Třída 3.D

Aktuálně ze třídy

Říjnová centra aktivit

Říjnová centra jsou za námi.  Byla velmi naplněná jak nasloucháním, tak tvorbou, relaxací a pilnou prací. V centru matematiky děti počítaly v různých prostředích. Procvičily si násobilku a ostatní matematické operace. V centru čtení a psaní jsem se více zaměřila na sloh. Psaní podle osnovy, přímou řeč a fantazii při písemném projevu. Příběhy, které vznikaly byly vždy za skupinku. Díky tomuto centru jsme měli také každý den divadelní představení :-). Děti se učily naslouchat a být v úplné tichosti, což se podařilo. Udržet ticho a klid byl hlavním cílem říjnových aktivit. V centru ateliér měly děti za úkol kreslit portrét…

Týdenní plán 17.-21.10. – CENTRA AKTIVIT ŘÍJEN

Milí astronauti, tento týden nás čekají další centra aktivit! Procvičíme si vše, co je třeba a naučíme se spolupracovat, také pracovat s důležitými informacemi a také odbourat trému :-)! Již máme správné pracovní tempo, letíme správným směrem a vyhlížíme v dálce vyjmenovaná slova, která na nás čekají po podzimních prázdninách. Jsme na ně připraveni 🙂 Vzhůru do práce. Škola hrou je zábava a spolupráce je důležitá ! Vaše paní učitelka   Naše záložky, které putují na Slovensko. Těšíme se, jaké záložky přijdou poštou ze Slovenska po podzimních prázdninách.   centra říjen: čtení a psaní: – procvičit kořen slova-obohatit slovní zásobu…

Pekli jsme si jablíčka v županu a tvořili z podzimních darů přírody

Jablkobraní  V hodině prvouky jsme probrali sklizeň, jablíček je nyní  dostatek, a tak jsme si upekli své první společné jablíčka v županu. Učíme se spolupráci a také průběžné uklízení pracovního prostoru. Abychom se lépe vešli k pracovním stolům, vyráběli jsme si také podzimní postavičky nebo závěsy na okno z přírodnin. Všude je plno jeřabin a šípků, také kaštanů a žaludů, příroda nám tedy dává mnoho darů 🙂 Děti se tedy měly možnost prostřídat a neměly tak žádné prostoje. 🙂 Práci jsme dokončili, pracoviště poklidili a šátečky jsme ochutnali. Dětem se moc povedly. Moc děkuji mamince Elli za pomoc! 🙂  …

Týdenní plán 10.10.-14.10.

Milí astronauti, tento týden nás čeká sladký začátek týdne. Hned v pondělí si společně upečeme jablečné šátečky, také si nějaké podzimní závěsy do třídy. V češtině a matematice nás čeká opět něco nového. V prvouce zůstaneme chvíli u zemědělství. Stále budeme ještě cestovat do zemí Evropy. Celý týden bude opět plný a půjde nám to pěkně od ruky! Tady je plán na tento týden:   Český jazyk Opakování obojetné souhlásky čteme společnou knížku Puntíčkáři  učebnice: 3. Vzdušná str. 18-22 + str. 26-27 – vybrané cvičení viz. Bakaláři pracovní sešit: str. 13-15 nová látka kořen slova + osnova a přímá řeč …

Malujeme pozdim

V pondělí si užíváme velké přestávky venku. Nasbírali jsme si listy na výrobu stromů. Ty jsme použili jako barevná razítka. Děti sice tuto aktivitu nedělaly poprvé, ale na této aktivitě je vidět, jak rostou a jak se jejich jemná motorika zdokonaluje! Vítejte v naší podzimní galerii. učitelka 3.D Lucie Havlíčková  

Týdenní plán 3.10.-7.10.

  Milí astronauti, máme tady další měsíc říjen. Tento týden se pomalu ponoříme do poznávání nových věcí. Stále budeme také opakovat ty věcí, které již známe. V týdnu 17.-21.10. nás čekají další centra aktivit. Ty budou však za odměnu. Po podzimních prázdninách nás čeká první větší písemné testování vašich dovedností. Jak z češtiny, tak z matematiky. Aby se nám lépe soustředilo na práci, v pondělí nás čeká nový zasedací pořádek. Všichni již víte, s kým budete sedět, ale věřím, že i tak se do školy v pondělí těšíte. Pondělí si ve výtvarce navodíme podzimní náladu. Půjdeme si nasbírat listy a…

Centra aktivit v září

Máme za sebou první centra aktivit. Objevy: Podařilo se nám objevit morseovku, zjistit k čemu se používala, vyluštit pár šifer pro radost a dozvědět se, kdo se o to zasloužil. Také jaký vynález je s tím spojen a kdo vynalezl první telefon. Matematika: V matematice jsme si hravou formou procvičili násobilku a dělení, také slovní úlohy a finanční gramotnost. Čtení a psaní: V češtině jsme se ponořili do cizích slov a také do říše fantazie. Popisovali  jsme svého skřítka pomocí vlastností a přídavných jmen. Ateliér: V ateliéru jsme kreslili vesmír, na který jsme se byli podívat v pondělí do hvězdárny….