Třída 8.C

Třídní učitel:

Jeřichová Tereza, Mgr.

 tel: 251001606
 tjerichova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Samostudium 22.–26. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22.–26. 2.  Třída:  8. C      Český jazyk  Tvoření slov a obohacování slovní zásoby.  Slova cizího původu    v Pá 26. 2. pětiminutovka        Matematika  ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ GEOMETRIE a to, co jsme minulý týden nestihli  PL, HM 91 – 92  GEOMETRIE – KRUH, KRUŽNICE – úvod  Zápisy ve výukových materiálech  HM 93  Bude odpočinkový týden bez DDÚ a procvičování.  Anglický jazyk  V TEAMS –> 8. C AJ –> Soubory –> Progress check řešení (tam si můžete zkontrolovat, jak jste zvládli cvičení v PS na str. 32–33, tedy přípravu na test)  24. 2….

Samostudium 15.–19. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15.–19. 2.   Třída:  8. C      Český jazyk      Nauka o tvoření slov  tvoření slov, víceslovná pojmenování, slova cizího původu    DÚ PS str.4 cv.2, 3, 4      Matematika  OPAKOVÁNÍ GEOMETRIE – TROJÚHELNÍKY, ČTŘÚHELNÍKY, HRANOLY  HM 88, 90-92  Zápisy ve výukových materiálech  DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek)  Anglický jazyk  Wb.: p. 31 – ex. 4   Wb.: p. 32–33 Progress Check (nejpozději před testem)    24. 2. (WED) Test Unit 3    Německý j.   Španělský j.   Francouzský j.   Ruský jazyk       Šj  Jsi aktivní nebo pasivní? Eres…

Samostudium 8.–12. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   8.–12. 2.  Třída:  8. C      Český jazyk  Opakování učiva větné skladby  – ve čtvrtek 11. 2. test  Komplexní větné rozbory, interpunkce ve složitých souvětích          Matematika  OPAKOVÁNÍ GEOMETRIE – ÚHLY, SHODNOST, SOUMĚRNOST  HM 86,87,89  Zápisy ve výukových materiálech  DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek)  Anglický jazyk  10. 2. (WED) Test should/shouldn’t x might/might not  Vypsat a naučit Voc. 3C  Wb.: p. 29 – ex. 4, 5, 7 (we’ll check it next week)    Německý j.   Španělský j.   Francouzský j.   Ruský jazyk       Španělština  Učebnice – str.47…

Samostudium 1.–4. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   1.–4. 2.  Třída:  8. C      Český jazyk  Složitější souvětí, jazykové rozbory  Úkoly v PS k vypracování – postupně nevypracované úkoly z oddílu Skladba          Matematika  PROCVIČOVÁNÍ VZORCŮ USNADŇUJÍCÍCH ÚPRAVY  Pracovní listy  Souhrnný test – HM 48-49  DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek)  Anglický jazyk  Don’t forget that from now on we have English lessons together.  The work that is given here are exercises that you’re supposed to do during the week. Sometimes we will check it next week, sometimes we won’t. It’s a practise and it’s important…

Samostudium 25.–28. 1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25.–28. 1.  Třída:  8. C      Český jazyk  Složitější souvětí, interpunkce; komplexní jazykové rozbory          Matematika  VZORCE USNADŇUJÍCÍ ÚPRAVY – 2.část  Uč. 81-83 (68-69), HM 46-47  DDÚ A procvičování nebude (prázdniny)  Anglický jazyk  Skupina Jeřichová  Wednesday 27. 1. Test Voc. Parts of the Body  Wb. p.: 25 – ex. 4  Wb. p.: 26 – ex. 1, 2  Skupina Jeřicha  Relative pronouns page 33 SB  WB page 25  Zkoušení parts of body  Skupina Tlášková  Unit 3A – relative sentences – practice  Unit 3B – modal verbs – should , might  On -line…

Samostudium 18.–22. 1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18.–22. 1.  Třída:  8. C      Český jazyk  Významové poměry mezi několikanásobnými členy, interpunkce ve VJ; složitější souvětí  DÚ PS s. 36, resp. 40 cv. 2 do 21. 1.      Matematika  PROCVIČOVÁNÍ ROZKLADU MNOHOČLENU NA SOUČIN  Dokončení HM 44-45  VZORCE USNADŇUJÍCÍ ÚPRAVY – 1.část  Uč. 79-81 (66-67), HM 45-46  DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek)  Anglický jazyk  Skupina Jeřichová  Wb: p. 24 – ex. 1a, b (after Monday’s lesson)  Wb.: p. 25 – ex. 2 (after Wednesday’s lesson)  Skupina Rychlíková    Slovíčka 3A – zkouším    Revision Unit B: EXB…

Samostudium 11.–15. 1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11.–15. 1.  Třída:  8. C      Český jazyk      Opakování učiva 1. pololetí – VĚTNÁ SKLADBA  v rámci domácího procvičování možnost postupně vyplňovat úkoly z PS  str. 38 – 43 (nové vydání)  str. 34 – 39 (staré vydání) – kapitoly: Významové poměry, Souvětí souřadná a podřadná, Spojovací výrazy v souvětí      Matematika  ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ NÁSOBENÍ MNOHOČLENŮ  Uč. 76/19,20 (63/21,22)  PL – nasdílený přes Teams (pá)  ROZKLAD MNOHOČLENU NA SOUČIN  Uč. 77-79 (63-65), Uč. 78/3,4 (63/3,4), HM 43-45  DDÚ bude zadán přes Teams (počítá se již do druhého pololetí), procvičování v pátek nahrazeno…