Botanicus

Návštěva středověké vesničky se vydařila. Děti si vyzkoušely práci v řemeslných dílnách – svíčkárna, papírna, mýdlárna, ražba mincí, drátenictví, provaznictví, tiskařství, perníkářství, rýžování zlata a mnoho dalších.

 

27.05.2018