Třída 8.C

Pozor! Toto je archivní stránka 8.C ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Samostudium 10.–14. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10.–14. 5.   Třída:  8. C      Český jazyk          Matematika  SLOVNÍ ÚLOHY O POHYBU A SPOLEČNÉ PRÁCI  Učebnice 2.díl, kapitola 2.2  HM 67-69  DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek  Anglický jazyk  Passive Voice  Zápis z PPT v Teams Passive Voice (slide 5 a 6)  Wb.: p. 44 – ex. 3  Wb.: p. 45 – ex. 5, 6        Německý j.   Španělský j.   Francouzský j.   Ruský jazyk       Španělština  Učebnice str.32/ plynulá četba a překlad článku  Učebnice str. 44/ Qué es Alhambra, Patio, Albaicín y Paisaje…

Horror story

I v Teams zvládají žáci pracovat ve dvojicích. A nedávno tak společně popustili uzdu své fantazii při psaní hororových příběhů v AJ. Kdo se rád bojí, může se začíst! In the grave Anežka Tobková, Lucie Polnerová

Kritéria hodnocení

Vážení rodiče, milí žáci, v přiložené tabulce najdete kritéria hodnocení jednotlivých předmětů. Na základě těchto kritérií jsou žáci hodnoceni.

Samostudium 3.-7. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.–7. 5.  Třída:  8. C      Český jazyk    Neohebné slovní druhy, příslovce, příslovečné spřežky, jazykové rozbory        Matematika  ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC – SLOVNÍ ÚLOHY  Učebnice 2.díl, kapitola 2.1 a 2.2 (část)  HM 67-69  DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek – řešení lineárních rovnic se zlomky  Anglický jazyk  Voc. 5A (vypsat, umět) → 6. 5. (THUR) test   Pro ty, kdo nebudou ve škole, s ostatními probereme společně  SB: p. 56 – ex. 1, 2  Wb.: p. 44 – ex. 1, 2  Passive voice – vysvětlení Wb.: p. 72–74 + v Teams ppt pres. Passive Voice        Německý j.   Španělský j.   Francouzský…

Samostudium 26.–30. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26.–30. 4. Třída:  8. C     Český jazyk  Tvarosloví – opakování probraného učiva, jazykové rozbory  Práce s textem – typy textu, obsahové členění textu, porozumění textu          Matematika  ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC – PROCVIČOVÁNÍ  HM 65, rovnice na procvičení z , PL  DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek) – řešení lineárních rovnic  Anglický jazyk  28. 4. (WED) Test Unit 4      Německý j.   Španělský j.   Francouzský j.   Ruský jazyk       Španělština  Pracovní část v uč.,str. 171 cv. 13,15   Budu zkoušet všechna slovesa ze str.47!!!!!  Uč.str. 46,cvičení 3!! …

Samostudium 19.–23. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.–23. 4.  Třída:  8. C      Český jazyk  Tvarosloví – slovesa, číslovky  Jazykové rozbory, opakování ohebných slovních druhů    příští ÚT (27. 4.) test na ohebné slovní druhy          Matematika  ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC  Zápis ve výukových materiálech, uč. 2díl – kapitola 1.3 – Ekvivalentní úpravy rovnic, 1.4 – Řešení lineárních rovnic  HM 63-65  DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek) – řešení rovnic – úvod  Anglický jazyk  Wb.: p. 41 – ex. 3a, b  Wb.: p. 42–43 Progress Check (příprava na test Unit 4)  27. 4. (TUE) Test Unit…

Samostudium 12.–16. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.–16. 4.  Třída:  8. C      Český jazyk          Matematika  ŘEŠENÍ ROVNIC  Zápis ve výukových materiálech, uč. 2díl – kapitola 1.2 – Řešení rovnic, 1.3 – Ekvivalentní úpravy rovnic  HM 61-63  DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek) – obsah kruhu  Anglický jazyk  12. 4. (MON) Test Adjectives –ed/-ing  SB: p. 48 – ex. 3a Find the real you (try the quiz and find out something about yourself) + p. 49 – ex. 4 to get to know your results      Německý j.   Španělský j.   Francouzský j.   Ruský…