Třída 7.D

Třídní učitel:

Krhounková Zálešáková Marie, Mgr.

 tel: 251001607
 mzalesakova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Plán učiva – 19.- 23.10.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.-23.10.2020  Třída:  7.D      Český jazyk  příloha  Vedlejší věty – viz přílohy  Větné členy – rozbor vět – procvičování v hodinách  VV podmětná – práce s učebnicí v hodinách (str. 99)  Úkol na Teams vypracovat do čtvrtka  Matematika  Zlomky – krácení a rozšiřování – procvičení  HM- str.12-13  Zlomky – porovnávání  Uč. č.1 – str.16-17  HM – 14  Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla  Uč.č.1 – str.18/2, 4, 5, str.19/6,7,8  HM- str-15-16    Domácí úkol – vypracovat do 23.10.2020  Uč.č.1- str.21 – Úlohy na závěr – A,B– vypracovat do sešitu- společná kontrola 23.10.    Anglický jazyk  Wb.: p. 4 – 1, 2 (mít hotovo do STŘEDEČNÍ HODINY)   Wb.: p. 5 – ex. 4 (mít hotovo do PÁTEČNÍ HODINY)  vypsat zezadu do šk. sešitu slovní…

Plán učiva – domácí příprava- 12.-16.10.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.10.- 16.10.2020  Třída:  7.D      Český jazyk  příloha  https://www.umimecesky.cz/cviceni-privlastek-shodny-neshodny  Zkuste dojít na úroveň 4  https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-podmet-prisudek  Korektura textu a větné členy – viz příloha  Trénujte vypravování pohádky – 1-3 min., spisovně a souvisle, bez jako by a jako že, bez nadmíry ukazovacích zájmen  Čtěte knihu dle vlastního výběru a zálib, poté si řekneme, jak ji zapsat do čtenářského deníku.  Matematika  Zlomky – opakování 6. ročníků  Rozšiřování a krácení zlomků- videa   Hravá matematika – str. 7- 11  https://www.youtube.com/watch?v=vRVjhbkKHMM  https://www.youtube.com/watch?v=VHtmxcXcq8w&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=18    Anglický jazyk  příloha  Present Simple x Present Continuous  S pomocí šk. sešitu a zápisu z minula: Wb.: p. 3 – ex. 4  SB: p. 7 – ex. 4 a, b (TUŽKOU DO UČEBNICE)  Prohlédnout si přiložený word dokument PS x PCont. (můžete…