Samostudium 19.–23. 10.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.–23. 10. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

Do pondělí 19. 10. do 17:00 zaslat slohové práce. 

V PS vypracovat úkoly ze str. 31 a 32, v pátek kontrola 

 

 

Matematika  DRUHÁ ODMOCNINA 

 • Vše probereme v hodinách, ale pro jistotu ještě sem, v hodinách řeknu, co si o volném dni vypracovat samostatně 
 • Učebnice str. 12-22 (14-24), základy už umíme 
 • Příklady z učebnice – 18/10, 19/4A, 20/5A,6A (20/10, 21/4A, 22/5A, 6A) 
 • Hravá matematika str. 17-21 
 • DDÚ je již zadán, procvičování na známky bude minimálně v pátek 
 •  
Anglický jazyk  Skupina Jeřichová: 

 • Do sešitu vypsat tabulku SB: p. 8 – ex. 1b; nadpis COMPOUND NOUNS 
 • Voc. 1A (zezadu do sešitu vypsat a umět) 
 • Wb.: p. 4 – 1, 2, 3 (do STŘEDEČNÍ HODINY) 
 • Wb.: p. 4 – ex. 4;  p. 5 – ex. 5 

Skupina Jeřicha: 

 • Oddíl 1B v učebnici i v pracovním sešitě 

 

Skupina Rychlíková: 

Opsat z učebnice tabulku 13/6 – do sešitu na gramatiku 

Připravit se spolužákem/spolužačkou dialog dle učebnice str. 13, cv.7a 

(do středy na online hodinu –budu známkovat) 

 

Skupina Tlášková: 

 • Vocabulary UNIT 1 A,B, C – WB pg. 81 
 • New grammar – Used to – on-line lesson 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk  

 

Německý jazyk  

Připravit si dopředu na středu 21.10.: PS str. 53/cv. 4, 5 

Společně na online hodinách: uč. str. 63/10, str. 64/ 13 a), b), c), d) 

DÚ na. 4.11.: PS str. 54/cv. 11 

ŠJ – ŠVA. Los deberes – na Teamsu. 

 

Fj: PŘÍPRAVA NA ONLINE VÝUKU: OPAKUJTE ČASOVÁNÍ ZVRATNÝCH SLOVES – UČ. STRANA 37 

PROJDĚTE SI POPIS DNE V ČLÁNKU NA STRANĚ 37–C´EST MA JOURNÉE 

 

Přírodopis 

Opakování – vypracujte otázky  a úkoly – uč. str. 17 a 19 

 

Dějepis 

VYPLŇTE S UČEBNICÍ (STRANY 32–35) PRACOVNÍ LIST O REKATOLIZACI A NEVOLNICTVÍ – V PŘÍLOZE. 

VŠE SI ZKONTROLUJEME A VYSVĚTLÍME NA ONLINE HODINĚ. 

Zeměpis 
 • Dopsat zápisy Česká vysočina a Karpaty 
 • Zakreslit pohoří do slepé mapy 
 • Napsat úvahu o nerostných surovinách, samostatně dle přílohy do 31.10. 
 •  
Fyzika 

Práce a výkon, zápis viz soubor 

 

 

Chemie 

Opakování směsí. 

Roztoky – učebnice str. 24 – 25 

Výchovy a volitelné předměty 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

18.10.2020