Učivo Aj od 1. února

Anglický jazyk od 23. 11.   Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma. Pomůcky
úterý online

uč. str. 32

Poslech 43

Do sešitu napsat číslice 1, 2, 3 a přiřadit po poslechu písmeno obrázku.

Správné řešení: 1b, 2c, 3a

Poslech zde (posunout na čas 52:02)

https://www.youtube.com/watch?v=7rX1b2_cUg0

 
  online uč. str. 32 Čti a doplň slova dle obrázku.  
středa

samostatná

práce

PS str. 32, cv. 1 Zakroužkuj slova, která se týkají rodiny červeně, obličeje modře, pocitů zeleně.  
 

samostatná

práce

PS str. 32,

cv. 2

Nakresli sebe a doplň odpovědi.  
pátek online Uč. str. 33 Hra – vysvětlíme si online. 6 malých figurek
  online PS str. 33, cv. 3 Seřaď slova ve větě.  
  online

PS str. 33

Kvíz

A) Napiš, co je na obrázku.

B) Popiš dívku a chlapce podle obrázku.

 

01.02.2021