracovat samostatně  Učebnice str. 12-22 (14-24), základy už umíme  Příklady z učebnice – 18/10, 19/4A, 20/5A,6A (20/10, 21/4A, 22/5A, 6A)  Hravá matematika str. 17-21  DDÚ je již zadán, procvičování na známky bude minimálně v pátek    Anglický jazyk  Skupina Jeřichová:  Do sešitu vypsat…

Na čerstvém vzduchu :)

Ve středu 23. 9. se žáci 7. B, 8. C a 8. D vydali na výlet. Vzhledem k tomu, že sezení v rouškách ve škole není až zas tak zábavné a potřeba čerstvého vzduchu je v těchto dnech ještě naléhavější než kdy dříve, vyrazili jsme na výšlap do okolí Černošic. Naším cílem bylo tábořiště kousek za Vonoklasy. Cestou jsme potkali a prohlédli si starý dub na Vráži, k němuž se váže jedna pověst. Tuto pověst měli žáci za úkol poskládat z jednotlivých útržků, přečíst si ji a zodpovědět dotazy pana učitele Baníka, který připravil zajímavý pracovní list. Kromě samotné pověsti se…

Doporučená četba

Milí čtenáři, pokud byste už nevěděli po jaké knížce sáhnout nabízím vám něco z literární klasiky. Vyberte si z přiloženého seznamu a překvapte mě svým referátem 😉