Třída 4.A

Pozor! Toto je archivní stránka 4.A ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Distanční výuka 3. 5. – 7. 5. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. – 7. 5. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  PS str. 30, 31, 33  Učebnice str. 128 – 135  Opakování určování základních skladebních dvojic, podmět, přísudek, pády podstatných jmen  Pracovní listy v příloze  V pátek bude kvíz na téma skladební dvojice  Matematika  Opakování převodů jednotek hmotnosti, slovní úlohy – čtení a správné porozumění obsahu, evidence údajů tabulkou  Pracovní list v příloze    MIND- aktivní účast na on-line hodinách             – tento týden Počítáme s velkými čísly, se závorkami, sčítání                a odčítání zlomků – pracovní listy k těmto tématům žáci dostali                v pátek ve škole            – Domácí úkol- Hejný–…

Plán učiva na 25. 4. -30. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26. 4. – 30. 4. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  PS str. 27-29  Učebnice str. 124-127  Ve středu budeme psát diktát ze str. 115- doporučuji nacvičit  Ve čtvrtek budeme opisovat na známky doplňovačku 12 /127    Matematika  V úterý si všichni donesou pomůcky ne geometrii, budeme pracovat v Kočičkách. Další geometrické úlohy budeme zpracovávat v Opicích (do str. 22) a v Oranžovém sešitě 4/17.  Během týdne napíšeme opakovací test. Bude téměř identický s testem v Opicích na str. 15.   Během týdne napíšeme i nějakou pětiminutovku. Diktát čísel, násobení písemné.  MIND- aktivní účast v hodinách             – tento týden Počítáme…

Distanční výuka 19. 4. – 23. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. 4. – 23. 4. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování vyjmenovaných slov po P, procvičování koncovek podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem  Pracovní list v příloze  Matematika  Procvičování pamětného násobení, sčítání a odčítání do 100 – kontrola rychlosti početních operací, dělení se zbytkem, obrázkové rovnice.   Slovní úlohy, geometrie v Oranžovém pracovním sešitě.  Pracovní list v příloze  MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Grafy a procvičování učiva– početní operace            – domácí úkol- bude zadán do Zadání  Anglický jazyk  Uzavření l.8 : učeb.str.41….

Distanční výuka 12. 4. – 16. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12. 4. – 16. 4. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování vyjmenovaných slov B, L, M. Koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, koncovky sloves v přítomném a budoucím čase.  Pracovní sešit str. 24  Učebnice str.116-119  Během týdne budete psát diktát 26/123  Matematika  Opakování násobilky, násobení větších čísel, násobení v řádech stovek, písemné násobení.  PS -Oranžový str. 15 dodělat  Geometrie PS – Kočičky str. 1-5  Na každou hodinu nosit pomůcky na geometrii. Ořezanou tužku, gumu, trojúhelník s ryskou, druhý trojúhelník, kružítko. Informaci o pomůckách máte již od minulého pondělí. 😊  Během týdne budete psát pětiminutovky.    MIND- aktivní účast na…

Distanční výuka 6. 4. – 9. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. 4. -9. 4. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování vyjmenovaných slov po M. Slovesa v přítomném a budoucím čase – zakončení sloves.  PS str. 20, 22, 23  Pracovní list v příloze  Příprava na nástup do školy – najděte si sešity  Matematika  Pracovní sešit opice str. 22, 23?,   Oranžový – str. 12, 13  Pracovní list v příloze – dělení velkých čísel s nulami  MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Jízdní řády a procvičování učiva            – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v…

Distanční výuka 29. 3. – 31. 3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. 3. – 31. 3. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Pracovní sešit 8/20, 11/21, 3/22  Učebnice: 112 – 115  Pracovní listy, procvičování podmětu všichni, lidé, děti, opakování vyjmenovaných slov po L. Slova znát pamětně- nezapomínat 🙂    Matematika  Procvičování pamětného násobení s rozkladem, násobení čísel končících nulami, slovní úlohy  všichni pečlivě propočítají násobilku na archu pro rychlých 5 minut PS str. 22  ve středu od 10:00 kvízová hodina pro všechny  MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Jízdní řády            …

1. Fotosoutěž: Zvířata v naší blízkosti

V naší třídě jsme vyhlásili 1. Fotosoutěž. Zadané téma bylo: Vyfotografuj jakéhokoliv živočicha, který žije v tvém blízkém okolí. Může patřit tobě, tvojí rodině, sousedům nebo to bude jen tulák, který se chodí k vám nakrmit. Můžeš vyfotit i volně žijícího živočicha, když se ti to povede. Fotografii dej nějaký název nebo k ní napiš komentář. V pátek 26. 3. ve večerních hodinách pětičlenná porota hodnotila soutěžní materiály. Za nejzajímavější byly shodně vyhodnoceny fotografie Odpočinek od autora Lukyho  a Podívaná pro kočku od autorky Tary. Na dalších dvou místech se opět shodně umístily fotografie od autorky Dendy, Žofka na sněhu…