Gotická Praha

Ve středu 18.4. jsme se vypravili na další vlastivědnou procházku. Naším cílem byla tentokrát gotická Praha. Naší výpravu jsme začali u Prašné brány, kde jsme se dozvěděli, že ve středověku sloužila jako sklad střelného prachu. Pokračovali jsme ke kostelu sv. Jakuba, kde jsme si vyslechli dvě zajímavé pověsti. Dále jsme se přesunuli do Ungeltu, dozvěděli jsme se, k čemu složilo dříve clo, které se v Ungeltu vybíralo od kupců a pokračovali na Staroměstské náměstí, kde jsme si kromě radnice, orloje a sochy Mistra Jana Husa ukázali rovněž Dům U Kamenného zvonu , kde přebýval Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou. Pokračovali jsme Rytířskou ulicí, ve které se konaly rytířské turnaje, až k ulici Na Můstku, a celou procházku zakončili u kostela Panny Marie Sněžné. Celou dobu jsme plnili úkoly, které byly tematicky zaměřené.

 

22.04.2018