Plán učiva – 31.5.- 4.6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   31.5.- 4.6. 2021 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 

Slovesa – opakování 

Neohebné slovní druhy 

Drama – Hospoda na mýtince 

Poslední zápis do čtenářského deníku – nejzazší termín odevzdání 8. 6. 

Matematika 

Čtyřúhelníky a rovnoběžníky 

HM- str. 98, 99, 100, 101, 102 

Domácí úkol – HM- str. 103, 104 

Test – Zlomky – 4.6. 2021 – příprava bude v Teams 

 

 

   

Německý j.  

Španělský j. 

 

 

Španělský jazyk  

  • Números 1-100 – test 
  • Slovesa – ser , tener, llamarse- str. 89 – umíš časovat!! 
  • Aspecto físico + carácter 
  • Explora str. 21, 26 

 

Přírodopis 

Společenstvo vod a mokřadů 

 

Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání 

 

 

Zeměpis 

Evropské státy – Skandinávie a Velká Británie 

 

   

 

Další informace: 

OV- Svoboda a autorita I. část 

Učebnice str. 91-92 

 

Ke stažení

30.05.2021