Třída 7.D

Třídní učitel:

Krhounková Zálešáková Marie, Mgr.

 tel: 251001607
 mzalesakova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Plán učiva- 19.- 23. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.- 23. 4. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Velká písmena – opakování – Poznámkový blok – Testy – Velká písmena – ať vidím, jak už Vám to jde 😀  Přídavná jména – pravopis učebnice str. 23/cv. 7 (do 23. 4. 14:00 – poslat poslední dva řádky z a), b), c) – bude známkováno)                            – jmenné tvary přídavných jmen – uč. str. 24, 25  Zájmena –  uč. str. 27, (28)  Poznámkový blok – oddíl Pracovní listy – Poezie 4  (do 22. 4. do 18:00 poslat “překlad” básně Christiana Morgensterna – Jak si šibeniční dítě zapamatuje názvy měsíců – moc se těším, buďte kreativní – originál + překlady najdete v sekci  Soubory – Morgenstern)  Matematika  Procenta kolem nás, úroková sazba a úrok  Uč.č 2- str. 61- 69  HM- 70-…

Plán učiva- 12.- 16. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.- 16.4. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Přídavná jména – uč.str. 22, (23)  Poznámkový blok – Pracovní listy – Poezie 3  DÚ PS str. 22/cv. 8 a), b) – foto poslat do chatu do 16.4. do 14:00    Matematika  Procenta- slovní úlohy  HM- 70– 73  Domácí úkol- HM– str.76- 77– poslat ke kontrole do 20.4.2021  Test- Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka- 13.4.2021    Anglický jazyk  Buďte připraveni na zkoušení ze slovní zásoby 4A  Wb.: p. 36 – ex. 1, 2  V Teams → Tým Aj → Soubory → Určitý a neurčitý člen zápis → Vytisknout a vlepit do sešitu NEBO Přepsat do sešitu    Německý j.    Španělský…

Plán učiva- 6.- 9. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6.- 9. 4. 2021  Třída: 7.D      Český jazyk  Poznámkový blok – oddíl Pracovní listy – Velká písmena  Poznámkový blok – oddíl Pracovní listy – Poezie 2  Trénink psaní velkých písmen např.: https://www.umimecesky.cz/cviceni-velka-pismena-mix-mista  Test – podstatná jména – pátek 9. 4. (správné tvary, mluvnické kategorie – rod, číslo, pád, vzor, podstat. jm. abstraktní, konktrétní, látková, hromadná, pomnožná)  Matematika  Procenta- úvod  13.4.- test- Přímá, nepřímá úměrnost, trojčlenka    Anglický jazyk  Wb.: p. 34 – ex. 1, 2, 3  Voc. 4A – vypsat zezadu do sešitu a naučit – v týdnu od 12. 4. z toho některé z vás vyzkouším 😉    Německý j. -1   Německý j. -2   Španělský j.-1   Španělský j.-2     Španělština   Descripción física –  viz Soubory – Výukové materiály …

Plán učiva- 29.- 31.3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29.- 31.3. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Podstatná jména + velká písmena  Poznámkový blok – oddíl Pracovní listy – Podstatná jména – pokračování  Poznámkový blok – oddíl Pracovní listy – Velká písmena  Matematika  Přímá a nepřímá úměrnost- trojčlenka    D.Ú.–  HM– str. 64- 67– do 31.3.2021 poslat ke kontrole    Ve středu 31.3. nebude probíhat online hodina, žákům bude zadána práce.     Anglický jazyk  Wb.: p. 34 – ex. 1, 2, 3  Wb.: p. 35 – ex. 4    Německý j.    Španělský j.    Španělština   Descripción física –  viz Soubory – Výukové materiály  Zkouším! ? En qué trabaja? A qué se dedica?   Německý jazyk  Naučte se nová slovesa, se kterými jsme se seznámili minulou hodinu….

Plán učiva – 22.- 26.3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22.-26.3.2021  Třída:  7.D      Český jazyk  1. Velká písmena – uč. str. 20, 21                                  PS str. 54/cv.1,2, 55/cv. 4, 5, (na plusy) cv. 6   2. Samostatně do čtvrtka vypracuj –  PS str. 55/cv. 3 (kontrola při hodině čt 25.3.)  3.  Poznámkový blok – oddíl Pracovní listy – Podstatná jména.   4.  Poznámkový blok – oddíl Pracovní listy – Poezie 2  Matematika  Přímá a nepřímá úměrnost- úvod do učiva, trojčlenka  Pravoúhlá soustava souřadnic- opakování  PS (růžový proužek)– str.83/ 8, 9, 10; str.84/ 11, 12, 13, 14; str.85-87  HM- str. 58- 61  D.Ú.–  HM– str. 64– 77– do 31.3.2021 poslat ke kontrole     Anglický jazyk  Wb.: p. 32–33 Progress Check  až budete mít hotovo, můžete si zkontrolovat správnost svých odpovědí v Teams → 7. D AJ →…

Plán učiva- 15.- 19.3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15.- 19. 3. 2021  Třída:  7.D      Český jazyk  Podstatná jména – skloňování – uč. str. 15 -17                             – pravopis víceslovných vlastních názvů uč. str. 18-2        2.  Poezie – termíny – Poznámkový blok  – Pracovní list – Poezie 1 – bude vyplněno!!!        3. Testy a známky – A) test ve čtvrtek – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent                                          B)  uč. str. 9/5a, b), c) – BYLO ZNÁMKOVÁNO!!!! Kdo neodevzdal, má prostě smůlu. (Termín odevzdání byl do 5. 3.)                                          C) na známky: uč. str. 10/cv. 6 a) přepsat do sešitu, vyfotit a poslat do chatu nejpozději do 19. 3. do 18:00  (hodnocení: 0-1 chyba – jednička, 2-3 chyby – dvojka, 4-5 chyb trojka, 6-7 chyb…