Třída 9.A

Pozor! Toto je archivní stránka 9.A ze školního roku 2017 - 2018.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Martina Fritschová

Aktuálně ze třídy

Hodina s pamětníkem

Dne 25. dubna 2018 se 9. a 8. třídy setkaly s místním pamětníkem panem Douskem. Co o setkání napsaly žákyně a žáci z 9. A? Pan Dousek nám na interaktivní tabuli ukazoval dobové fotografie, k nimž četl komentář plný informací o historii Černošic a Dolních Mokropes. Většinu z nás vystoupení p. Douska zaujalo a považujeme ho za velmi přínosné. V následující hodině jsme se dozvěděli další zajímavosti z jiné éry života našeho městečka, a to od pí učitelky Fritschové, jejíž rodina patří k mokropeským starousedlíkům a jejíž dědeček Karel Vošalík byl prvorepublikovým starostou Dolních Mokropes. Zde nabízíme několik našich postřehů z hodiny s pamětníkem: „Zaujalo nás, kolik významných…

Planeta Česko

Dne 4. května 2018 zhlédly některé 7., 8. a obě 9. třídy film o přírodě naší vlasti. Všichni jsme ocenili vynikající kameru, jejímž prostřednictvím jsme mohli pozorovat vývoj a růst rostlin a zvířat v naší krajině. K atraktivitě filmu přispěl i komentář čtený velmi civilním způsobem. Film nás provedl naší zemí tak, že jsme si plně uvědomili nejen její krásu, ale i vliv člověka   na kvalitu života v ní. Příjemným překvapení pro nás bylo zjištění, že si příroda mnohdy umí poradit i s lidskými zásahy, od nichž bychom předpokládali jen škodlivý vliv. Martina Fritschová              

9.A a 9.B na akci The Action New Generation

Dne 6. 12. 2017 jsme s pí Fritschovou a p. Steinocherem navštívili multimediální představení, které bylo zaměřeno na bezpečnost silničního provozu, a to netradičním způsobem. Autoři představení využívali výrazné světelné a zvukové efekty spojené s filmovými záznamy nehod a zásahů policie, záchranářů a hasičů. Své zkušenosti s nehodami na silnicích vyprávěli mladým posluchačům zástupci všech složek IZS. Promluvil zde i účastník nehody, která fatálně zasáhla do jeho života.   Názory našich žáků devátých tříd: Eva: „Depresivní, drastické, ale poučné.“ Filip V., Barča, Eva, Alex: „Scéna s vozíčkáři se nám zdála nevhodně zinscenovaná. Vyzněla totiž spíš posměšně, což určitě cílem nebylo. Představení mohlo být kratší,…

Žákyně a žáci 9.A a 9.B v rolích Mikuláše, andělů a čertů

Dne 5. prosince chodil naší školou Mikuláš (Alex Pachinger, Michal Pittr). Doprovázeli ho andělé (Eliška Bártová, Barbora Vašíčková, Karolína Kadečková, Sofie Ritzová, Klára Šonková) a čerti (Matyáš Mačura, Filip Vošahlík, Kateřina Zoufalá, Martin Pekárek, Teodor Sticzay). Mikuláš s andílky chválil hodné děti a s čerty vystrašil zlobílky z 1. – 5. tříd mokropeské základní školy. Všechny pak podaroval dobrotami a jinými maličkostmi. Všem hercům a pí učitelkám, které připravily pro Mikuláše a jeho družinu knihy pochval i hříchů a pro děti dárky, patří vřelé díky. Fotodokumentaci si vzali na starost Karin Loja a Matěj Vaněk. Maskérkou se stala Terezie Vesna Pešatová, s organizací pomáhala…

9. třídy v divadle

Dne 24. 11. 2017 jsme vyrazili s pí uč. Fritschovou a Jedličkovou do Divadla ABC na V+W revue. Ptáte se na náš názor, co se líbilo, nelíbilo? Pokud ano, zde jsou odpovědi.   Karin: „Hezké, zajímavé, ale mohlo to být trochu kratší.“ Alex: „Vtipné.“ David K.: „Dobrá hudba. Herce jsme obdivovali, protože uměli i zpívat, hrát na hudební nástroje, tančit.“ Eva: „Představení nás provedlo celou historií Osvobozeného divadla. Na 150 minut jsme se ocitli v době předválečné i poválečné. David a Teodor „ Revue jako taková byla výborná, vtipná a dokonale zpracovaná. Nenašli jsme jedinou chybu, ale nebyl to náš šálek kávy….

Schola Pragensis, Vyšehrad

Ve čtvrtek 24. listopadu 2017 se žáci devátých tříd rozjeli se svými třídními do Kongresového centra Praha na veletrh středních škol Schola Pragensis. Tato akce je tradičně součástí školního programu volby povolání a vždy žáky inspiruje k výběru vhodné střední školy či učiliště. Žáci zde mají možnost hovořit přímo s profesory, studenty a učni, kteří prezentují své školy. Mnozí žáci na základě zhlédnuté nabídky středních škol navštíví veletrh znovu v sobotu, ale to už v doprovodu svých rodičů, které nasměrují k tomu, co je na společné školní akci zaujalo. A tak se stalo i letos. Po prohlídce veletrhu středních škol se žáci devátých tříd vydali…