Třída 4.A

Pozor! Toto je archivní stránka 4.A ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Distanční výuka 22. 3. – 26. 3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. 3. – 26. 3. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Učebnice str. 108-111  PS str. 17-19  Pracovní list v příloze: časování sloves, podmiňovací způsob u sloves, opakování vyjmenovaných slov po B  Doplňovačky odevzdávat po-st do 13 hodin.  Matematika  M – pracovní sešit Opice str. 19-20 (21)  Pracovní list: roznásobování závorek, pamětné násobení s rozkladem  Všichni si zopakují násobilku, je třeba ji bezpečně znát, poproste rodiče o vyzkoušení  MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace bude k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Jednotky objemu            – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen na pondělní…

Distanční výuka 15. 3. – 19. 3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. 3. – 19. 3. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Učebnice str. 104 –107, po, út, st doplňovačky z učebnice na známku, zadávané přes Teams a odevzdávat opět do Teams nebo v nouzi přes Whatsap  Pracovní sešit str. 15-16 na on-line hodinách  Procvičujeme shodu přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen  Pracovní list v příloze  Matematika  Pracovní sešit Opice str. 14, 17, 18, Slovní úlohy, numerika, opakování jednotek objemu  Pracovní list v příloze  test  MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace bude k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Jednotky času            –…

Distanční výuka 1. 3. – 5. 3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   1. 3. – 5. 3. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk    Skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem.  PS str. 12, 13(14)  Matematika  Pamětné násobení a dělení větších čísel. Slovní úlohy.  Sčítání a odčítání do milionu. Opice 11-12.    MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Zlomky – opakování a procvičování              – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělní hodině.                            – test- 4.3.- Zlomky- Forms  Anglický jazyk  ÚT – shrnutí lekcí 4,5,6 : učeb.str.32, PS str.33. Zkoušení básničky.  ST –…

Distanční výuka 22. 2. – 26. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. 2. – 26. 2. 2021  Třída: 4. A      Český jazyk  Určování základních skladebních dvojic a vedlejších skladebních dvojic.  Po, út, st – každý den zadaná doplňovačka na známku.  Pracovní list v příloze    Matematika  Slovní úlohy, počítání se závorkami, jednotky objemu. PS Opice str. 8-10  Pracovní listy v příloze  V pátek procvičení  MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Zlomky – opakování a procvičování             – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělní hodině. Odevzdat do – 26.2. v hodině. …

Distanční výuka 15. 2. – 19. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. 2. – 19. 2. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Časování sloves, slovesné způsoby, skladební dvojice, tvoření otázek na skladební dvojice  On-line: PS str. 8,9  Matematika  Zlomky, zápis vybraných zlomků desetinným číslem  Souřadnice bodu    MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Matematická všehochuť– opakování a procvičování             – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělní hodině. Společná kontrola- 18.2. v hodině.      Anglický jazyk  ÚT, ST : dokončení 6.lekce (příští uterý bude testík nejen ze 6.lekce,ale  ještě tam budou i 3 věty z 5.lekce, protože test z této lekce nedopadl …

Distanční výuka 8. 2. – 11. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   8. – 12. 2. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování koncovek podstatných jmen, procvičování sloves, určování osoby, čísla a času. Sloveso být v podmiňovacím způsobu. Učebnice str. 84 – 91. Pracovní sešit na on-line hodinách str. 6-7. Pracovní list v příloze.  Matematika  Procvičování zlomků. Slovní úlohy s běžnými matematickými operacemi, opakování dělení jednociferným dělitelem.  Pracovní list v příloze.    MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Práce s daty- třídíme, vyhodnocujeme, tvoříme jednoduché přehledy a tabulky            – domácí úkol –…