Třída 3.A

Třídní učitel:

Blaženínová Hana, Mgr.

 tel:
 hblazeninova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden od 23. – 27. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23. – 27. 11. 20  Třída:  3. A      Český jazyk  Určování slov příbuzných a slov v jiném tvaru  Vyjmenovaná slova po b – osvojení a upevnění  Vyjmenovaná slova po l – seznámení  Pracovní sešit str. 25, 26, 27  Vypravování – vyprávěj rodičům pohádku        Matematika  Násobení a dělení v oboru násobilek (vypracuj pracovní list)  Písemné sčítání dvojciferných čísel  Písemné odčítání dvojciferných čísel:  https://www.youtube.com/watch?v=CIReBmt3FsY       Práce v pracovním sešitě  Geometrie: uč. str. 45 – zopakuj si       Anglický jazyk  Unit 4 – Pirates   Po – samostatná práce  Opakování slovíček na WocaBee  Pracovní sešit str. 23  Dobrovolný úkol (příloha)  Út – online hodina  1.sk….

3.A – nejpilnější třída z okresu v učení slovíček

ZŠ Černošice je vítězem okresního kola jazykového šampionátu s WocaBee! Žáci třídy 3. A získali prvenství v procvičování slovíček v okrese Praha-západ a postupují do krajského kola. V pondělí 9. listopadu se žáci naší školy zapojili do celočeské soutěže v učení cizích jazyků s názvem Pozimní WocaBee šampionát. Ve druhém ročníku soutěže v procvičování slovíček mezi sebou soupeří žáci od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku. Šampionát probíhá v aplikaci na učení cizích slovíček WocaBee, která funguje online, takže žákům nebrání v soutěžení ani distanční forma výuky. Spolu je do soutěže zapojeno přibližně 45 000 žáků. V našem okrese…

Plán učiva na týden od 16. – 20. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16. – 20. 11. 2020  Třída:  3. A      Český jazyk  Slova citově zabarvená  Vyjmenovaná slova po b  Práce v pracovním sešitě  Můj víkend (do školního sešitu)              zařaď do vět vyjmenovaná slova po b nebo slova příbuzná        Matematika  Násobení a dělení v oboru násobilek (vypracuj pracovní list)  Řešení slovních úloh  Písemné sčítání dvojciferných čísel  Písemné odčítání dvojciferných čísel        Anglický jazyk  Unit 4 – Pirates  Pondělí – samostatná práce  Opakovací test (příloha)  Dobrovolný úkol 2(příloha)  Procvičování slovíček na WocaBee  Úterý – státní svátek  Čtvrtek – online hodina   1.sk 11.00 – 11.30  2.sk 11.30 – 12.00 …

Plán učiva na týden od 9. – 13. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9. – 13. 11. 2020  Třída:  3. A      Český jazyk  Slova souznačná – uč. str. 42  Slova protikladná – uč. str. 42  Vyjmenovaná slova po b – uč. str. 43  Práce v pracovním sešitě na online hodinách  Úniková hra:  https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRHCXrABgwmnEspLeQGdlxLen8UPO4MY0sfUTB4NIylNRmcXTwJjdiUQ8JWVE57vLYdA7Gqtthh6q0Q/pub?start=true&loop=true&delayms=3000&fbclid=IwAR3fNCkhKjgxd7fKyOC0XhaLO39e5CEgm7zFX7oXxneHNufiMResVskA0os&slide=id.p    Pokračuj ve čtení své knihy        Matematika  Opakování násobilky (vypracuj pracovní list)  Vypočítej do školního sešitu slovní úlohu,                kterou najdeš v učebnici na str. 42, cv. 4.                Nezapomeň na zápis, výpočet, odpověď.  Písemné sčítání dvojciferných čísel s přechodem                 přes desítku – uč. str. 43  https://www.youtube.com/watch?v=6Zq8QLpjqNw    Vzájemná poloha dvou přímek v rovině  …

Plán učiva na týden od 2.11. – 6.11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2. 11. – 6. 11. 2020  Třída:  3. A      Český jazyk  Stavba věty jednoduché  Základní skladební dvojice  Kořen slova, předpona, přípona – uč. str.  34  Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – uč. str. 35, 36  Bajky  Vypravování – uč. str. 32, 33 – pročti si        Matematika  Opakování násobilky (vypracuj pracovní list)  Písemné sčítání dvojciferných čísel:                shlédni prezentaci:  https://www.youtube.com/watch?v=z0M2yP_vK60    Polopřímka – uč. str. 25 a 31 – pročti si        Anglický jazyk  Unit 3 – Super pets + opakování  Pondělí – samostatná práce  Přečti si komiksy 2  + 3, uč. Str. 9 + 17  Dokonči vše v pracovním…

Plán učiva na týden od 19. – 23. 10. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. – 23. 10. 2020  Třída:  3. A      Český jazyk  Stavba slova, slova příbuzná  učebnice str. 25, cv.  10 – 13  učebnice str. 26, cv. 17 – 19  učebnice str. 28 – druhy vět  čtení knihy    pracovní sešit str. 16        Matematika  Násobilka (pracovní list v příloze), slovní úlohy  učebnice str. 29, cv. 33 – rozcvička  učebnice str. 30, cv. 38 – sčítání, odčítání v oboru 0-100  učebnice str. 32 – slovní úlohy, dělení číslem 1 a 0  učebnice str. 33 – samostatná práce do školního sešitu (cv. 1,2,4)        Anglický jazyk  Lekce 3 – Super pets  uč. str. 15, 16  prac.s. 15, 16, 17 …

Plán na týden 21. – 25.9.

ČJ – učebnice str. 14, 15, 16 pracovní sešit str. 3,4 M  –  opakuj si násobilku učebnice str. 16, 17, 19 pracovní sešit str. 4, 5 PRV – učebnice str. 6 pracovní sešit str. 25, 26