Třída 5.D

Třídní učitel:

Srchová Michaela, Mgr.

 tel: 251001795
 msrchova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Distanční výuka matematika Mind 5. třída

Milí matematici, v příloze máte nahraný pracovní list na domácí procvičování. Na každou on line hodinu mějte připravené oba pracovní sešity, učebnici i linkovaný sešit. Těším se na setkání Vratislava Kutílková

Distanční výuka v týdnu od 19.10. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 19. – 23. 10. 2020 Třída:  5.D     Český jazyk Představení knihy, kterou právě čtu Opakování – ů,ú,u Rozdíl mezi předponou a předložkou, předpony s- , z-, vz- Vyprávění podle obrázků Začínám tvořit vlastní komiks       Matematika Násobení a dělení přirozených čísel ·         Hravá matematika – str.7, 8, 9 ·         Hejný – str.10,11 ·         Domáci úkol – Hejný – str.12/31, str.13/33 – v pátek proběhne společná kontrola ·         Aktivní účast na on-line hodinách – zadanou práci budeme propočítávat   Anglický jazyk p.uč. Srchová:  v pracovním sešitě doplnit vše do str. 11, v…