Třída 7.C

Třídní učitel:

Mgr. Tereza Jeřichová

 tel: 251001606
 tjerichova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Doporučené knihy k četbě

Doporučuji téměř všechny knihy z následujícího odkazu: http://www.rostemesknihou.cz/cz/tipy-na-knihy-pro-deti/starsi-deti-knizni-tipy/   Děti by mohlo bavit i přispívání na charitativní projekty dle vlastního výběru vyplňováním testů z přečtených knih: https://www.ctenipomaha.cz/   Můj seznam: SEZNAM-DOPORUČENÉ-ČETBY   Markéta Drhová  

Landart se 7. C

Se 7. C jsme se v rámci projektu „Fridays For Future“ vypravili k Berounce, abychom všem kolemjdoucím pokojně sdělili, že nám není lhostejná ochrana přírody a životního prostředí.  A  že nám záleží na tom, aby naše planeta zůstala zachována k životu jak nám, tak zvířatům. Ochrana životního prostředí a téma udržitelného rozvoje se letos bude významně prolínat tématy výtvarných prací všech žáků 2. stupně. Za vyučující VV, Mgr. Jitka Rychlíková

Zeměpisné exkurze

Součástí výuky zeměpisu jsou pro všechny ročníky druhého stupně zeměpisné exkurze. Dětem se snažíme výuku zpestřit, získat praktické zkušenosti nejenom ze zeměpisu, ale i z ostatních předmětů. Některé, především zahraniční, akce jsou omezeny kapacitou autobusu,  hlavní podmínkou účasti je platný cestovní doklad, pas či dětská občanka, pojištění do zahraničí je vždy v ceně zájezdu. Žáci 7. tříd jedou v úterý 8. října do Drážďan.  cena: 300 Kč – budeme vybírat v úterý 24. září v 9.40 v učebně B02 (a to do naplnění kapacity) odjezd: autobusem v 7.30 od školní jídelny program: prohlídka města, Obrazová galerie, Muzeum člověka návrat: cca v 18.00…