Třída 8.C

Pozor! Toto je archivní stránka 8.C ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Jeřichová Tereza, Mgr.

Aktuálně ze třídy

Plán učiva 7.–11. 6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7.–11. 6.  Třída:  8. C      Český jazyk          Matematika  souhrnný test HM 58-59 jako pracovní list  VÁLEC  HM 105 – 111  Procvičování v pátek – mocniny s přirozeným mocnitelem  Anglický jazyk  Frázová slovesa  První kondicionál    Německý j.   Španělský j.   Francouzský j.   Ruský jazyk     Německý jazyk  Test lekce 1  Slovíčka L2 – 1. sloupeček – zkoušení  Předložky se 3. a 4. pádem, L2    FJ – 2. učebnice – lekce první – minulý čas složeny, slovíčka z celé lekce, školní výuka a předměty    Přírodopis  Pohlavní soustava – mužská…

ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY

Závěrečná písemná práce z matematiky se bude psát v úterý 15.6.2021. Úlohy budou z následujících témat: Mocniny a druhá odmocnina Pythagorova věta Mnohočleny Lineární rovnice Kruh, kružnice Geometrie – Thaletova kružnice

ÚLOHY O POHYBU V PRAXI

Ve středu 19. 5. 2021 jsme se s třídou vydali na atletický ovál. Počasí nám naštěstí přálo, i když chvílemi nám černé mraky naháněly až strach. Naším cílem bylo vyzkoušet si v praxi dva typy slovních úloh o pohybu, kterými jsme se zabývali v hodinách matematiky. Třída se rozdělila na 4 skupiny. První dvě skupiny si názorně vyzkoušely první variantu úloh, dva jdou proti sobě, druhé dvě skupiny variantu jdeme stejným směrem. Jako naše dráha (s) nám sloužila trať 100 metrů, na která byly i další značky vzdálenosti a tak jsme měli pomocníky pro naše měření. Bylo zajímavé pozorovat, jak někteří opravdu závodili…

Plán učiva 24.–28. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24.–28. 5.  Třída:  8.C      Český jazyk          Matematika  MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM  Učebnice 1. díl, kapitola 3 (kapitola 7)  HM 50-54  Souhrnný test HM 75-76  Procvičování v pátek – slovní úlohy o společné práci a směsích  Anglický jazyk  Opakování Trpný rod – různé časy  26. 5. (WED) test Passive Voice  Kids – fráze           Německý j.   Španělský j.   Francouzský j.   Ruský jazyk     FJ – Projekt – cesta do frankofonní oblasti  Šj – Šva  Qué es Andalucía?  Slovíčka 2.,3 lekce včetně frází. Budu zkoušet!!!  Německý jazyk …

Český jazyk v cílové rovince

Milí žáci, každý závěr školního roku je stresující, letos možná o to více, že jste většinu roku trávili za monitory počítačů. Co můžete očekávat v nadcházejícím měsíci v hodinách češtiny? O pravidelná páteční pětiminutová pravopisná cvičení vás nepřipravím, protože, jak říkám v hodinách, i když za pár let nerozeznáš přívlastek shodný od předmětu, psát bez pravopisných chyb budeš muset celý život. V průběhu května a června budeme opakovat probrané učivo, abyste zvládli závěrečný test, který je naplánovaný na 11. 6. Nadále budu hodnotit aktivitu v hodině a sem tam si od některých vyberu k oznámkování pracovní listy, kterými vás budu…