Třída 8.C

Pozor! Toto je archivní stránka 8.C ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Samostudium 6.–9. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6.–9. 4.  Třída:  8. C      Český jazyk  TVAROSLOVÍ – zájmena, druhy zájmen, skloňování zájmen   Jazykové rozbory, procvičování pravopisných jevů    Matematika  GEOMETRIE – OBSAH KRUHU  Zápis ve výukových materiálech, uč. 3.díl – kapitola 1.6 – Obsah kruhu  HM 102-103  DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek) – Thaletova věta, délka kružnice, obvod kruhu  Anglický jazyk  Na středeční hodinu (7. 4.) vytisknout a nalepit do sešitu Tabulka adj. –ed/-ing (najdete v Teams → soubory)    Wb.: p. 38 – ex. 1, 2 (kdo by si nebyl jistý, v souborech v TEAMS k…

Samostudium 29.–31. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. 3.–2. 4.  Třída:  8. C      Český jazyk  Velikonoce – lidové zvyky a tradice, práce s textem    Domácí příprava: Zájmena a číslovky – druhy a skloňování, zopakuj si vše, co znáš z předchozích ročníků          Matematika  Úlohy z Matematického klokana, výsledky  GEOMETRIE – DÉLKA KRUŽNICE A OBVOD KRUHU  Zápis ve výukových materiálech, uč. 3.díl – kapitola 1.5 – Délka kružnice a obvod kruhu  HM 101  Vzhledem ke krátkému týdnu nebude páteční test.  Anglický jazyk  31. 3. (WED) test There is/are; I see/hear/feel/smell  Wb.: p. 37 – ex. 4   …

Samostudium 22.–26. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22.–26. 3.  Třída:  8. C      Český jazyk  TVAROSLOVÍ – ohebné slovní druhy, všestranné jazykové rozbory    v ÚT (23. 3.) jazykový rozbor (mluv. kategorie podst. jmen, přídavných jmen, sloves; jména obecná x vlastní, konkrétní x abstraktní, pomnožná, hromadná, látková; koncovky podst. jm., příd. jm. a sloves)    v Pá (26. 3) pětiminutovka – pravopisné cvičení            Matematika  GEOMETRIE – THALETOVA VĚTA, TEČNY KRUŽNICE PROCHÁZEJÍCÍ DANÝM BODEM   Zápis ve výukových materiálech, uč. 3.díl – kapitola 1.4 – Thaletova věta  HM 98-100  V pátek rýsovací test – vzájemná poloha kružnice a…

Samostudium 15.–19. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 15.–19. 3. Třída:  8. C     Český jazyk TVAROSLOVÍ – Přídavná jména Z kraje týdne shrnutí skloňování podst. jmen cizího původu. Přídavná jména opakování probraného učiva (druhy přídavných jmen, mluvnické kategorie, stupňování přídavných jmen) Práce s PS a učebnicí   DÚ zadáno v Teamsech   V týdnu od 22. 3. všestranný jazykový rozbor (písemná práce)         Matematika GEOMETRIE – VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU KRUŽNIC Zápis ve výukových materiálech, uč. 3.díl – kapitola 1.3 – Dvě kružnice HM 96 V pátek místo procvičování bude Matematický klokan! Anglický jazyk ·       mít v sešitě zápis…

Samostudium 1.–5. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   1.–5. 3.  Třída:  8. C      Český jazyk  Tvarosloví  opakování učiva z nižších ročníků  podstatná jména (mluvnické kategorie podstatných jmen)  skloňování obecný a vlastních jmen cizího původu    DÚ učebnice str. 19, cv.3 a, b str. 19 – 20 cv.5a (do pátku 5. 3. dokument odeslat na Teamsy)          Matematika  GEOMETRIE – VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNICE A PŘÍMKY   Zápis ve výukových materiálech, uč. 3.díl – 7-13  HM 94-95  DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek) – hranoly  Anglický jazyk  Voc. 4A (vypsat, umět)  Wb.: p. 34 – ex. 1, 2,…

Samostudium 22.–26. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22.–26. 2.  Třída:  8. C      Český jazyk  Tvoření slov a obohacování slovní zásoby.  Slova cizího původu    v Pá 26. 2. pětiminutovka        Matematika  ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ GEOMETRIE a to, co jsme minulý týden nestihli  PL, HM 91 – 92  GEOMETRIE – KRUH, KRUŽNICE – úvod  Zápisy ve výukových materiálech  HM 93  Bude odpočinkový týden bez DDÚ a procvičování.  Anglický jazyk  V TEAMS –> 8. C AJ –> Soubory –> Progress check řešení (tam si můžete zkontrolovat, jak jste zvládli cvičení v PS na str. 32–33, tedy přípravu na test)  24. 2….