Třída 5.D

Pozor! Toto je archivní stránka 5.D ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Srchová Michaela, Mgr.

Aktuálně ze třídy

Plán učiva 14.-18.6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14.-18.6.  Třída:  5.D      Český jazyk  Opakování na závěrečnou písemnou práci, odevzdání slohu “Proč kamzíci neuklouznou” – přepsaný text, učebnice str.125   Úterý 15.6. – závěrečná písemná práce  Středa16.6. – sloh, Téma “Výhody a nevýhody sociálních sítí”  Přísudek slovesný a jmenný se sponou, shoda přísudku s podmětem    Matematika  Opakování učiva 5. ročníku a příprava na závěrečnou písemnou práci  Závěrečná písemná práce – 18.6. 2021          Anglický jazyk  p.uč.Srchová  Present continuous – věty oznamovací kladné/záporné, otázky Present simple x present continuous    p. uč. Jeřichová  Místa ve městě – slovní zásoba   Sloveso can/can’t    Přírodověda  Osobní bezpečí        Vlastivěda  Prezentujeme lunety – návrh mojí…

plán na týden 24.-28.5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24.-28.5.  Třída:  5.D      Český jazyk  Opakování zájmen  Číslovky, učebnice str. 115, Skladba 119-120  Pracovní sešit str. 41/1, 2, 42/6, 7    Matematika  Aritmetický průměr – HM2– str. 25  Procvičování aritmetiky- HM2- str.28  Domácí úkol = příprava na test – HM2 – str. 29 – 30 – kontrola 28. 5. 2021  Test- 28. 5. – Aritmetika, procenta, aritmetický průměr    Anglický jazyk  Jeřichová  5A My room – slovní zásoba, předložky Srchová -opakování Unit 5 -test Unit 5      Přírodověda  Globální problémy        Vlastivěda  Pondělí – první hodinu testování , kontrola PL ze suplované hodiny ve čtvrtek  Národní obrození – str. 25            Další informace:   …

Práce na týden 10.-14.5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10.-14.5.2021  Třída:  5.D      Český jazyk  Opakování zájmen, učebnice strany 102/6, 103/7,8,9, 104-105  Pracovní sešit 37/1,3,4, 38/2,2  Středa 12.5. – Sloh, str.108    Matematika  Trojúhelník, úhly, desetinná čísla    HM- str. 35, 38  domácí úkol- HM 2– str. 16– společná kontrola ve škole 14.5.2021  Test- Desetinná čísla- početní operace- 14.5.2021  HM- Hravá matematika  HM 2- Hravá matematika 2      Anglický jazyk  p. uč. Jeřichová  Wb.: p. 39 – ex. 4, 5  14. 5. (FRI) test Present Simple – questions, short answers    p.uč.Srchová -v učebnici opakování There is/are, předložky – str.57                      nová látka Can/can’t str.59 -WB str.47-49, slovíčka str. 77/D Mickey,Millie… -test There is/are i otázky  Přírodověda  -uč.str. 74 a 75    Vlastivěda    Pondělí : testování…

Kritéria hodnocení pro šk. rok 2020/21

Kritéria hodnocení pro školní rok 2020/21 – I. stupeň Třída: 5.D Třídní učitel: Srchová Michaela Předmět Kritéria hodnocení Čj Testy v Teams, Diktáty a cvičení ve škole, Domácí úkoly, Aktivita v hodině Aj Srchová: hodnocení testů (prezenčně) a kvízů (online), aktivita v hodinách, plnění domácích úkolů, vedení sešitů M Výsledná známka se skládá s těchto dílčích požadavků: 1, vědomosti a získané zkušenosti a dovednosti- ověřování formou písemných prací, pracovních listů, projektů, 2, aktivita a práce v hodině (prezenční i online) 3, vedení sešitů (nehodnotím krasopis, ale zda je zápis kompletní) 4, domácí příprava 5, příprava na hodinu- pomůcky. K tomu,…

Práce na týden 3.-7.5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.-7.4.2021  Třída:  5.D      Český jazyk  Zájmena neurčitá a záporná, str. 100  Skloňování osobních zájmen, str. 101-103  Sloh (Dopis známé osobnosti) odevzdáváme ve škole 10.5.  Pracovní sešity si vyberu taktéž 10.5. ke kontrole a ohodnocení  DÚ PS str. 35/1, 36, 37/1,3,4  Středa 5.5. – literatura, čítanka str. 28-32  Matematika  Desetinná čísla- dělení   Prezentace Teams- Výukové materiály  Hravá matematika 2- str.22  Domácí úkol- Hravá matematika 2- str. 23- společná kontrola ve škole 11.5.2021  Test- Desetinná čísla- početní operace- 14.5.2021    Anglický jazyk  p.uč.Srchová – slovíčka WB str.77/C přepsat do vocabulary – WB str. 46/cv.1 , str.47/cv.3,5    p. uč. Jeřichová  4. 5. (TUE) online testík Present Simple –…

Týdenní plán 26.-30.4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26.4.-30.4.2021  Třída:  5.D      Český jazyk  Zájmena, učebnice strany 97-100 (přivlastňovací až záporná)  Pracovní sešit str.33/4, 34/1, 34/1, 35/1, 35/1  Sloh – dopis známé osobnosti  Matematika  Geometrie- opakování, úhel  HM- str. 33- 35  Vlastnosti uhlopříček– čtverec, obdélník    HM- str. 36- 37  domácí úkol- HM 2– str. 9– společná kontrola ve škole 30.4.2021  Test- 30.4.- Učivo distanční výuky- početní operace, římské číslice, převody jednotek- délky, hmotnosti, času.   HM- Hravá matematika  HM 2- Hravá matematika 2      Anglický jazyk  p.uč.Srchová PRO TY, KTEŘÍ NEBUDOU VE ŠKOLE – WB str.43 a 44 – slovíčka přepsat a naučit WB str.75/5B – WB str. 70 (dole) /přeložte – stačí ústně – uč. Str….

Distanční výuka MIND 5 25. 4. -30. 4. 2021

Tento týden máte v příloze dva pracovní listy. Počítání s procenty a převody jednotek obsahu. Je žádoucí, abyste navštívili on-line hodiny své kmenové třídy a přesvědčili se, že zvládáte matematiku i v kmenové třídě. Ti, kteří mají prezenční výuku – Tomáš – si přinesou do školy všechno na rýsování a pracovní sešit. Ostatní budou geometrii dělat v následujícím týdnu. Jedná se o strany 31-34 v pracovním sešitě.