Plán učiva – 24.- 28. 5. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24.- 28. 5. 2021 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 

Pracovní listy – číslovky, slovesa 

Slovesa – učebnice str. 37, 38, 42-44 

Drama 

Matematika 

Osová a středová souměrnost 

HM– str. 92 – 95 

Domácí úkol– HM– str. 96- 97 

Týdenní projekt– Rys – osová souměrnost – práce na známky 

 

Anglický jazyk 

Opakování 4. lekce 

26. 5. (WED) Test Unit 4 

(giving directions, articles the/a, an, Voc. 4 C, -body/-thing, future arrangements) 

 

Německý j.  

Španělský j.  

 

Španělský jazyk  

  • Números 1-100 – test 
  • Operaciones matemáticas 
  • Slovesa – ser , tener, llamarse- str. 89 – umíš časovat!! 
  • Explora str.20-21, 24-25 

 

 

Přírodopis 

 

Cizokrajné rostliny – referáty žáků 

 

Společenstvo lesa 

 

Dějepis 

 

 

Zeměpis 

Evropa – přírodní podmínky, podnebí, vodstvo–  tvorba mapy 

Evropské státy – poloha na mapě a jejich hlavní města 

Test- Evropa – povrch, slepá mapa- 26.5.2021 

 

Fyzika 

 

 

 

Další informace: 

OV-dokončení tématu Rovnost a nerovnost, test 

Učebnice str. 89-90 

 

 

 

23.05.2021