Třída 4.D

Třídní učitel:

Rujbrová Eva, Mgr.

 tel: 251001603
 erujbrova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Plán učiva 19.-23.10.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.-23. října 2020  Třída:  4.D    Český jazyk  Nauka o slově – opakování  PS Hravá čeština strana 12. Uč. str. 12 – cv. 1, 4 (do sešitu), cv. 2, 3 (na fólii), cv. 5 – vypiš do sešitu a) slova nespisovná, b) infinitivy sloves, c) slova s předponu vy-  Stavba slova – opakování ze 3. třídy – PS Hravá čeština str. 13 (celá), uč. str. 13 – cv. 2, 3 do sešitu.  Čtenářská dílna – vyprávěj o knize, kterou čteš (hlavní postavy, jednoduchý obsah knihy, co se ti líbilo, namaluj obrázek)  Tvůrčí psaní – napiš do sešitu sloh vlastní příběh…

Rozvrh on-line výuky 4.D

19.-23.10. 1. 2. 3. 4. 5. 8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 Pondělí ČJ 1 Čj 2 M 1 AJ M 2 Úterý M 2 M 1 ČJ 2 ČJ 1 Př 1, 2 Středa M 1 ČJ 2 Vl 1 ČJ 1 M 2 Čtvrtek ČJ 2 M 1 M 2 ČJ 1 Vl 2 Pátek ČJ 1 ČJ 2 AJ  

Akce v září

V září se naše třída zapojila do akce Ukliďme Česko a někteří si zaběhli i T-Mobile Olympijský běh na oválu v Mokropsech. Při úklidu jsme se vydali k Berounce a cestou jsme posbírali 2 pytle odpadků. Mimo plastových lahví a papírků jsme objevili i sluneční brýle, tričko a ponožky ;-), Nakonec se děti vydováděly u pláže. Olympijský běh běželi atleti naší třídy z plných sil. Medaile a diplomy dostali všichni účastníci, protože nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se.