Třída 7.C

Pozor! Toto je archivní stránka 7.C ze školního roku 2019 - 2020.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Tereza Jeřichová

Aktuálně ze třídy

Samostudium 15.–19. 6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN  15. – 19. 6. 2020  Třída:    7. C    Český jazyk  1. PS str. 5/1, 4  2. PS str. 6/4, 5  3. PS str. 7 – celá  4. PS str. 8/3, 4, 5  5. PS str. 9 – celá  Matematika  Obvod a obsah rovnoběžníku – uč. str. 50-53/54-57 (zápis bude nasdílen)  HM str. 104- 105  Obsah trojúhelníku – uč. str. 55 – 57/59-62 (zápis bude nasdílen)  HM str. 106 – 107  Obvod a obsah lichoběžníku – uč. str. 62-64/68-71(zápis bude nasdílen)  HM str. 110  Anglický jazyk  1) být připraveni na TEST ze všech nepravidelných sloves, který…

Samostudium 8.–12. 6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   8. – 12. 6. 2020  Třída:  7. C      Český jazyk  Kontrola testu slovesa, příslovce  Připravte si ke kontrole PS str. 52 (tzn., že tuto stranu už budete mít vyplněnou!!!)  PS str.28/ cv. 1, 2, 3, 4, 5  Na příští týden si připrav souhrnný test PS str. 29  Matematika  Vlastnosti rovnoběžníků – uč. str. 43-46/47-50 (zápis bude nasdílen)  Vlastnosti lichoběžníků uč. str. 58 – 60/62-65 (zápis bude nasdílen)  HM str. 100, 107-108  Konstrukce rovnoběžníku – uč str. 46-50/51-54  Konstrukce lichoběžníku – uč.str. 60-62/65-67         6.    HM str. 101-103, 108-109  Anglický jazyk  1) být připraven na…

Samostudium 1.–5. 6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN  – 5. 6. 2020  Třída:  7. C      Český jazyk  Kontrola PS str. 27/6  Učebnice – test str. 50  Přístavek  – PS – 38/1, 2  Připravte si ke kontrole PS str. 46, 52  Ve středu testík – slovesa, příslovce (časování sloves, slovesný rod, stupňování příslovcí  Matematika  Středová souměrnost – uč.str. 24–31/27- 34 (zápis bude nasdílen) (1.hodina)  HM str. 93 – 95 (1.hodina)  Rovnoběžníky – úvod – uč. str. 36-43/39-47 (zápis bude nasdílen) (2.hodina)  HM str. 98 – 99 (2.hodina)  Domácí úkol HM str. 96 a 97 – vypracovat, vyfotit a poslat  Anglický jazyk  1) být…

Samostudium 25.–29. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN  25. – 29. 5. 2020  Třída:    7. C      Český jazyk  Kontrola učebnice str. 48/7   Kontrola PS str. 26/1, 2, 3   Příslovečné spřežky – učebnice str. 48/5 a) i b)  DÚ na středu PS str. 27/5  Stupňování příslovcí  Učebnice str. 49/1  Učebnice str. 49/2  PS str. 27/8  DÚ na 1. 6. PS str. 27/6  Matematika  Zopakování vět sss, sus a usu. Budou zadány tři úlohy, které narýsujete (včetně rozboru a postupu konstrukce), vyfotíte a pošlete mi. (1. hodina)  Jako domácí úkol vypracovat z Hravé matematiky souhrnný test na str. 90 – 91. (Výsledky budou…

Samostudium 18.–22. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 18.–22. 5. 2020 Třída:  7.C     Český jazyk 1.      Učebnice str. 44/6 2.      Učebnice str. 45/7 3.      Příslovce – str. 45, 46, 47 – rámečky 4.      Učebnice str. 47/1 5.      Učebnice str. 48/4 6.      (Jestli stihneme – str. 48/6) 7.      Připravte si na příště učebnice str. 48/7 (ústně) 8.      Připravte si na příště PS str. 26/1, 2, 3 (písemně) Matematika 1.      Věta Sus – učebnice str. 13 – 15 – výběr cvičení, opakování důležitého. (1. hodina) 2.      Hravá matematika str. 87 – 88 (1. hodina) 3.      Věta usu – učebnice str. 16 – 19…

Zeměpis články

andel-j-2012-vzestup-a-pad-britskeho-imperia-geograficke-rozhledy-21-4-21-23 (1) kozubikova-e-2012-nadmerna-spotreba-morskych-ryb-a-jeji-nasledky-geograficke-rozhledy-22-1-9-11 kupsky-a-2015-muslimska-mensina-ve-svedsku-geograficke-rozhledy-24-4-26-27 miskovsky-j-2019-vychodni-lotyssko-neklidna-hranice-nebo-kulturni-strecha-evropy-geograficke-rozhledy-29-1-10-13 novacek-a-2016-stredomori-most-tri-svetadilu-geograficke-rozhledy-26-1-2-3

Samostudium 11.–15.5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. – 15. 5. 2020  Třída:    7. C    Český jazyk  PS str. 25/2  Učebnice str. 44/5  Učebnice str, 54/1  PS str. 26/3   Matematika  Opakování učiva minulého týdne. Hravá matematika str. 84 a učebnice str. 6 a 7. (1. hodina)  Shodnost trojúhelníků – https://www.youtube.com/watch?v=JyemgF23eyg (1.hodina)  Domácí úkol – vypracovat do zadání. Růžový pracovní sešit str. 104/16, 17, 18 (s kostičkou 111/14, 16, 112/22)  Věta sss– učebnice str. 10 – 13 –zápis, výběr cvičení (2. hodina)  Hravá matematika str. 84 – 86  Anglický jazyk  1) vyplnit na TEAMS test UNIT 4 do hodiny ve čtvrtek (14….